Rozmanitost při volení barev v překladu

Ke sklonku roku jsem prováděli překlad poměrně rozsáhlého katalogu jehož obsahem byla propagace nátěrových hmot. Katalog byl velmi zdařilý po stránce grafické a barevné úpravy a celkově působil hodně luxusně. Obsahoval fotografie interiérů s aplikovanými barvami a popisy k fotografiím. Navíc se celým katalogem linuly rozsáhlé texty pojednávající o struktuře barvy, jejím složení, způsobu aplikace, bezpečnostních opatření atd.

Překlady katalogů: varianty

Katalog obsahoval celkem 12 druhů nátěrů a vyžádal si ho klient, který nebyl české národnosti (byl to Rus), i když katalog se překládal z němčiny do češtiny. Ruskou verzi jsme tedy výjimečně netvořili, i když zpravidla tomu i tak je, že když se překládají katalogy k produktům, které je přeloží jednou do čj, dají se očekávat i poptávky na další verze.

Žádáte-li překlad katalogu k výrobkům, kontaktujte nás ZDE. 

Anebo také níže:

Tým akademických překladatelů
Václavské náměstí 69
Praha 1
Tel: +420 608 666 582
Email: tymakademickychprekladatelu@gmail.com
 

 Překlady katalogů: mutace

Jiný katalog se překládal do 5 jazyků a postupně si tyto překlady vyžádalo 5 klientů, resp. 5 expandujících poboček jedné firmy v pěti zemí. Jedna verze byla tedy ta původní, následovala verze ruská, verze do polštiny, do angličtiny, francouzštiny a španělštiny.

Překlady katalogů: mezijazyčné

Někdy to vyjde tak, že překládáme i mezi-jazyčné (mezi-jazykové) verze a vyhotovujeme překlad z němčiny do ruštiny, z angličtiny do italštiny apod. Zde se jedná v případě překladu problematiky barev o velmi těžký úkol pro překladatele i rodilého korektora textů.

Volba cizojazyčných ekvivalentů pokročilých barev si žádá přesnost v překladu i stylu. Musí se shodovat formulace, barvy i styl odstavců. Totéž platí pro aplikační metody, tam je nutno volit naprosto přesnou terminologii.

Takto vypadala výsledná verze katalogu z oblasti překladu nátěrů. Mimo nátěrové hmoty překldáme také popisy všech technologií k nátěrům k proškolování zaměstnanců firem zabývající se nátěrovou technikou a technologií.

Takto vypadala výsledná verze katalogu z oblasti překladu nátěrů. Mimo nátěrové hmoty překldáme také popisy všech technologií k nátěrům k proškolování zaměstnanců firem zabývající se nátěrovou technikou a technologií.

ShareŠtítky: ,