Články na téma:

hypoteční smlouva – překlad

 

Ověřený překlad BEZ PLATBY PŘEDEM

Naší velikou výhodou, je možnost objednání nebo obdržení ověřeného překladu nebo překladu smlouvy na Praze 1 a Praze 2 či v jiných lokalitách – BEZ PLATBY PŘEDEM. Profesionální právní zajištění, nám umožňuje vydat ověřený překlad, jako, jakoukoliv jinou službu či zboží v jiných oborech NA FAKTURU, a to jako pro jednotlivce, tak pro firmy. Překlady […]

Share
Štítky: ,

...číst celé

Překlad zápisu do němčiny: výzva 4.9. 2017

Překlad zápisu do němčiny: požadavek klienta – potřeba překladu ke dni 6.9., tj. již fyzická verze k dispozici. Klient deklaruje nepřítomnost: „do 4.9. jsem mimo ČR“ – německý překlad s ověřením bude zasílán dobírkou. Dotaz klienta na vyzvednutí překladu: „Je možné vše nějak odladit, aby nedošlo k tomu, že překlad bude viset na poště v době […]

Share
Štítky: ,

...číst celé

Zasílání překladu diplomu VŠ

Zaslány kopie a upřesňující dotaz klienta na práci se scany originálních kopií: zaslány kvalitní fotokopie lékařského diplomu již od momentu. Posléze doručení originální kopie ke svázání s překladem. Kopie pořízena s ověřovacím razítkem – vidimací. Překlady diplomů do angličtiny a němčiny: nejčastější varianta. LATINSKÝ DIPLOM PŘEKLAD Překlady diplomů z latiny nebo češtiny. Vyhotovení překladu diplomu […]

Share
Štítky: ,

...číst celé

Překlady smluv do angličtiny

Překlady občanských smluv  / právní překlady angličtiny (v kombinaci s dalšími jazyky, tj. jazyky, tj. jazykové kombinace plynoucí ze zpracovatelských požadavků na dané páry: angličtina – němčina, angličtina – ruština, angličtina – italština, angličtina – portugalština, angličtina – španělština, angličtina – finština, angličtina – norština, angličtina – švédština, angličtina – slovenština). Překladatelé pro jazyky: polština, […]

Share
Štítky: ,

...číst celé

Překlady smluv do maďarštiny: 12 NS

Ověřené překlady obchodních smluv a dohod z/do maďarštiny. Překladatelé pro maďarštinu, angličtinu, němčinu, polštinu, švédštinu, ruštinu, finštinu, slovenštinu (překlady slovenštiny – zvláštní tarifní kategorie), holandštinu tvoří velmi silnou základnu týmu. Pro informace ohledně překladu smluv, jeho náročnosti, času nutného pro vyhotovení, nás kontaktujte i na expresních překladatelské lince. Včera odpoledne přijali další požadavek na překlad […]

Share
Štítky: ,

...číst celé

Překlady smluv do italského jazyka

Dnes ráno jsme přijali další požadavek na překlad na rychlý překlad smlouvy z Českého do italského jazyka. Dnes to byl již třetí požadavek v rámci překladu čeština – italština pro stejného klienta, stejně tak jako tomu bylo minulý týden, když jsme překládali obchodní smlouvu z angličtiny do italštiny. Ve stejném rozsahu 12 normovaných stran, do dalšího rána […]

Share
Štítky: ,

...číst celé

Rejstřík trestů – pracovní vízum Kanada

Ohledně pracovního víza do Kanady potřebovala dnes překlad rejstříku trestů do anglického jazyka další klientka telefonujíc ve 12:15 s požadavkem na překlad expres do 24:00. Deklarovala doslovně: „musím to aploadovat na jejich stránky do půlnoci“. Rejstřík trestů – pracovní vízum Kanada Zákaznici jsme schopni vyhovět a domlouváme se na překladu do 15:30, to je hodina, […]

Share
Štítky: ,

...číst celé

Úřední překlad s razítkem: smlouva

Kupní smlouvu pro ověřený překlad do anglického jazyka, jsme přijali včera k překladu. Listiny čítali 10 fyzických stran. Odhadované množství pro anglický text. 8-10. Termín vypracování, předání svázaného překladu s doložkou a opatřenou ověřovacím razítkem: tento pátek. Kupní smlouva obsahuje: 4 x plné strany textu – odhad asi 2 NS textu na jednu fyzickou stranu, […]

Share
Štítky: ,

...číst celé

Překlady diplomů (MUDr.)

