Překlad bezpečnosního listu do němčiny + mutace

Listopad 23rd, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Překlad legilstativně správného listu našeho klienta do německého jazyka se stává rutinou pracovních dní. Klient vyžádal okamžité vypracování bezpečnostního listu (překlad z českého jazyka) a etikety (překlad z českého jazyka) pro výrobek do německého jazyka (+ další anglickou mutaci): technický překlad a překlad z chemie do němčiny čítal 13 + 2,5 normované strany. 13 normovaných […]

Share

Překlady webových stránek: clinic

Listopad 12th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Dnes v dopoledních hodinách jsme byli osloveni dalším lékařským klientem, další soukromou klinikou na poli poskytování soukromých služeb privátním klientmů. Požadavek zněl jasně: 1) „překlad našich webových stránek“, 2) dodání materiálu ve formátu Word (editace on-line nebude nutná). Začali jsme otázkou na množství normovaných stran obsažené ve vygenerovaném textu a předali klientovi informaci o překládajícím […]

Share

Pokračování Garance překladu – II

Listopad 5th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Základní předpoklad: 1 normovaná strana v překladatelském světě se rovná=1800 úhozů. Dle tohoto hlediska se dá i snadno posuzovat kvalita překladu, nebo tedy jedna její stránka. Kvalitní dvojjazyčné dokumenty se shodují co do délky. 4) Garance stylu: Styl je u odborných překladů tak trošku asymetrickým požadavkem, tedy pojmem, v pravém smyslu slova, pro tento účel, […]

Share

200stý bezpečnostní list do anglického/německého jazyka tento rok pro: paušálního zákazníka

Říjen 16th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Vyhotovení dalších bezpečnostních listů do anglického a německého jazyka nás čeká ode dneška do příští středy. To je termín pro vypracování 12ti bezpečnosních listů: 6 do angličtiny, 6 do němčiny – a práce na rovný 1 týden činnosti našeho kolegy v tomto oboru. Zákazník dostane standardizované bezpečnosní listy v německém a anglickém jazyce. 12 bezpečnostních […]

Share

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV: Legislativní klasifikace: „Podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon)“

Září 29th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Z posledních zakázek věnovaných tvorbě bezpečnosních listů (bezpečnostní list = karta údajov) jsme vycházeli ze zadání klienta, které znělo: 8 listů do slovenského jazyka, stejné listy, jako byly předchozí listy v češtině, „které jste nám pro daný set výrobků dodávali již minulý týden“. Na tvorbu 8 „karet údajou“ jsme měli, resp. oznámili jsme klientovi čas: […]

Share

Dotaz klientů na jazykové, ale i legislativně národní prostředí MSDS: Slovensko

Září 29th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

  Nedávno jsme rekapitulovali majoritní záběr v překládaných tématech „našich lidí“: Technické, lékařské a překlady z chemického průmyslu. Překlady manuálů, lékařských zpráv, vyhotovení MSDS, prohlášení o vlastnostech apod. Dnes však zazněl z úst klientů jasný dotaz. „Jak je to tedy v případě bezpečnostních listů pro Slovensko“. Dotaz z úst klientů nejprve zněl ve smyslu pouhých […]

Share

650. stránka překladu klienta do tureckého jazyka: formátování, CAT nástroje, formáty + výchozí jazyk

Září 28th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

  Řešení formátování bylo při posledním překladu z daného setu stanoveno až v závěru jeho posuzování, těsně před započetím překladatelských prací. Poslední překladový dokument .PDF v sobě totiž nesl jednu komplikaci. Tento dokument (136 stran tabulek, textů, nákresů, popisků) byl původně k náhledu a zjištění statistiky pro počet normy, zaslán nejprve ve formátu PDF (vyřešeno […]

Share

Využití CAT nástrojů a ø doba pro překlad/ rozsah textu do turečtiny

Září 28th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

  Jednalo se o různé CAT nástroje, kterých s naším tureckým kolegou využíváme a které jsme pro danou metodu vyzkoušeli. Zjištění: Pouze Trados, ale pouze formáty příbuzné Excelu, jako na např.: xlsx. Konečné řešení se nalezlo tedy v překladu celého dokumentu, mimo vložené části a jeho doplnění o části již přeložené, které nám klient vyznačil […]

Share

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, Poučení: řešení do polštiny

Srpen 31st, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Klient v zásadě žádal překlady: 1) Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, 2) Poučení. Nadále mimořádný úkon: Oficiální prohlášení, jaký význam má slovo “akta” v českém jazyce. Překlad daných částí čítal 4,2 normované strany překladatelského úkonu s ověřením, nadále prohlášení v polštině o významu lexikografické jednotky, které jsme provedli na závěr překladu. Celkový rozsah úkonů […]

Share

Certificate of compliance/ Certifikát o shodě: překlad z angličtiny/ ∅ doba pro překlad

Srpen 25th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

16ti stránkový certifikát o shodě a jeho anglická verze pro překlad do českého jazyka byl úkolem těchto dnů, pro našeho kolegu, soudního tlumočníka jazyka anglického, které se podobnými překlady zabývá. Překlad klientovi dodáváme ve středu a přijali jsme jej v pondělí. Tedy 2-3 dny pro překlad takového dokumentu, jehož rozsah bude činit cca 20 normovaných […]

