Překlady osobních dokladů z/do ruštiny s ověřením

 

Překlady z/do ruštiny pro použití u notáře, např. dvojjazyčné plné moci. Překlady smluv, závětí. Ověřené a právní překlady: smluv, plných mocí, listin a všech textů s obsahem právní terminologie a systému. Expresní kontakt: 608 666 582

Překlady z/do ruštiny pro použití u notáře, např. dvojjazyčné plné moci. Překlady smluv, závětí. Ověřené a právní překlady: smluv, plných mocí, listin a všech textů s obsahem právní terminologie a systému. Expresní kontakt: 608 666 582

Osobní doklady/Rodné listy, Pasy, Oddací listy/Překlad do ruského jazykasoudní tlumočník ruštiny – ST.

Překlady osobních dokladů s razítkem

Překlady osobního dokladu (pas, občanský průkaz, rodný list, oddací list, úmrtní list) nesoucí doložku a razítko tlumočníka jmenovaného soudem se nazývají překlady soudní, překlady ověřené, překlady oficiální atd.:  toto všechno jsou názvy panující ve společnosti pro překlad vyhotovený tlumočníkem jmenovaným tím či daným soudem (např. tlumočník jmenovaný soudem pro Prahu 1, tlumočník jmenovaný soudem pro Liberec atd.).

Žádáte-li překlad osobních dokladů z/do ruštiny s ověřením, kontaktujte nás ZDE.

Nebo také přímo zde:

Tým akademických překladatelů
Václavské náměstí 69
Praha 1
Tel: +420 608 666 582
Email: tymakademickychprekladatelu@gmail.com

 

Překlady osobních dokladů/osobního dokladu jsou dodávány/je dodáván/dodáván i poštou. Jedná se v takovém případě o situaci, kdy je překladový materiál (rodný list, doklad o vzdělání, cestovní pas) doručen tlumočníkovi také poštou (do Prahy, Liberce atd.). Jak jsou překlady dodávány

Takto dodaný doklad je:

  • přeložen
  • opatřen doložkou tlumočníkovou
  • opatřen razítkem, tzv. „spárován“
  • zaslán na adresu odesilatele

U osobního předání fungují stejné postupy, mimo odesílání poštou. Osobní doklad/překlad – nutno neopomenout: Je fakt, že doklad je při svazování fyzicky poškozován, tedy uváděn do formy, ze které jej nelze již do nepoškozeného formátu dostat. Proto se doklady/dokumenty překládají z ověřených kopií.

 

 

ShareŠtítky: , , , ,