Další překlady diplomů z latiny do angličtiny jsme realizovali v předvánočním čase. Proces překladu z latiny do češtiny a z češtiny do anglčtiny: 1 bakalářský diplom, 2 magisterské diplomy a 2 lékařské diplomy (MUDr.). Překlad jednostránkového diplomu: UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS a dalších univerzit a vysokých škol v Čechách a na Slovensku provádíme v termínu asi: […]

Share
Štítky: ,

...číst celé

Překlady smluv: pracovní

Formu pracovního potvrzení nebo-li zaměstnanecké potvrzení s názvem: „Písemné potvrzení údajů o zaměstnaneckém poměru“, jsme překládali od čtvrtka do pondělka pro naši stálou klientku. Překlad z anglického jazyka s ověřením, byl předán elektronickou cestou a tedy velmi pohodlnou metodou, kterou využívá čím dále více klientů, kteří žádají úřední překlad z angličtiny nebo dalšich jazyků. Krátký […]

Share
Štítky: ,

...číst celé

Překlady smluv (mezinárodních)

Podařilo se nám vybrat nejčastější typy právních smluv, která projdou našima rukama. Statistika se nevztahuje na jazyk, ale spíše na typ smlouvy, tedy jejího názvu, dle obchodního či občanského práva. Typologie překladatelů: právní experti, soudní tlumočníci. Typologie směru překladu smluv: jak z jazyka (⇒), tak do jazyka (⇐). Překládané jazyky dle frekvence poslední kalendářní rok: […]

Share
Štítky: ,

...číst celé

Překlad pracovní smlouvy

Překlad pracovní smlouvy s ověřením z angličtiny pro použití vyřízení úvěru v české bance jsme přijímali dnes v poledních hodinách. Klient žádal klasický úkon překladu s ověřením – úkol pro našeho kolegu, soudního tlumočníka jazyka anglického. Klientova informace ohledně 5 stran smlouvy, byla upřesněna a zaslaných 6 stran bylo definováno jako cca 8-9 normovaných stran […]

Share
Štítky: ,

...číst celé

Překladatelská vs. překladová jednotka

Za překladatelskou jednotku může být považován překladatel, za překladovou, nebo překládanou, normovaná stránka, slovo. V rámci počtu překladatelů a překládajících jednotek tuto stanovujeme vždy pro výpočet reálného času pro vypracování překladů za danou časovou jednotku: hodina, den, měsíc. U slovenštiny a překladů do ní jsme při posledním rozsáhlém překladu stanovili tuto i pro tento jazyk. […]

Share
Štítky: ,

...číst celé

Překlady smluv: do němčiny

Překlad další nájemní smlouvy se tentokrát realizoval přímo pro realitní společnost poskytující služby: zprostředkování a poskytování služeb souvisejících s pronájmem nemovitostí. Pro ni samou jsme přeložili během víkendu expresní soubor čítající celkem 5 příloh: Nájemní smlouva, dohodo složení rezervačního deposita, evidenčních listů (jako příloh č.1 a 2. předmětných nájemních smluv) – jako platební výměr, a Smlouvu o […]

Share
Štítky: , ,

...číst celé

Překlady do němčiny: hypoteční smlouva, part II.

, častý účel: Financování nemovitostí je životně důležitou otázkou nejen na úrovni soukromé ale především taky v obchodu. Kromě soukromých osob jsou to tedy hlavně firmy, které překlady smluv z němčiny tohoto typu vyžadují. Doložit kvalitní překlad smlouvy o hypotečním úvěru z nebo do němčiny může být často nezbytně důležitým krokem v podnikatelské činnosti. Překlady do němčiny: […]

Share
Štítky: , ,

...číst celé

Typy smluv při překladu z/do němčiny

A) Překlady z němčiny do angličtiny, ruštiny a češtiny němčiny – kontrakty, právní texty. Jedná se o tak zvaný mezi-jazykový překlad, teda překlad mezi dvěma cizími jazyky. Což je náročná překladatelská disciplína vyžadující od překladatele již: značnou překladatelskou praxi, opravdu bezvadnou znalost dvou jazyků a schopnost převodu, reflexe a uvažování mezi nimi (obyčejně bývají překladatelé s 10, nebo 20 let […]

Share
Štítky: ,

...číst celé

Překlad smlouvy z angličtiny do ruštiny: 12 normostran

Pro právní kancelář v Praze připravujeme překlad smlouvy z anglického do ruského jazyka, jedná se o další podobný překlad jako minulý týden, kdy jsme překládali s malým rozdílem z němčiny do ruštiny. Oba typy překladů jsou poměrně náročnou variantou pro opravdu jen expertní a zkušené překladatele. Překlad jakékoliv smlouvy je ale vždy právním překladem, jedná […]

Share
Štítky: , ,

...číst celé

Častá slovní zásoba z překladu Smlouvy zprostředkovatelské: čeština – angličtina

Překlad Zprostředkovatelské smlouvy do anglického jazyka: Zprostředkovatelská smlouva, Uzavřena, Sídlo, Představenstvo, Člen, prodávající, Vlastník, Společnost, Katastrální úřad, Hlavní město Praha, Dále jen, Nemovitost, Článek smlouvy, Účastníci smlouvy, Předmět činnosti, Zprostředkování, Uzavření smlouvy, Třetí osoby, Kupní cena, Odměna, Zavázat se, Vyvíjet činnost, Vlastník, Příležitost, Třetí osoba, s.r.o., Kupní smlouva, Vlastník, Depozitní úschova, Sídlo, Bankovní ústav, Uzavření smlouvy, […]