Share

Rozsáhlý překlad mechanického a elektro manuálu: z němčiny – text a grafika

Červenec 31st, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Klientem jsme byli z kraje týdne požádáni o překlad rozsáhlého technického manuálu z německého jazyka. Klient žádal vyčíslení rozsahu, překlad + sdělení způsobu/metody p řekladu screen shotových obrázků čítajících na 457 stranách, více než 550 kusů. Plán překladu manuálu skýtal navíc další speficika, tzn., byla již přeložena úvodní část (na tu se terminologicky navazovalo a […]

Share

Oprava formátu u dodaných MSDS: kvalifikovaná verze

Červenec 28th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Slovenská verze vyhlášky: 67/2010, nařízení komise EU 453/2010 byla vzorem pro vznik bezpečnosních listů pro další českou trade firmu. Společnost žádala v pátek expresní vypracování 3 bezpečnostních listů do slovenského jazyka – dodané verze jazyk anglický. Termín pro dodání prací byl pondělí, 8. hodna ranní. MSDS jsme dodali již v 16 hodin odpoledne v neděli. […]

Share

Polské překlady: Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, Poučení

Červenec 27th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Právní klient nám v minulém týdne napsal: Dobrý den, A. V příloze zasílám scan dokumentů, které prosím přeložit ověřeně do polského jazyka. Poučení ve smyslu článku 1135 občanského soudního řádu). Prosím o zaslání adresy, na kterou mám zaslat poštou originály, abych Vám je mohl  zaslat. Překlad dokumentu označeného jako poučení děláme zejména z důvodu problematického […]

Share

Poděkování ruského klienta a další žádost o překlad: lékařské zprávy

Červenec 20th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Náš vzácný klient z akademických kruhů u nás zadal přeminulý týden překlad 3 lékařských zpráv do své rodné ruštiny. Tento týden se jeho žádost opakuje a klient nám píše do naší mailové schránky: „Уважаемые Господа,недавно вы выполнили для меня подобный перевод – кстати, очень хорошо. Прошу Вас перевести посланные две справки на русский. Оплачу сразу […]

Share

Překladatelská vs. překladová jednotka

Červenec 13th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Za překladatelskou jednotku může být považován překladatel, za překladovou, nebo překládanou, normovaná stránka, slovo. V rámci počtu překladatelů a překládajících jednotek tuto stanovujeme vždy pro výpočet reálného času pro vypracování překladů za danou časovou jednotku: hodina, den, měsíc. U slovenštiny a překladů do ní jsme při posledním rozsáhlém překladu stanovili tuto i pro tento jazyk. […]

Share

Technické překlady z/do slovenštiny v oborech: chemie, elektrotechnika, stavebnictví

Červenec 13th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Poskytujeme v rámci slovenského jazyka nejvyšší technickou kvalitu v překládaných oborech (i překlady techhnické s ověřením znalce). Pro naše klienty vypracováváme překlad z oborů chemie, obráběcí a výrobní stroje, metalurgie apod. za podmínek výše definovaných, tedy po dohodě termínu a rozsahu. Zmíněné rozsahy jsme schopni navýšit o počet překládacích jednotek/překladatelů v týmu (např. 2 překladatelé […]

Share

Předání překladů do slovenského jazyka a maďarštiny: etikety

Červenec 13th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Čtvrtečně jazykově bohatou zakázku do 8 jazyků (překlad etiket), budeme zítra ve slovenské jazykové verzi a v rumunské jazykové verzi, předávat den před plánovaným termínem. Mimo slovenskou a maďarskou verzi, jsou již předány verze německá, anglická, polská. Našim zákazníkům deklarujeme vždy, pro ně, vyhovující čas, ale sami jsme v případě krátkých překladů schopni předávat dokumenty […]

Share

Rychlý překlad etiket do maďarštiny a angličtiny/rozmrazovače

Červenec 11th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

V rámci široké zakázky přeladu etiket, co do záběru jazyků, jsme předali našim klientům jako první maďarštinu a angličtinu. Další jazyky budou dodávány následujícící 3 pracovní dny. Etikety pro výrobky z chemického průmyslu (rozmrazovač) dodáváme našim klientům, buď: 1) velmi rychlý – malý rozsah (jako v tomto případě, kdy se překládala jen asi 1 normovaná […]

Share

Technický překlad za angličtiny a němčiny, celkem 14 NS/ dodání do 2 dnů

Červenec 11th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Klientovi jsme dnes předávali přehled instrukcí pro jeho automatické systémy – bankovní sektor (použili bychom pojem: „technický bankovní sektor“). Jednalo se překlad dvou souborů, v nichž: 1) se musela shodovat terminologie, 2) každý z nich vycházel z jiné jazykové verze (němčina/angličtina). Poměrně krátký překlad si vzal za svou komfortní dobu pro dodání 2 dny od […]

Share

Polské a maďarské etikety: překlad krátké etikety: 1 den

Červenec 11th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Opět jsme předali další etikety vztahující se k výrobkům klienta. Naši expertní kolegové a odborníci na polštinu a maďarštinu v tomto oboru, přišli s vypracovanou zakázkou prakticky ten samý den od zadání. Jednalo se překlad 2 normovaných stran do polštiny a maďarštiny v rámci výrobního programu klienta. Naši klienti se na předání překladu připravili až […]

