Komplexní služba pro překlady abstraktů/překladů diplomových a dizertačních prací

Překlady odborných VŠ a doktorandských prací, včetně překladů abstraktů a anotací, doslovů apod. Expresní kontakt: 608 666 582.

Překlady odborných VŠ a doktorandských prací, včetně překladů abstraktů a anotací, doslovů apod. Expresní kontakt: 608 666 582.

Práce jazykové: Diplomové práce a jejich korektury v oborech lingvistických, translatologických a filologických jsou korigovány zkušeným odborníkem v těchto oborech, popřípadě renomovaným překladatelem, jehož odbornou náplň tvoří, mimo běžné překlady, také lingvistika.

Práce dizertační/Odborná korektura: Dizertační práce velikého rozsahu, jakou jest, si vyžaduje zvláštní úsilí a dlouhodobé soustředění překladatele v tomto oboru. Překladatelskou práci korektora odborných pojmů a termínů provádí akademik s profesním, nebo silně mimo-profesním zájmem v tomto oboru.Práce z oboru sociologie-marketing. Akademičtí překladatelé jsou překladatelé z veliké části se vzděláním v humanitních oborech, nebo ekonomických vědách a poskytují širokou odbornou základnu pro překládané, nebo jazykově supervizované obory, jako: psychologie, sociologie, marketing, management, andragogika, literatura a další humanitní vědy a jazyky.

Žádáte-li od nás informaci ohledně překladu abstraktu či vědecké práce, kontaktujte nás ZDE.

 

ShareŠtítky: , ,