Share
Štítky: , , ,

...číst celé

Expresní překlad smlouvy do angličtiny: 10:00 – 14:00

Překlad smlouvy (Zprostředkovatelská smlouva-neexkluzivní/PROCUREMENT CONTRACT-non-exclusive) spadá do oblasti obchodních překladů, jedná-li se o kontrakt obchodní, a do oblasti právních překladů v každém případě, nebot samotný institut smlouvy je vázán na výkon práva a tak je právním dokumentem. Expresní překlad smlouvy: zadání Od klienta jsme obdrželi v 9:30 rychlý požadavek na ještě rychlejší překlad smlouvy do anglického […]

Share
Štítky: , ,

...číst celé

Právní překlady: v generáliích ale i konkrétně

Právní překlady smluv do němčiny, angličtiny, italštiny, ruštiny, polštiny, ale také švédštiny apod. Právní překlady jsou jednou z našich nejdůležitějších prestiží. Pro právníky a právní kanceláře vypracováváme zpravidla právní překlad s garancí. Po dohodě se subjektem, vložíme do překladu takovou důležitost, aby byl právní klient navýsost spokojen. U překladů smluv také přirozeně zohlednujeme požadavek časový. […]

Share
Štítky: , , ,

...číst celé

Překlady plných mocí a smluv do / z angličtiny: do 1 dne

Naši kolegové, soudní tlumočníci anglického jazyka – ST, překládají veškeré právní dokumenty včetně těch, které si žádají ověření z titulu: podstaty – maturitní vysvědčení, rodný list, žádosti klienta – expresně, běžně, se zvláštním přáním. Zpravidla však institut expresnosti nehraje žádnou roli, překlad 1 listiny do druhého dne, je běžnou praxí a zcela reálným úkolem. U překladu 1 […]

Share
Štítky: , ,

...číst celé

Švédština – smlouva: překlad 3 stran

Klientka se na nás dnes obrátila se scanovou kopií smlouvy, se žádostí smlouvu přeložit ze švédštiny do češtiny. Reálný rozsah bude činit asi 3 – 5 normovaných stran, neboť z titulu formátu nelze délku dokumentu ve švédském originálu přesně na normované strany ihned určit – neboť obsahuje i členitou tabulku. Smlouva s názvem HYRESKONTRAKT je prací na […]

Share
Štítky: ,

...číst celé

Expresní překlady smluv do němčiny

Profesionální překlady smluv do německého jazyka od nejepších odborníků na trhnu s překlady. Jedná se o dva naše kolegy – VŠ profesory, a překladatele s více, než 30 letou praxí v oboru – překládání smluv a právních textů. Překlady vypracovájí po dohodě i velmi expresních časech, např. včera překládali smlouvu o prodeji nemovitosti v rozsahu […]

Share
Štítky: , , ,

...číst celé

Smlouva postupní: překlad do němčiny

Minulý týden se doslova roztrhnul pytel v poptávce po překladu smluv do němčiny a angličtiny. Garantovaný právní překlad smluv poskytujeme také v rámci německého jazyka. Naše kolegyně, soudní tlumočník – měla minulý týden několik důležitých úkolů, mezi nimi i překlad třech paktů, což je jen jiný název pro smlouvu. Překlad smlouvy o 10 normovaných stranách, […]

Share
Štítky: , ,

...číst celé

Smlouva o zřízení věcného břemene: překlad do němčiny

2. důležitý právní úkol naší kolegyně tento týden. Překlad Smlouvy o zřízení věcného břemene patří k těm méně častým, o to méně, jedná-li se o překlad do němčiny. Překlad smlouvy o 7  normovaných stranách, zabere překladateli cca: 1 – 2 dny překladatelské práce. Překlad smluv do němčiny U překladů smluv nájemních, kupních a smluv příbuzných do […]

Share
Štítky: ,

...číst celé

Překlad nájemní smlouvy: angličtina, ruština, italština, němčina

Poslední nájemní smlouva, kterou jsme překládali se týkala nájemního vztahu mezi pronajímatelem nemovitosti určené k bydlení a nájemcem cizí národnosti. Smlouvu jsme vyhotovovali v jazyce anglickém a jednalo se tedy o klasický příklad tzv. právního překladu, tedy textu, který v sobě nese právní obsah. Nájemní smlouva vykazovala právní komplexity a bylo nutno se držet striktně: vhodných termínů z […]

Share
Štítky: , , ,

...číst celé

Překlad hypoteční smlouvy z německého jazyka

Tým akademických překladatelů I-translators Tel: +420 608 666 582 E: info@i-translators.eu  Smlouva užívaná širokou veřejností – hypoteční smlouva Smlouva o hypotečním úvěru patří co do obsahu mezi ty objemnější typy překládaných dokumentů z/do německého jazyka. Má své pevně dané náležitosti vymezené obchodním zákoníkem – proto překlad dokumentu tohoto formátu musí být vyhotoven s tématikou obeznámeným překladatelem. Co zhruba smlouva obsahuje Obecně v každé smlouvě tohoto typu […]

Share
Štítky: , ,

...číst celé