Share

Předání ověřených překladů: Václavské Náměstí

Červenec 10th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Naše ověřené překlady týkající se plných mocí, smluv, ale i vysvědčení (není-li uváděno jinak, např. elektronicky), předáváme plně k dispozici klientům přímo v centru Prahy na Václavském Náměstí. Soudní tlumočník ve včerejších dnech předával cca 8 překladů s ověřením, mezi kterými předáno v centru Prahy: 2 x maturitní vysvědčení (překlad do angličtiny) 1 x diplom, […]

Share

Rychlý překlad lékařských zpráv: do 1 dne

Červenec 10th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Rychlé zprávy do ruského, anglického, německého jazyka dodáváme zpravidla, když čítají rozsah do 2 normovaných stran. Garantujeme 1 den, avšak u takto krátkých zpráv se velmi často děje, že doba dodání nepřekročí několik málo hodin. Např. zpráva a její překlad do češtiny v rozsahu 1,2 hodiny byla při poslední příležitosti dodána klientům za cca 45 […]

Share

Rozhodnutí o dědictví: ověřený překlad do němčiny – Praha Vinohrady

Červenec 9th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Rozhodnutí o dědictví a jeho překlad do němčiny – to byl úkol, o jehož splnění nás žádala klientka dnes krátce po 18 hodině na Vinohradech. Žádala ověřený překlad a byla poučena, že původní ověřenou kopii, kterou vyžadovala, není ten správný pojem. Klientce jsme tedy vysvětlili rozdíl mezi ověřeným překladem a ověřenou kopií. Klientka dostala instrukce, […]

Share

Intenzivní komunikace mezi týmem překladatelů a tehnickým týmem klienta: Švédština

Červenec 8th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Při posledním významném projektu překladu do švédštiny (nadále pokračuje překladem alarmních hlášek), jsme zaznamenali zmíněné nedostatky v klientem dodané angličtině + jsme konzultovali naší potřebnou technickou znalost pro bezvadné provedení překladu. Klient/jeho technické oddělení se v průběhu komunikace vyjadřoval/vyjadřovalo ve smyslu spokojenosti s naším zájmem o téma a zcela negovalo předchozí spolupráci s překladatelskými agenturami, […]

Share

Tlumočení stavby – němčina: Praha

Červenec 1st, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Od naší kontaktní klientky jsme dnes obdrželi děkovný mail, vyzývající nás k dalším úkonům a povinnostem. Ten zněl: Zasíláme Vám souhrn dnešní chůzky se sl. soudní tlumočnicí německého jazyka. Tlumočnice nám vysvětlila, jak pracuje a kolik její služby stojí. Jedná se o služby: tlumočení do německého jazyka při svatebním obřadu a překlad dokumentů s razítkem […]

Share

Tlumočení svatby – němčina: Praha

Červenec 1st, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Od naší kontaktní klientky jsme dnes obdrželi děkovný mail, vyzývající nás k dalším úkonům a povinnostem. Ten zněl: Zasíláme Vám souhrn dnešní chůzky se sl. soudní tlumočnicí německého jazyka. Tlumočnice nám vysvětlila, jak pracuje a kolik její služby stojí. Jedná se o služby: tlumočení do německého jazyka při svatebním obřadu a překlad dokumentů s razítkem […]

Share

Překlady smluv a plných mocí: němčina, polština

Červenec 1st, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Pro naše klienty jsme v minulých dnech vyhotovili několik překladů smluv a plných mocí do polského a německého jazyka. Překlad 1 smlouvy do němčiny či polštiny zabere tolik času, kolik smlouva čítá normovaných stran. Např. smlouva v rozsahu 8 normovaných stran je prací na 1 celý den překladatelův. Překlady smluv do polštiny a němčiny vypracováváme […]

Share

Polské překlady: Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, Poučení

Červenec 1st, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Právní klient nám v minulém týdne napsal: Dobrý den, A. V příloze zasílám scan dokumentů, které prosím přeložit ověřeně do polského jazyka. Poučení ve smyslu článku 1135 občanského soudního řádu). Prosím o zaslání adresy, na kterou mám zaslat poštou originály, abych Vám je mohl  zaslat. Překlad dokumentu označeného jako poučení děláme zejména z důvodu problematického […]

Share

Příkazní smlouva do němčiny: noční práce

Červenec 1st, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

V pondělí v podvečer jsme přijali od klienta požadavek na noční překlad příkazní smlouvy + plné moci pro účely řízení a dodání překladu do druhého dne do 10 hodin ranních. Překladu jsme se ujali  cca ve 20 hodin a se smlouvu čítající 4,2 normované strany v českém jazyce jsme počítali jako s dílem mající zabrat […]

Share

Klient se táže na překlad maturitního vysvědčení: Liberec x Praha

Červen 27th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

  Klient se ozval se žádostí o překlad vysvědčení (Dobrý den, jmenuji se Jakub a potřebuji přeložit maturitní vysvědčení do němčiny kvůli přihlášce na vídeňskou TU. Bydlím v Liberci, ale dokument mohu doručit i do Prahy (pondělí?). Kolik by mě takový překlad stál, za jak dlouho by byl hotový a jak je to s doručením […]

Share

Souborný překlad různých typů souborů – souhrná zpráva 25. týden

Červen 21st, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Tento týden byl náročný a rozmanitý. Byli jsme žádáni o literární překlad 7 děl ze španělského jazyka, o překlad manuálových souborů čítajících přes 450 stran (překlad do švédštiny), i o lékařský překlad z chorvatštiny. Následovaly klasické poptávky na překlady vysvědčení do německého anglického jazyka. Nadále technický překlad do ruštiny z českého jazyka a také technický […]

