Automobilový průmysl a technické překlady obecně

Výřez okénka části překladatelské práce v souboru Word. K podobným překladům se hojně využívá překladové software s pamětí. Takový překlad, u kterého, tedy dochází ke značným úsporám finančním prostředků klienta, provádíme nejenom v rámci jazyka polského, ale také dalších jazyků, např. maďarský, anglický, německý, italský, švédský. Expresní kontakt pro více informací zde: 608 666 582.

Výřez okénka části překladatelské práce v souboru Word. K podobným překladům se hojně využívá překladové software s pamětí. Takový překlad, u kterého, tedy dochází ke značným úsporám finančním prostředků klienta, provádíme nejenom v rámci jazyka polského, ale také dalších jazyků, např. maďarský, anglický, německý, italský, švédský. Expresní kontakt pro více informací zde: 608 666 582.

Překlady v rámci polského jazyka se také dají dělit na technické a např. právní. U posledního překladu do polštiny jsme ale měli možnost zkombinovat oba typy diskurzů, jak ten v rámci práva, tak v rámci techniky. Překlady nařízení, vyhlášek jsou u nás běžnou praxí, technické překlady z/do polštiny taktéž. V následujícím úryvku překladu jsme spojovali směsici technických termínů a právních obratů – tedy právního jazyka konkrétního nařízení. Technická část byla věnována termínům homologizace, emisí a zkušebních cyklů. Celý překlad do polštiny zabral 14 dní. Jednalo se o překlad více jak 200 normovaných stran.

Technické překlady

Zde k nahlédnutí malá ukázka původního českého textu:

Konstatujeme, že prodejci nových osobních automobilů jsou povinni „opatřovat výrobky informacemi významnými z hlediska životního prostředí” – na základě příslušného nařízení Ministra hospodářství a práce ze dne 28. prosince 2004 (č. 6, pol. 40/2005 Sb.). Základní informací, která musí být podle nařízení poskytována, je informace o spotřebě paliva. Co Pokud jde o způsob zjištění spotřeby paliva, uvedené nařízení uvádí jednoznačně „předpisy o homologaci automobilů a přívěsů”, a právě tyto předpisy jsou zdrojem všech údajů poskytovaných výrobci a prodejci automobilů.

Technické překlady

V rámci dokumentu o evropské homologaci vozidla (WVTI), založeného na rámcové směrnici 70/156/EHS, mají všechny vozidla doklady o homologaci v oblasti emisí CO2 a spotřeby paliva, které obsahují výsledky zkoušek provedených na základě rámcové směrnice 80/1268/EHS (ekvivalent předpisu 101 EHK OSN).

Technické překlady

Zkoušky spotřeby paliva prováděné podle těchto předpisů se týkají exempláře reprezentujícího daný typ, variantu a verzi homologovaného vozidla a jsou prováděny akreditovaným certifikačním orgánem (v tomto případě VCA z Bristolu ve Velké Británii) v laboratorních podmínkách, podle přesně definovaného zkušebního cyklu. Výsledky zkoušek nejsou získávány přímo, ale na základě hmotnostně změřených emisních veličin, pomocí pro tento cyklus speciálně stanovené výpočetní metodiky. Jen takto provedené zkoušky garantují opakovatelnost podmínek měření a umožňují srovnání jednotlivých typů, variant a verzí. Proto také předpisy od prodejců nových automobilů vyžadují uvádět údaje zjištěné touto cestou.

Žádáte-li tlumočníka s referencemi na nejvyšší úrovni či překladatele z/do polštiny pro technické a právní překlady, kontaktujte nás ZDE.

 

 

 

 

ShareŠtítky: , ,