200stý bezpečnostní list do anglického/německého jazyka tento rok pro: paušálního zákazníka

Říjen 16th, 2014Posted by Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Vyhotovení dalších bezpečnostních listů do anglického a německého jazyka nás čeká ode dneška do příští středy. To je termín pro vypracování 12ti bezpečnosních listů: 6 do angličtiny, 6 do němčiny – a práce na rovný 1 týden činnosti našeho kolegy v tomto oboru. Zákazník dostane standardizované bezpečnosní listy v německém a anglickém jazyce. 12 bezpečnostních […]

Share

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV: Legislativní klasifikace: „Podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon)“

Září 29th, 2014Posted by Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Z posledních zakázek věnovaných tvorbě bezpečnosních listů (bezpečnostní list = karta údajov) jsme vycházeli ze zadání klienta, které znělo: 8 listů do slovenského jazyka, stejné listy, jako byly předchozí listy v češtině, „které jste nám pro daný set výrobků dodávali již minulý týden“. Na tvorbu 8 „karet údajou“ jsme měli, resp. oznámili jsme klientovi čas: […]

Share

Dotaz klientů na jazykové, ale i legislativně národní prostředí MSDS: Slovensko

Září 29th, 2014Posted by Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

  Nedávno jsme rekapitulovali majoritní záběr v překládaných tématech „našich lidí“: Technické, lékařské a překlady z chemického průmyslu. Překlady manuálů, lékařských zpráv, vyhotovení MSDS, prohlášení o vlastnostech apod. Dnes však zazněl z úst klientů jasný dotaz. „Jak je to tedy v případě bezpečnostních listů pro Slovensko“. Dotaz z úst klientů nejprve zněl ve smyslu pouhých […]

Share

650. stránka překladu klienta do tureckého jazyka: formátování, CAT nástroje, formáty + výchozí jazyk

Září 28th, 2014Posted by Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

  Řešení formátování bylo při posledním překladu z daného setu stanoveno až v závěru jeho posuzování, těsně před započetím překladatelských prací. Poslední překladový dokument .PDF v sobě totiž nesl jednu komplikaci. Tento dokument (136 stran tabulek, textů, nákresů, popisků) byl původně k náhledu a zjištění statistiky pro počet normy, zaslán nejprve ve formátu PDF (vyřešeno […]

Share

Využití CAT nástrojů a ø doba pro překlad/ rozsah textu do turečtiny

Září 28th, 2014Posted by Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

  Jednalo se o různé CAT nástroje, kterých s naším tureckým kolegou využíváme a které jsme pro danou metodu vyzkoušeli. Zjištění: Pouze Trados, ale pouze formáty příbuzné Excelu, jako na např.: xlsx. Konečné řešení se nalezlo tedy v překladu celého dokumentu, mimo vložené části a jeho doplnění o části již přeložené, které nám klient vyznačil […]

Share

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, Poučení: řešení do polštiny

Srpen 31st, 2014Posted by Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Klient v zásadě žádal překlady: 1) Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, 2) Poučení. Nadále mimořádný úkon: Oficiální prohlášení, jaký význam má slovo “akta” v českém jazyce. Překlad daných částí čítal 4,2 normované strany překladatelského úkonu s ověřením, nadále prohlášení v polštině o významu lexikografické jednotky, které jsme provedli na závěr překladu. Celkový rozsah úkonů […]

Share

Certificate of compliance/ Certifikát o shodě: překlad z angličtiny/ ∅ doba pro překlad

Srpen 25th, 2014Posted by Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

16ti stránkový certifikát o shodě a jeho anglická verze pro překlad do českého jazyka byl úkolem těchto dnů, pro našeho kolegu, soudního tlumočníka jazyka anglického, které se podobnými překlady zabývá. Překlad klientovi dodáváme ve středu a přijali jsme jej v pondělí. Tedy 2-3 dny pro překlad takového dokumentu, jehož rozsah bude činit cca 20 normovaných […]

Share

Rozsáhlý překlad mechanického a elektro manuálu: z němčiny – text a grafika

Červenec 31st, 2014Posted by Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Klientem jsme byli z kraje týdne požádáni o překlad rozsáhlého technického manuálu z německého jazyka. Klient žádal vyčíslení rozsahu, překlad + sdělení způsobu/metody p řekladu screen shotových obrázků čítajících na 457 stranách, více než 550 kusů. Plán překladu manuálu skýtal navíc další speficika, tzn., byla již přeložena úvodní část (na tu se terminologicky navazovalo a […]