Share

Termíny pro zpracování manuálů: 1 týden, nebo méně/ 14 dní, nebo méně

Květen 26th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Nejčastější termín pro dodání překladu manuálu: 1 týden, nebo 14 dní. Využití: 80 % klienty. Další termíny: kratší (stálí, nebo smluvní klienti = znám systém práce), nebo delší (tam, kde to časové dispozice klienta dovolí). Pojmenování pro způsob zpracování překladu: technická překlad, překlad manuálu, DTP zpracování. Využití CAT nástroje pro překlad: vzrůstající tendence (dle nárůstu […]

Share

Triangulace: matematický jev využitý při nejasnostech v technických pojmech překladu/ nástroje CAT

Květen 26th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

1) dokončení manuálu ze švédského jazyka (česko-švédský tým: angličtina, čeština, švédština). Kapacitní nárok klienta rozhodl o zpracování části překladu (cca 400 stran do 1 týdne) o využití metod „triangulace“ a nasazení 3 překladatelů na práci dokončení překladu manuálu + další zpětné kontroly skrze konzultaci on-line mezi švédským a českých překladatelem. Využití jevu triangulace: ano. Průběh […]

Share

Překlady z/do slovenštiny: part II

Květen 19th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Při překladech z/do slovenského jazyka se snažíme obsáhnout a nabídnout všechny námi běžně překládané obory a soustředit se především na firemní klientelu, která je pro nás hodně důležitá z hlediska profesnosti zakázek a již zaběhnutosti při spolupráci s velkými firmami. Poskytujeme překladatelské služby té nejvyšší kvality z/do slovenského jazyka pro firmy i jednotlivce. Tým akademických […]

Share

Technologický popis: a návaznost práce dalších překladatelů na hl. překlad: švédština

Květen 19th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Původní překlad technologického popisu ze švédštiny jsme započali jako první v celé následné návaznosti doprovodných dokumentů. Následovaly, nebo byly započaty současně práce na dalších doprovodných dokumentech klienta: Stavební dokumentace, Stavební smlouva, Popis technologie stavby apod. Shrnutí zakázky v datech – Dodané formáty: .doc, PDF. Vydané formáty: .doc, Excel, PDF. Vstupní jazyk: čeština, švédština. Požadovaný jazyk: […]

Share

Některé obecné informace týkající se překladů: z/do švédštiny

Květen 18th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Obecně tedy překlady do švédského jazyka a problematiku nadále shrnujeme jako: Překlady z/do švédštiny v různorodých oborech lidské činnosti. Automobilový průmysl, medicína, farmacie, preventivní medicína, stomatologie, humanitní vědy, životní prostředí, obchod, výroba atd. Kapacita pro překlad až 1500 NS/měsíc. Příklady z konkrétních zakázek a oborů Naší největší klientskou základnu pro překlady z/do švédštiny tvoří klienti zaobírající […]

Share

Tabulka v excelu vycházející z překladu ze švédštiny/ švédská tabulka pojmů pro týmovou překladtelskou práci

Květen 18th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

V rámci poslední veliké zakázky jsme zpracovávali dvě tabulky v/do Excelu (v jiném formátu) pro naše interní využití (ale i pro eventuální použití klienta – Tabulka 1.), pro použití klienta (2. případ) (Tabulka 2.). První tabulka, využití: 1) při současném překladu jako zdroj a sdílený materiál mezi překladateli, 2) při dalších případech v rámci diskurzu […]

Share

Složení překladatelských týmů: švédský jazyk/stavební sektor – part II.

Květen 18th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Složení překladatelů a řazení do týmů: Tým A) české-švédský tým (2 překladatelé), tým B) dva čeští a jeden švédský překladatel (překlad do českého jazyka za pomocí angličtiny a komunikace on-line mezi překladateli). Ve skupině B se překládal 120ti stránkový manuál do českého jazyka, na jehož první části pracoval tzv. vedoucí překladatel, který posléze vedl také […]

Share

Mega překlad pro švédský tendr: překlad 280 stran/stavební sektor

Květen 18th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Nemalý úkol nás čekal v následujících 8 dnech práce: včetně víkendových dní. Opravdu expresní zakázka na překlad od našeho exkluzivního klienta na překlad 280 normovaných stran ze švédského jazyka + dvě obchodní nabídky do jazyka švédského a korektury 4 obchodních dopisů ve švédském jazyce. Nejvíce času pochopitelně zabral překlad 280 normovaných stran technických textů a jednoho velikého […]

Share

Výkonnost při překladech manuálů/celkový výkon + výkon na klienta

Květen 14th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Méně se dá dostat na bezvadný výkon 100 normovaných stran = 10 dní práce, při vyšším až vysokém nasazení pro zakázku. Anglický tým pro překlady manuálů plní tuto normu pro většinu klientů – ti žádají časy buď delší, anebo zkrácené. Nejběžnější čas pro překlad sto normovaně stránkového materiálu je 2 – 3 týdny. Výpočet normovaných stran […]

