Specialisté na překlady bezpečnostních listů

Překlady bezpečnosních listů v rámci jazyků:

Tvorba nových bezpečnostních listů v jazykových mutacích: slovenština, němčina, polština, angličtina (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015). Překlady bezpečnostních listů v rámci jazyků: italština, ruština, angličtina, němčina, polština, španělština, maďarština, švédština. Příprava etiket k produktům se zvýhodněnou cenou při odběru společně s datovým listem. Dodání zákonných frází pro českou etiketu a kontrola grafického návrhru. Rozměr etikety, výstražné symboly. Registrace do systémů při zavádění nových výrobků z chemického průmyslu ns CZ trh. Expresní kontakt na tým překladatelů: 608 666 582

Specializujeme se na překlad bezpečnostních listů, protože 8 z našich překladatelů se jejich překladem zabývají již více, než 20 let: překlady bezpečnostních listůz/do angličtiny, překlady bezpečnostních listůz/do ruštiny, překlady bezpečnostních listů z/do němčiny, překlady bezpečnostních listů z/do italštiny, překlady bezpečnostních listů z/do polštiny, překlady bezpečnostních listů z/do švédštiny, překlady bezpečnostních listů z/do maďarštiny.

Překlady bezpečnostních listů: 110/97 Sb

Nadále mají velmi časté zastoupení listy z řad jazyků jako: bulharština, rumunština, chorvatština, slovinština (překlady do slovinštiny v rámci chemie – často s překlady do chorvatštiny a bulharštiny: stejný trh pro chemické produkty), ale také makedonština, ukrajinština (méně častěji), tedy z řad jazyků balkánských a geograficky blízkých jazyků. Velmi rychle jsme schopni dodat překlad bezpečnostního listu do bulharštiny, poté chorvatštiny a rumunštiny na třetím místě. První z nich, cca 2 dny. Vydání nových bezpečnostních listů podle §15 odst. 4 zákona č.110/97 Sb

Bezpečnostní listy: benefity

Benefity překladu BL u nás: Za 20 let jsme přeložili bezpečnostních listy k 1800 druhům produktům. Dokážeme přeložit bezpečnostní list i za 120 minut od zadání překladu (toto pravidlo platí obecně pro všechny krátké překlady). Výrazné množstevní slevy pro překlad většího množství bezpečnostních listů.

Etikety + bezpečnostní listy

Ale především dodání MSDS do častých jazyků (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015), jakými jsou: slovenština, polština, němčina, angličtina. Etikety pro bezpečnostní listy vč. kontroly grafického návrhu. Postup: 1) přijetí původního bezpečnostního listu, 2) dodání nového bezpečnosního listu (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015), 3) dodání zákonných frází pro etikety a seznam výstražných symbolů, 4) kontrola grafického návrhu vytvořeného klientem. Během 5 pracovních dní jsme většinou schopni dodat celý „set“ bezpečnostních listů. Dohoda s dovozcem na ČR trh nebo hlavním distributorem je předpokladem pro stanovení individuální ceny v případě větších odběrů MSDS.

Překlady listů: rozsáhlé projekty

Datum vypracování I. kvartál 2014: průběžně celé období.  Jazyky bezpečnostních listů: Termíny vypracování: hlavní balík listů/termín 3 týdny. Metoda příjmu dokumentů: 45 + 40 = 85 bezpečnostních listů (období 1. měsíc až 4 měsíc 2014). Počet překladatelů/chemiků: 9. Jednotlivé jazyky: angličtina, němčina, polština, slovenština (při „překladu“ do slovenštiny (dle nařízení ES č. 1272/2008), vznikají vlastně 2 jazykové verze současně = jsou vydávány „překládány“ dvě legislativní verze bezpečnostních listů: česká a slovenská / u překladů bezpečnostních listů, se setkáváme, co do množství u asi 2.-3.

PŘEKLADY DLE nařízení ES č. 1272/2008

nejčastější varianty tvorby bezpečnostních listů dle platné legislativy), maďarština, chorvatština (chorvatské bezpečnostní listy „se překládají“ velmi často také do slovinštiny = vznikají při jedné dodávce současně chorvatské a slovinské bezpečnostní listy (jedná se stále o tentýž proces, tedy vydání nových legislativně shodných bezpečnostních listů, kdy nevzniká překlad do slovinštiny (dle nařízení ES č. 1272/2008), ani chorvatštiny (překlad do chorvatštiny + také překlad do srbštiny) v pravém smyslu slova)), rumunština, bulharština (u bulharské verze platných bezpečnostních listů, často dochází k jejich objednání se současně nějakou ještě jednou verzí bezpečnostních listů pro balkánský region, např. překlad bezpečnostních listů do rumunštiny a bulharštiny dle nařízení ES č. 1272/2008), slovinština. Statistika jazyků: zastoupení angličtina, němčina 41 %, slovenština, polština, maďarština 31 %, zbytek rumunština, bulharština, slovinština, chorvatština.

Překlady listů: menší projekty

Menší projekty, bez ohledu na jazykový požadavek (němčina, angličtina, polština, slovenština, maďarština) realizujeme v období cca do 1 týdne od přijetí. Jedná se o rozsahy do 8 listů pro jednotlivý jazyk. Je tedy možné obdržet např. 5 x 8 listů za 5 dní činnosti znalce nebo překladatele. Ten pracuje od prvního dne přijetí listů a sestavuje tzv. „systém překladu bezpečnostního listu„, tzn. listy porovná a uvědomí si základní produktové rozdíly.

Úpravy bezpečnostních listů a etikety

Úpravy jsou samozřejmou součástí při požadavku klienta. Přijímané listy se v zásadě dělí na dvě skupiny: 1) listy již upravené dle nařízení ES č. 1272/2008 platné od 1. 6. 2015 , 2) listy nebo torza listů, které je nutno sestavit/podrobit úpravě dle: nařízení ES č. 1272/2008 platné od 1. 6. 2015. Produktová etiketa, oproti výše řešenému, se promítne v trošku jiné perspektivě zpracování: produktová etiketa nese, jak informace obchodního/marketingového charakteru, tak informace bezpečnostní: zejména etiketa ze zadní části výrobku.

Překlad etikety: zadní část

Překlad zadní části etikety podléhá některým pravidlům, podobně jako úprava bezpečnostního listu. Těmi pravidly zejména jsou: dodání a respektování zákonných frází dodaných chemikem, tedy jejich přesného uvedení. Doplnění etikety o výstražné symboly. Vše je korunováno grafickým návrhem, který schválíme. Grafický návrh je součástí znalosti klientů pracujících v oboru, nebo jejich představy o něm. Pokud v daném návrhu shledáme další nedostatky, je o nich klient informován.

Pro objednání překladu bezpečnostního listu, nebo jakéhokoliv překladu v rámci chemické výroby, nebo distribuce, nás kontaktujte ZDE.

 

 

 

 
Share