Share

Oprava formátu u dodaných MSDS: kvalifikovaná verze

Červenec 28th, 2014Posted by Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Slovenská verze vyhlášky: 67/2010, nařízení komise EU 453/2010 byla vzorem pro vznik bezpečnosních listů pro další českou trade firmu. Společnost žádala v pátek expresní vypracování 3 bezpečnostních listů do slovenského jazyka – dodané verze jazyk anglický. Termín pro dodání prací byl pondělí, 8. hodna ranní. MSDS jsme dodali již v 16 hodin odpoledne v neděli. […]

Share

Polské překlady: Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, Poučení

Červenec 27th, 2014Posted by Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Právní klient nám v minulém týdne napsal: Dobrý den, A. V příloze zasílám scan dokumentů, které prosím přeložit ověřeně do polského jazyka. Poučení ve smyslu článku 1135 občanského soudního řádu). Prosím o zaslání adresy, na kterou mám zaslat poštou originály, abych Vám je mohl  zaslat. Překlad dokumentu označeného jako poučení děláme zejména z důvodu problematického […]

Share

Poděkování ruského klienta a další žádost o překlad: lékařské zprávy

Červenec 20th, 2014Posted by Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Náš vzácný klient z akademických kruhů u nás zadal přeminulý týden překlad 3 lékařských zpráv do své rodné ruštiny. Tento týden se jeho žádost opakuje a klient nám píše do naší mailové schránky: „Уважаемые Господа,недавно вы выполнили для меня подобный перевод – кстати, очень хорошо. Прошу Вас перевести посланные две справки на русский. Оплачу сразу […]

Share

Překladatelská vs. překladová jednotka

Červenec 13th, 2014Posted by Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Za překladatelskou jednotku může být považován překladatel, za překladovou, nebo překládanou, normovaná stránka, slovo. V rámci počtu překladatelů a překládajících jednotek tuto stanovujeme vždy pro výpočet reálného času pro vypracování překladů za danou časovou jednotku: hodina, den, měsíc. U slovenštiny a překladů do ní jsme při posledním rozsáhlém překladu stanovili tuto i pro tento jazyk. […]

Share

Technické překlady z/do slovenštiny v oborech: chemie, elektrotechnika, stavebnictví

Červenec 13th, 2014Posted by Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Poskytujeme v rámci slovenského jazyka nejvyšší technickou kvalitu v překládaných oborech (i překlady techhnické s ověřením znalce). Pro naše klienty vypracováváme překlad z oborů chemie, obráběcí a výrobní stroje, metalurgie apod. za podmínek výše definovaných, tedy po dohodě termínu a rozsahu. Zmíněné rozsahy jsme schopni navýšit o počet překládacích jednotek/překladatelů v týmu (např. 2 překladatelé […]

Share

Předání překladů do slovenského jazyka a maďarštiny: etikety

Červenec 13th, 2014Posted by Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Čtvrtečně jazykově bohatou zakázku do 8 jazyků (překlad etiket), budeme zítra ve slovenské jazykové verzi a v rumunské jazykové verzy, předávat den před plánovaným termínem. Mimo slovenskou a maďarskou verzi, jsou již předány verze německá, anglická, polská. Našim zákazníkům deklarujeme vždy, pro ně, vyhovující čas, ale sami jsme v případě krátkých překladů schopni předávat dokumenty […]

Share

Rychlý překlad etiket do maďarštiny a angličtiny/rozmrazovače

Červenec 11th, 2014Posted by Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

V rámci široké zakázky přeladu etiket, co do záběru jazyků, jsme předali našim klientům jako první maďarštinu a angličtinu. Další jazyky budou dodávány následujícící 3 pracovní dny. Etikety pro výrobky z chemického průmyslu (rozmrazovač) dodáváme našim klientům, buď: 1) velmi rychlý – malý rozsah (jako v tomto případě, kdy se překládala jen asi 1 normovaná […]

Share

Technický překlad za angličtiny a němčiny, celkem 14 NS/dodán do 2 dnů

Červenec 11th, 2014Posted by Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Klientovi jsme dnes předávali přehled instrukcí pro jeho automatické systémy – bankovní sektor (použili bychom pojem: „technický bankovní sektor“). Jednalo se překlad dvou souborů, v nichž: 1) se musela shodovat terminologie, 2) každý z nich vycházel z jiné jazykové verze (němčina/angličtina). Poměrně krátký překlad si vzal za svou komfortní dobu pro dodání 2 dny od […]

Share

Polské a maďarské etikety: překlad krátké etikety: 1 den

Červenec 11th, 2014Posted by Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Opět jsme předali další etikety vztahující se k výrobkům klienta. Naši expertní kolegové a odborníci na polštinu a maďarštinu v tomto oboru, přišli s vypracovanou zakázkou prakticky ten samý den od zadání. Jednalo se překlad 2 normovaných stran do polštiny a maďarštiny v rámci výrobního programu klienta. Naši klienti se na předání překladu připravili až […]

Share