Share

Statistika pro určování rozsahu překládaného manuálu

Květen 14th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Tento zpravidla vykazuje reálnější rozsah cca o 10 % oproti běžnému stanovování ze statistiky vlastností přítomné u každého technického dokumentu („Exactcount“). U vybraných jazyků zpracováváme i formát .dwg: 1) napřímo, 2) nebo překladem + importem překladu do daného dokumentu. Cenovou politiku vztahující se na jiné formáty, než je formát .doc, aplikujeme ve prospěch srozumitelnosti a […]

Share

Nástin cenové politiky u překladu manuálů

Květen 11th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Cenovou politiku vztahující se na jiné formáty, než je formát .doc, aplikujeme ve prospěch srozumitelnosti a uvádíme vždy pro každý projekt cenu pro klienta v konečné podobě (např. překlad manuálu v PDF za daných podmínek) (rozsahy vyčíslujeme pokročilým software, kde nevzniká prodleva v načítání skrytých fragmentů v dokumentech a tím nepřesnosti v určení znaků/slov/normovaných řádků […]

Share

Výkonnostní normy pro překlad manuálů z angličtiny a dalších jazyků

Květen 11th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Celkový výkon pro anglický jazyk v týmu (měsíc): 4000 normovaných stran. Celkový výkon pro všechny další jazyky v týmu (měsíc): 6000 normovaných stran. Výkon 1 překladatele/týden může kolísat mezi 40 – 70 normovanými stranami. Celý tým obstarává překlady manuálů: 1) primárně 1 osobou, 2) v týmu (rozsáhlé projekty) – zde nutno nadále dělit mechaniku předávání společných dat, resp. […]

Share

Svižný překlad manuálů z anglického jazyka: formáty .dwg, .ppt + výkon

Květen 10th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Pokračování ze strany 1 – pojednání o formátech pro překlady manuálů, systému, cenách, normách pro výkon, termínech dodání: Méně se dá dostat na bezvadný výkon 100 normovaných stran = 10 dní práce, při vyšším až vysokém nasazení pro zakázku. Anglický tým pro překlady manuálů plní tuto normu pro většinu klientů – ti žádají časy buď delší, […]

Share

Svižný překlad manuálů z anglického jazyka: formáty .doc i .pdf

Květen 10th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Velmi rychlé zpracování manuálů provádí náš dceřiný tým zaměřený přímo na překlady manuálů z anglického jazyka (různé typy formátů: .doc, .pdf, .dwg, .ppt apod.). Velikou devízou však zůstává fakt, že na manuálu, dovolují-li to možnosti, pracuje vždy jeden překladatel (cca 6 – 12 hodin denně, standardní norma 8 hodin). Tyto možnosti jsou dány požadavky klienta, […]

Share

Princip soudního tlumočení a některá fakta ohledně překládaných listin: part II

Květen 3rd, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

U ověřených překladů z/do německého jazyka se tedy jedná o to, doložit takovou listinu, která průkazným způsobem nese v přeloženém jazyce odpovídající informace. Taková listina se nechává překládat soudním tlumočníkem němčiny právě z důvodu, aby tyto informace průkazné byly. Soudní tlumočník má totiž velmi mnoho nástrojů k tomu, aby patřičný překlad provedl. Tlumočení tlumočníkem v Německu, […]

Share

Princip soudního tlumočení a některá fakta ohledně překládaných listin: part III

Květen 3rd, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Pokračování: Těmi nástroji je mimo stránku jazykovou i stránka právní, tedy právní kompetence v tom kterém jazyce pro soudní/právní/úředně ověřené překlady. Na soudního tlumočníka se zpravidla obracejí mimo soudy a úřady, také právní kanceláře a samozřejmě klienti z řad veřejnosti, tací klienti, kteří potřebují zpravidla přeložit: doklady o vzdělání do němčiny (maturitní vysvědčení, vysvědčení vyšších […]

Share

Tlumočení němčina: rychlá výměna jednatele v české dceřiné společnosti, part II

Květen 3rd, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Nadále kolegyně po samotném tlumočení pokračuje v asistenci firmě v daném procesu, zajišťuje: překlad veškeré písemné i ústní komunikace mezi českými a německými pracovníky na vedoucích pozicích. Kolegyně zajišťuje tlumočení v České i Německé republice, bez rodílu obchodní nacionality dané firmy (české i německé firmy v Německu, německé i české firmy v Česku). Soudní tlumočník je k dispozici […]

Share

Tlumočníci nemající práci patří k těm nejdražším

Květen 3rd, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Ukazuje se, že základními charakteristikami, převážně generačně starších soudních tlumočníků, jsou: 1) špatná orientace v technologiích (software, komunikační technologie), z toho vyplývající (špatná odezva a komunikace obecně: telefon, mail), 2) dlouhé časy vypracování překladů (i krátkých překladů typu: překlad maturitních vysvědčení), 3) vysoké ceny (přeceňování vlastního postavení na trhu s překlady a podceňování svých nedostatků. Zvláštní […]

Share

Sled překladů maturitních vysvědčení, angličtina + němčina: 79 vysvědčení/týden

Květen 1st, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Minulý týden jsme přeložili značnou sumu maturitních vysvědčení do anglického a německého jazyka. Jednalo se až o sety 5 vysvědčení současně/1 klient (vždy 4 výroční vysvědčení + jedno maturitní) a řadu dalších vysvědčení, překládaných jen v režimu: maturitní vysvědčení. Pro jazyky němčina, angličtina, to bylo poměrně vysokým číslem a zakázky jsme řešili zpravidla vždy do […]

