Medicínské překlady

Velmi kvalitní vypracování nebo překlad zpráv lékařem do německého či anglického jazyka . Překlad lékařem odborníkem na lékařskou němčinu a angličtinu. Expresní kontakt na lékaře a tým: 608 666 582

Velmi kvalitní vypracování nebo překlad zpráv lékařem do německého či anglického jazyka. Medicínské překlady a překlady lékařských zpráv do dalších jazyků. Medicínské překlady němčina. Medicínské překlady italština. Medicínské překlady francouzština. Medicínské překlady slovenština. Medicínské překlady ruština. Překlad lékařem odborníkem na lékařskou němčinu a angličtinu. Expresní kontakt na lékaře a tým a expresní vypracování medicínského překladu týmem lékařů. : 608 666 582

Medicínské překlady patří mezi velmi často využívanou službu. Překlad v oboru medicína farmacie vypracovávají naši kolegové: lékař nebo farmaceut. Překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace od českých a německých lékařů pro další využití českých pacientů. Expresní kontakt: +420 608 …

Překlady z medicíny pro pacienty Praha, Brno

Medicínské překlady patří mezi ty nejvíce požadované právě ze strany soukromých pacientů jdoucí po přímce následné léčby ve směru: český lékař + zahraniční lékař, anebo zpět, tj. proběhlá zahraniční léčba, mající další plán léčby u českého lékaře nebo v českém státním či nestátním medicínském zařízení. Už při vyřčení samotného pojmu je dost možné, že většina lidí zpozorní, a to při jakékoliv souvislosti: při čtení (jako právě teď), nebo v situaci,kdy se s ním člověk setká face to face, tedy samotný překlad se daného člověka nějak týká. Překlad z oboru – medicína. Medicínské překlady patří k překladatelskému „Top“ s velkým T, protože se jedná o obor, kde by mohlo dojít z důvodu chyby v překladu k fatálním škodám na zdraví.

Medicínské překlady: obory

Fatálním, protože medicína: jako obor techniky či obor uzdravování lidí má přímou návaznost na člověka na úkony na něm provedené. Počínaje příbalových informací léků až po dialytickou ultrafiltraci, tam všude do hry vstupuje nejprve text doprovázený úkonem lékaře. Další výraznou kategorií jsou medicínské překlady všech vědeckých studií, které nazýváme medicínskými přklady právě proto, že: jsou vypracovávány rovněž lékaři. Naši 4 kolegové, pro lékařský překlad (angličtina, němčina, ruština, polština, slovenština atd.) jsou k dispozici i pro rozsáhlé celky vědeckých studií k oficiálnímu užití.

Medicínské překlady: metodika

Výzva k napsané lékařské zprávě: medicínský překlad. Zprávu vytvořil: MUDr. Schwarz.Medicínské překlady a překlady lékařských zpráv do dalších jazyků. Medicínské překlady němčina. Medicínské překlady italština. Medicínské překlady francouzština. Medicínské překlady slovenština. Medicínské překlady polština. Další požadavky na lékaře / tlumočnici ve věci dané zprávy: Téma zítřejší tlumočnické schůzky:
1) medicínský překlad
2) řízení procesu spolupráce s medicínskou překladatelkou
3) anglický jazyk
4) další perspektivy v oboru
5) medicínské překlady a překlady lékařských zpráv do dalších jazyků

 

 

Rozsahy lékařských překladů

Rozsah medicínského překladu na počet NS: 10,9 NS. Cena medicínského překladu stanovena v poměru: rozsah / termín překladu. Překlad provádí MUDr. Schwarz. Zákazníkům po dodání lékařské zprávy, dodán ceník věrnostních ceníků pro pravidelné zákazníky požadující medicínský překlad. Těmi zpravidla jsou: soukromá i státní zdravotnická zařízení, léčebny dlouhodobě nemocných a ambulantní nesmluvní zařízení. Mezi ambulantní smluvní zařízení spadá cca asi jen 15 % požadavků na medicínské překlad. Medicínské překlady němčina. Medicínské překlady italština. Medicínské překlady francouzština. Medicínské překlady slovenština. Medicínské překlady ruština.

Ústavy našich pacientů:

  • IKEM
  • BULOVKA
  • HOMOLKA
  • Ústřední Vojenská nemocnice
  • Masarykův onkologický ústav
  • Nemocnice Vinohrady

Překlady pro pacienty

V neposlední řadě se jedná o soukromé české pacienty požadující překlad pro účely další léčby – v případě komplikací, tj. prodloužení léčby, ale i běžně bez komplikací, pouze po konzultaci se svým ošetřujícím lékařem. Tyto zprávy řešíme jako medicínský překlad převážně do jazyků: angličtina, němčina. Medicínské překlady italština-čeština. Medicínské překlady francouzština-ruština. Medicínské překlady slovenština-čeština-angličtina-němčina. Medicínské překlady ruština-němčina. Medicínské překlady ruština-slovenština.

Překlady ONKOLOGIE

Dne 9. prosince 2015 13:07 Tým expertních překladatelů <teamprekladatelu@gmail.com> napsal(a): PROSÍM O PŘEKLAD TOHOTO DO NEDĚLE DO 12. HODINY. Přílohy: 4 x PDF lékařská zpráva pro medicínský překlad – Aerzt._Onkologie_1-HM-CJ.pdf, Aerzt._Onkologie_2-HM-CJ.pdf, Aerzt._Onkologie_3-HM-CJ.doc, Aerzt._Onkologie_4-HM-CJ.doc. Odpovědět | odpovězeno na poptávku překladu – do 10 minut od původně telefonické poptávky a posléze elektronického posouzení překládaných zpráv. Téže požadována informace na expresní překladu a jeho cenu v případě překladu do 18. hodiny večerní téhož dne.

Medicínské překlady

Alternativní program lékaře pro medicínský překlad:
1) tlumočnický rozhovor lékaře s pacientkou
2) plánování cesty v rámci návazného tlumočení pro medicínský překlad
3) cesta za maďarskou překladatelkou

Kontakt na tým medicínských překladatelů pro medicínské překlady – naleznete ZDE.

 

 

Share