Překlad z německého jazyka – hypoteční smlouva

Ověřené a právní překlady: smluv, plných mocí, listin a všech textů s obsahem právní terminologie a systému. Expresní kontakt: 608 666 582

Překlady z němčiny: Ověřené a právní překlady: smluv, plných mocí, listin a všech textů s obsahem právní terminologie a systému. Expresní kontakt: +420 608 666 582

Mimo smlouvy hypoteční (překlad z německého jazyka) jazyka následující typy smluv: smlouva kupní, smlouva mandátní, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o úschově věci, všechny typy smluv v rámci notářských úkonů. Tady je třeba 100% jistoty/Překlad dokumentu pro celý život. Má své pevně dané náležitosti vymezené obchodním zákoníkem – proto překlad dokumentu tohoto formátu musí být vyhotoven s tématikou obeznámeným překladatelem. Smlouva o hypotečním úvěru patří co do obsahu mezi ty objemnější typy překládaných dokumentů z/do německého jazyka.

Překlady z němčiny: každá smlouva

Obecně v každé smlouvě tohoto typu se hovoří o základních ustanoveních, způsobu splácení, úrocích, penalizaci, ustanoveních závěrečných a především přílohách a dodatcích, neméně důležitých pro smluvní vztah; jakékoliv nepřesnosti či odchylky v překladu mohou v podstatě vyvodit nedodržení podmínek ve smlouvě stanovených. Orientace v obchodním právu je důležitá pro porozumění dokumentů, jejichž zákonnou podobu upravuje. Touto orientací se musí vyznačovat i jejich překladatel. Smlouvy obecně vymezují vztahy dvou stran: Smlouvy o hypotečních úvěrech navíc vymezují nemalé finanční pohledávky závazky, proto překlad každého odstavce a slova vyžaduje, aby ji překladatel odvedl s patřičnou odborností.

Charakteristika překladů smluv z němčiny:

  • rychlá odezva tlumočníka
  • překlady do 24 hodin
  • překlady s ověřeným razítkem
  • překlady pro českého i německého příjemce smlouvy
  • přesná analogie právních obratů

Zajímá-li vás nabídka překladu smluv  z/do německého jazyka, kontaktujte nás ZDE.

 

Share