Share

Technický překlad do estonštiny: z ruského jazyka

Duben 30th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Zajímavou kombinaci pro překlad, co do směru jazyků, jsme přijali dnes od našeho rámcového klienta. Ten nás požádal o rychlý překlad z ruštiny do estonštiny v technickém nákresu. Vyhověli jsme mu a domluvili se s ním na vypracování překladu, jeho předání do 2. dne. Na překladu pracuje náš estonský kolega a celý překlad bude dohromady […]

Share

Překlady etiket do polštiny a další technické překlady do polského jazyka

Duben 27th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

S kolegy jsme přijali část díla na překladech klienta pro obchodní účel: překlad etiket jeho výrobků do polského jazyka, včetně bezchybného názvosloví.  Překlad etiket byl souběžnou činností překladatelskou, společně s identickým překladem do maďarštiny, přičemž se prováděl současný překlad do anglického jazyka. Dodané verze pro překlad etiket byly dodány ve slovenském a českém jazyce. Kolega […]

Share

Odborný technický překlad z němčiny: odvaděče

Duben 25th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Klient doslova napsal: Tímto Vás žádáme o CENOVOU A TERMÍNOVOU NABÍDKU na překlad odborného textu (TECHNIKA – ODVADĚČE KONDENZÁTU – NÁVOD K OBSLUZE, KATALOGOVÝ LIST, PREZENTACE NOVÉHO VÝROBKU), ZDROJ POUZE VE FORMÁTU PDF (3x) a PPT (1x) – JINÝ ZDROJOVÝ SOUBOR NEEXISTUJE, Z NĚMČINY — DO ČEŠTINY, VČETNĚ KOREKTURY, VČETNĚ GRAFICKÉHO ZPRACOVÁNÍ DTP. Jednalo se o […]

Share

Překlad etiket do anglického jazyka s chemickým názvoslovím: barvy

Duben 24th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Včera jsme přijali k vypracování dlouho avízovanou zakázku týkající se překladu etiket pro výrobky barev: celkem 8 etiket, překlad do anglického jazyka (bez grafické úpravy). Klient zaslal etikety k překladu a k nim jako referenční zdroj sadu bezpečnostních listů. Náš čas pro vypracování takové zakázky se pohybuje cca do 1 týdne až 10 dní. Překlad […]

Share

Vypracování bezpečnostních listů čínské provenience: registrace CHLAP

Duben 24th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Obdrželi jsme významnou zakázku co do odborného pojetí a i do množství. Pro klienta vypracováváme celkem 18 bezpečnostních listů z torza dodaných bezpečnostních listů v anglickém jazyce. Ty klient dodal v důsledku jejich dodání čínským partnerem v daném stavu v angličtině. Z informací, které máme z anglických listů k dispozici vypracováváme pro klienta legislativně normované bezpečnostní […]

Share

Automatické parkovací systémy: překlad z anglického jazyka

Březen 29th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Včera se na nás obrátil klient s žádostí o překlad 4 manuálů, jejichž výchozí verze se nabízela ve 3 modalitách: italština, angličtina, němčina. Klient deklaruje 60 normovaných stran překladu a dodává soubory ve formátu PDF s požadavkem na zpracování v modalitě: Adobe in… / Tedy získání identické verze PDF po překladu. Naše verze pro volbu […]

Share

Plná moc generálního ředitele k překladu do polštiny: 2 dny

Březen 26th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Celkově NE-expresní zakázku, ale o to více zajímavou, co z pohledu četnosti úkonů, jsme evidovali dnes v odpoledních hodinách. Klient žádal, nejenom samotný překlad do ruského jazyka, ale také ověření podpisu na své plném moci notářem v místě činnosti – tedy své kanceláři generálního ředitele. Ten povolal svou podřízenou, aby nás kontaktovala a žádala úkony: […]

Share

Vyhledávání překladatelů v databázích

Březen 26th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Překladatelé se pohybují rámcově ve 2 souborných celcích pro vyhledávání ve výrazech a frázích pro překlady. Ty řadíme do různých překladatelských kategorií. Souborné celky rozlišujeme jako: 1) glosáře interní (glosáře privátní/překladatel), 2) systém společný (vzniká přispěním různých překladatelů a je koordinován a řazen vedoucím překladatelem, který v nich vyhledává souvislosti a vyjadřuje je systémem řazení), […]

Share

Kapacita překladů dvou geografických protipólů: severské jazyky vs. turečtina

Březen 23rd, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Kapacita jazyků pro zmíněné oblasti je spíše dána charakterem jejich poptávky, ta se řídí typem dokumentů, které v daných souvislostech překládáme: jedná se právě o technické a výrobní celky naších exportních klientů a tedy rozsáhlé manuálové soubory: manuály, návody. V oblasti severu Evropy a Turecka se specializujeme striktně na překlady manuálů do švédštiny, finštiny a […]

Share

Překlady kompletního výrobního programu firmy: EN a další jazyky

Březen 23rd, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Stále častěji se na nás obracejí naši stálí i noví zákazníci s požadavkem kompletního překladu týkajícího se výrobního programu firmy, nebo dané zakázky či projektu k realizaci v zahraničí. Jedná se o zákazníky exportující ven, ale také české importéry operující se zahraničními výrobky na českém trhu. Co vše podklady pro překlad mohou čítat a jaké […]

