Medicínské překlady

Medicínské překlady patří mezi velmi často využívanou službu. Překlad v oboru medicína farmacie vypracovávají naši kolegové: lékař nebo farmaceut. Překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace od českých a německých lékařů pro další využití českých pacientů. Expresní kontakt: +420 608 ...

Medicínské překlady patří mezi velmi často využívanou službu. Překlad v oboru medicína farmacie vypracovávají naši kolegové: lékař nebo farmaceut. Překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace od českých a německých lékařů pro další využití českých pacientů. Expresní kontakt: +420 608 …

Medicínské překlady patří mezi ty nejvíce požadované právě ze strany soukromých pacientů jdoucí po přímce následné léčby ve směru: český lékař + zahraniční lékař, anebo zpět, tj. proběhlá zahraniční léčba, mající další plán léčby u českého lékaře nebo v českém státním či nestátním medicínském zařízení. Už při vyřčení samotného pojmu je dost možné, že většina lidí zpozorní, a to při jakékoliv souvislosti: při čtení (jako právě teď), nebo v situaci,kdy se s ním člověk setká face to face, tedy samotný překlad se daného člověka nějak týká. Překlad z oboru – medicína. Medicínské překlady patří k překladatelskému „Top“ s velkým T, protože se jedná o obor, kde by mohlo dojít z důvodu chyby v překladu k fatálním škodám.

Medicínské překlady: obory

Fatálním, protože medicína: jako obor techniky či obor uzdravování lidí má přímou návaznost na člověka na úkony na něm provedené. Počínaje příbalových informací léků až po dialytickou ultrafiltraci, tam všude do hry vstupuje nejprve text doprovázený úkonem lékaře. Další výraznou kategorií jsou medicínské překlady všech vědeckých studií, které nazýváme medicínskými přklady právě proto, že: jsou vypracovávány rovněž lékaři. Naši 4 kolegové, pro lékařský překlad (angličtina, němčina, ruština, polština, slovenština atd.) jsou k dispozici i pro rozsáhlé celky vědeckých studií k oficiálnímu užití.

Medicínské překlady: metodika

Výzva k napsané lékařské zprávě: medicínský překlad. Zprávu vytvořil: MUDr. Janda.
Další požadavky na lékaře / tlumočnici ve věci dané zprávy: Téma zítřejší tlumočnické schůzky:
1) medicínský překlad
2) řízení procesu spolupráce s medicínskou překladatelkou
3) anglický jazyk
4) další perspektivy v oboru

Rozsahy lékařských překladů

Rozsah medicínského překladu na počet NS: 10,9 NS. Cena medicínského překladu stanovena v poměru: rozsah / termín překladu. Překlad provádí MUDr. Schwarz. Zákazníkům po dodání lékařské zprávy, dodán ceník věrnostních ceníků pro pravidelné zákazníky požadující medicínský překlad. Těmi zpravidla jsou: soukromá i státní zdravotnická zařízení, léčebny dlouhodobě nemocných a ambulantní nesmluvní zařízení. Mezi ambulantní smluvní zařízení spadá cca asi jen 15 % požadavků na medicínské překlad.

Překlady pro pacienty

V neposlední řadě se jedná o soukromé české pacienty požadující překlad pro účely další léčby – v případě komplikací, tj. prodloužení léčby, ale i běžně bez komplikací, pouze po konzultaci se svým ošetřujícím lékařem. Tyto zprávy řešíme jako medicínský překlad převážně do jazyků: angličtina, němčina.
Dne 9. prosince 2015 13:07 Tým expertních překladatelů <teamprekladatelu@gmail.com> napsal(a): PROSÍM O PŘEKLAD TOHOTO DO NEDĚLE DO 12. HODINY. Přílohy: 4 x PDF lékařská zpráva pro medicínský překlad – Aerzt._Onkologie_1-HM-CJ.pdf, Aerzt._Onkologie_2-HM-CJ.pdf, Aerzt._Onkologie_3-HM-CJ.doc, Aerzt._Onkologie_4-HM-CJ.doc. Odpovědět | odpovězeno na poptávku překladu – do 10 minut od původně telefonické poptávky a posléze elektronického posouzení překládaných zpráv. Téže požadována informace na expresní překladu a jeho cenu v případě překladu do 18. hodiny večerní téhož dne.

Medicínské překlady

Alternativní program lékaře pro medicínský překlad:
1) tlumočnický rozhovor lékaře s pacientkou
2) plánování cesty v rámci návazného tlumočení pro medicínský překlad
3) cesta za maďarskou překladatelkou

Kontakt na tým medicínských překladatelů pro medicínské překlady – naleznete ZDE.

 

 

Share