Share

Zasílání dokumentů klientům obvykle ve dvojích formátech: PDF + Word

Březen 23rd, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Zpravidla klientům zasíláme verze překladů vždy v minimálně dvojím vypracování, to pro další účely využití samotným klientem. Zašle-li např. klient k překladu manuál ve formátu PDF, my odevzdáváme samotné PDFko (přeloženou verzi), dodáme Word a dodáme ještě jednu nějakou další modifikaci, pro případ otevírání na nevybavených PC apod. Těmi jsou např. Doc., ale může být […]

Share

Nejrychlejší překlad MSDS: 8 listů v jednotném módu – 5 pracovních dní

Březen 22nd, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Kompletní přepracování dle zákonných instancí do 5 pracovních dnů. Vyhotovení listu probíhá jedním chemikem pro vždy 1 klienta. Přehodnocení chybějících látek v listu, doplnění zákonných frází a správný formát pro bezpečnostní list normy platné od 2015 + doporučení symbolů pro etikety a návrh zákonných frází = kontrola návrhu klienta chemikem. Standardní norma 5 MSDS pro […]

Share

Statistický model překladu manuálů pro mimoanglické překlady: další jazyky

Březen 22nd, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Za poslední rok evidujeme opakující se statistiku ve víceméně nezměněných intencích. Ubylo překlad z italského jazyka obecně (tzv. jazyky četné: angličtina, němčina, polština, italština) a došlo ke změnám poměru pouze v neprospěch italštiny. Oproti tomu mírně vzrostla poptávka po severských jazycích a turečtině. Hrubá statistika překladu manuálů v dalších jazycích a) Nejčastější jazyky pro technický […]

Share

Studium terminologie pro technický překlad z angličtiny: (nomenklatura)

Březen 22nd, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Kolega nám před překladem posledního manuálu přijatého k překladu z angličtiny včera sdělil, že bude cíleně studovat terminologii. Klient zvláštní nomenklatury nedodal a tak nastává situace, kdy se kolega do terminologie lehce vpraví sám. Nastudování terminologie překladatelem je otázkou několika málo hodin: (2 – 8). Zpravidla stačí několik málo hodin. Terminologie pro technický překlad Nastudování […]

Share

Zpracování manuálů v PDF a jejich překlad: EN, DE, PL, SW, FI, TU

Březen 21st, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Samozřejmou modalitou pro zpracování překladu manuálů, jejichž dodaný formát vykazuje znaky PDF, je jejich jazykový překlad a editorské zpracování v programech Adobe In či popřípadě programech vyšších grafických tříd. Překlad PDF probíhá cca v 80 % procentech všech zpracovávaných manuálů. U ostatních 20 % dodává klient jiný formát: nejčastěji Word. Pro rychlé zpracování a grafickou […]

Share

Zápočtový list, příloha k pracovní smlouvě, pracovní smlouva: překlad do EN

Březen 19th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Včera ve večerních hodinách se na nás obrátila stálá klientka s další jasně definovanou prosbou: překlad Pracovní smlouvy do anglického jazyka, nadále překlad Zápočtového listu a dodatku k pracovní smlouvě a Dodatku pracovní smlouvy- vše do angličtiny. Pracovní smlouva čítala dvě skutečné strany překladu a asi 3 strany normované. Dodatek k pracovní smlouvě byl otázkou […]

Share

Rodný list: překlad z/do polštiny

Březen 19th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Od klienta jsme dnes dostali následující zprávu: Dobrý den, chtěl bych si vzít za manželku dívku z Ruské federace. Dočetl jsem se, že je nutné doložit na matrice rodný list, který bude přeložen soudním tlumočníkem. Chtěl bych se Vás zeptat, pokud bychom doložili listinu rodného listu, bylo by možné v ten samý den například na počkání provést jeho […]

Share

Překlad ASAP: velmi často žádaná varianta

Březen 16th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Velmi častá varianta překladu. Poslední ASAP překlady z předchozího týdne se týkali: překladu Výpisu z obchodního rejstříku z anglického jazyka, španělského textu na české Webové stránky, překlad Pracovní smlouvy z anglického jazyka a překlad Lékařské zprávy do němčiny. Všechny překlady byly zpracovány do 12 hodin od přijetí klientem. Oborová bohatost překladů ASAP: od Výpisů z […]

Share

Robotika z angličtiny, dodělávky: Protokoly, obchodní listiny

Březen 16th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Klient k daným manuálům dodal další listiny a protokoly k překladu. Protokoly s ověřením. Jednalo se celkem o 3 protokoly kvality, které jsme měli přeložit do pondělí společně s dodávkou přeložených manuálů k úterní klientově prezentaci ohledně svých rehabilitačních systémů. Ty jsme přeložili v expresně krátkém termínu a dodali klientovi ještě přeložené jeho listiny, které […]

Share

Technické překlady angličtiny: část II.

Březen 16th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Technické překlady z anglického jazyka jsou dominujícím jazykem v oblasti manuálů, výrobních postupů, predikcí. Vysoké procento výroby zařízení a strojů v zemích, kde technické překlady vznikají v angličtině a proto jejich odborný překlad z tohoto „technického jazyka“. Překlady a manuály v anglickém jazyce, tedy z anglického jazyka, vznikají i v zemích, kde angličtina není úřední, nebo mluvený jazyk. Spousta invenčních, programátorských, výrobních firem používá angličtinu ve své firemní komunikaci + […]

Share

Systémový překlad do němčiny: software/ stavební průmysl

Březen 16th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Dva a půl měsíce trvající projekt nás čeká k započetí v průběhu následujícího týdne. Projektu předchází školení klientem v rámci překladatelského software a dodání hardwarového klíče. Celkově se bude jednat o překlad asi 160 normovaných stran do odborného německého jazyka čítajícího pojmy a obraty ze stavařské němčiny. Klient dodává k účelu překladu svůj vlastní překladový […]

Share

Překlad 5 bezpečnostních listů: stálý klient/překlad do 5 dnů

Březen 16th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Další várku bezpečnostních listů jsme obdrželi od klienta v pátek formou stručné zprávy: Žádám o překlad těchto 5 bezpečnostních listů. Tento klient spadá do našeho programu paušálních klientů a překlad pro něj vypracujeme v čase 5 pracovních dnů, tedy do příštího pátku. Jedná se již o 9tou zakázku tohoto druhu od stejného klienta. Mimo firemní […]

Share

7 etiket/ nátěrové hmoty: překlad do angličtiny

Březen 16th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Etikety plynoucí/následující z/po překladu bezpečnostních listů v oblasti nátěrových materiálů přijímáme k překladu právě v těchto dnech. Jedná se o graficky pokročilý formát přímo z balení výrobku v celkovém počtu: 7 etiket. Klient žádá: 1) absolutně kvalitní překlad do anglického jazyka, 2) dokonalou terminologii odbornou: směsi, 3) perfektní angličtinu z etikety, se kterou přijde do […]

Share

Lékařské překlady tento týden: 18 lékařských zpráv

Březen 13th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Je teprve středa a v rámci lékařských překladů, jsme zvládli již přijmout 18 plných lékařských zpráv. Lékařský překlad: ruština, angličtina, němčina, opět dominoval. Je to dáno: jazykovou shodou v destinacích využití českých lékařských zpráv: Německo, Anglie + další anglicky mluvící země. A nadále četností privátních zdravotnických zařízení v ČR a Praze hostících ruskou klientelu. Lékařské […]

Share

Překlad 4 x rodný list, 1 x oddací list: němčina

Březen 10th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

V neděli večer k nám dorazila poptávka urgentnějšího charakteru na překlad 4 rodných listů, jednoho oddacího listu. Klientka nadále poptává překlad dalších listin: potvrzení ze studia syna na střední škole. Poptávka slovy klientky přímo zněla: Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o překlad. Jsme Češi žijící v Potsdamu v Německu. Nutně sháníme překlad 4 rodných […]

Share

6 rejstříků z trestů: překlad do němčiny na počkání

Březen 9th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Výpis z rejstříků trestů, klasická položka v našem překladatelském portfóliu, zpravidla do jazyků: němčina, angličtina, polština. Němčina cca 10 x týdně. Poslední klient žádal překlad výpisu z rejstříku trestů pro sebe a své kolegy na počkání na Praze 2. O překlad nás požádal klient z důvodu vycestování do Rakouska z pracovních důvodů: řemeslníci. Překlad pro […]

Share

Ověřené překlady do němčiny

Březen 9th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Ověřené překlady do němčiny – kdo je vypracovává Naše kolegyně, soudní tlumočník jazyka německého se sídlem na Praze 1 a 2. Ověřený překlad je záležitostí certifikovanou, tudíž z dílo z rukou odborníka na jazyk s patřičným statusem opravňujícím jeho samého k výkonu povolání, jehož náplní je právě činit ověřený překlad do němčiny. Kde v centru […]

Share

Robotické rehabilitační zařízení: překlad manuálů z anglického jazyka

Březen 9th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Robotická zařízení pro rehabilitaci jsme přijala k překladu v podobě manuálů koncem minulého týdne. Překlad bude připraven k předání klientovi kolem 20. 5. 2014. Jedná se přesně o 491 stran manuálů ve třech souborech. Původní rozvržení a formátování odpovídá univerzálnímu PDF formátu v pokročilém grafickém zpracování. Na překladu pracuje náš čtvrtý kolega se svým malým […]

Share

Překlady nájemních smluv a evidenčních listů do němčiny

Březen 6th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Pro realitní společnost poskytující služby: zprostředkování a poskytování služeb souvisejících s pronájmem nemovitostí, jsme přeložili během víkendu expresní soubor čítající celkem 5 příloh: Nájemní smlouva, dohodo složení rezervačního deposita, evidenčních listů (jako příloh č.1 a 2. předmětných nájemních smluv) – jako platební výměr, a Smlouvu o nájmu kancelářských prostor (nájemní smlouva č. 2). Jak se překlady nájemních […]

Share

Překlad angličtina-švédština: 17 normovaných stran

Březen 5th, 2014 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Včera jsme od klienta přijali poměrně naléhavý požadavek na technický překlad z angličtiny do švédštiny. Překlad čítá 17 normovaných jednotek (normovaná jednotka: technický obrat pro označování normovaných stran). Překlad manuálu z angličtiny do švédštiny vypracováváme za kvartál cca v množství: 1200 normovaných stran, ve spolupráci s česko-švédským a anglicko-švédským týmem. Garantujeme nejvyšší možnou kvalitu co […]

Share