Články na téma:

soudní tlumočník ruštiny

 

Inteprete lingua tedesca / Присяжный переводчик

Сертифицированный переводчик итальянского языка/Tlumočník jazyka italského volený soudem, tak by se také dalo poslání nazvat. Naše kolegyně tlumočí jednání v rámci jazyků: němčina-italština (anche le lingue: il tedesco e l´inglese), tedy mezi dvěma cizími jazyky a to s ověřením. Pro tlumočení v režimu italština-němčina se angažujeme ve všech obchodních jednáních, tlumočení před notáři, soudy, policií […]

Share
Štítky: , ,

...číst celé

Potvrzení o příjmu, Smlouvy, Výpisy: překlad z ruštiny

Rozsáhlý ověřený překlad z ruštiny, to byla zakázka, která nás čekala dnešní ráno.  Jednalo se 30 stran překladů s ověřením z ruského jazyka s termínem dodání 7 kalendářních/5 pracovních dní.  Potvrzení o příjmu, Smlouvy, Výpisy – to je hrubší nástin překládaných listin. O jejich podrobném seznamu a typologii budeme informovat v dalších příspěvcích – pochopitelně […]

Share
Štítky: , ,

...číst celé

Ověřený překlad z ruštiny do němčiny – part II

    Naši kolegové překládají s ověřením veškeré doklady, listiny z ruského do německého jazyka. Jedná se tedy o ověřený/soudní překlad mezi dvěma cizími jazyky. Z ruštiny do němčiny nejčastěji překládají tyto doklady: vysokoškolský diplom rodný list cestovní pas oddací list maturitní vysvědčení oddací list Kontakt: 608 666 582 Tým akademických překladatelů Václavské náměstí 69 Praha […]

Share
Štítky: , , ,

...číst celé

Řešení kontroly smluv během tlumočení: ruština + němčina

Pohotová reakce a schopnost převodu psaného diskurzu do toho mluveného, to se po naší kolegyni – soudní tlumočnici na německý jazyk, vyžaduje obvykle při tlumočení obchodních jednání. Tam právě smlouvy a jejich úpravy hrají velikou roli, i když se někdy jejich znění vytvoří už předem. Zpravidla dojde k tomu, že obchodní partner potřebuje o změnách […]

Share
Štítky: , , ,

...číst celé

Tlumočení pro Italy, Němce i Rusy

Náš kolega a naši další kolegové soudní i nesoudní tlumočníci jazyků, provádějí tlumočení pro Italy, Němce, Američany, Angličany, Poláky. Je též možné mezijazyčné tlumočení ve formacích: ruština-němčina, italština-ruština, italština-němčina, angličtina-ruština, angličtina-němčina apod. Tlumočení: němčina, italština, ruština Tlumočení probíhá v rámci ČR i ciziny a to ve všech lokacích dle přání zákazníka. Obchodní jednání však nejčastěji […]

Share
Štítky: ,

...číst celé

Expresní překlad plné moci/доверенность z ruštiny

V pozdních odpoledních hodinách jsme dnes obdrželi typický požadavek. Ruský klient žádal českého překladatele/переводчик чешского языка pro oficiální překlad, jak rusové rádi říkaji. Tedy: присяжный переводчик, nebo také официальный переводчик. Pro nás se jednalo o velmi standardní situaci a tak jsme klienta ihned instruovali, jak postupovat. Samotná plná moc a její překlad do českého jazyka od soudního […]

Share
Štítky: , ,

...číst celé

Doklady pro pojišťovny při vzniklých nehodách v Rusku – překlad

Dopravní nehody, nebo náhlé zdravotní příhody či opět nehody a z nich vzniklé lékařské či jiné doklady překládáme z dané ruštiny. V těchto záležitostech nás často kontaktují občané, kteří se vrátili bezprostředně z pobytu, nebo pracovní cesty v jiné zemi: Rusko, Chorvatsko, Polsko, Německo apod. Poslední „ruský případ“ se týkal škody vzniklé na vozidle v […]

Share
Štítky: , ,

...číst celé

Překlady do ruštiny

Перевод: аттестат зрелости, университетский диплом, справка об учебе – чешский язык, список пройденных экзаменов, справка о сданных экзаменах – чешский язык/Překlad: maturitních vysvědčení, potvrzení o studiu, potvrzení o provedených zkouškách, to vše jsou doklady žádané ruskými studenty v naší kanceláři. Ověřené překlady vypracováváme prakticky na počkání, a jsou samozřejmě vypracovávány soudním tlumočníkem jazyka ruského/českého (присяжный переводчик) v […]

Share
Štítky: , ,

...číst celé

Překlady dokladů

Učinili jsme dohodu o spolupráci s několika vysokými školami (Dohoda se 6 vysokými školami o překladech dokladů) ve věci překladu dokladů pro zahraniční studenty pobývající a studující v ČR. Dohoda se týká překladů: dokladů o vzdělání (vysvědčení, diplomy), potvrzení o studiu (справка об учебе), seznam uskutečněných zkoušek (potvrzení o vykonaných zkouškách). Překlady vysvědčení, diplomů: němčina […]

Share
Štítky: , , , , ,

...číst celé

Hемецко-русский перевод

  Русско-немецкие переводы/německo ruské, nebo-li rusko německé překlady = všechny překlady, jak „holých textů“, tak textů vznikajících spíše z titulu úřednosti, tedy překlady tzv. úřední. Русско-немецкие переводы/v Praze jsou velmi častou variantou požadavku klientů cestujících přes Prahu z Ruské federeace do Německé spolkové republiky (Русские в Германии), nebo nějakým způsobem ze stavu věcí majících co se […]

Share
Štítky: , ,

...číst celé

Obory v překladaech ruštiny/Чешско-русский перевод

Tým akademických překladatelů pro překlady ruštiny:OBOROVÉ PORTFÓLIO PŘEKLADŮ PRO PRÁVO: Překlady ruštiny smluv obchodních, nájemních, občasnkých. Překlady ruštiny komunitárního práva, směrnic, zákonů. Překlady ruštiny notářských a právních úkonů. OBOROVÉ PORTFÓLIO PŘEKLADŮ PRO SOUDNÍ PŘEKLADY RUŠTINY: Překladyruštiny s ověřením soudního tlumočníka do 24 hodin od zadání překladu v Praze. Překlady ruštiny se soudním ověřením pro jazyky […]

Share
Štítky: , ,

...číst celé

Переводы дипломов в Праге/Překlady diplomů v Praze

Služba překladů/переводы vysokoškolských diplomů/университетский дипломов pro ruské občany v Praze/в Праге. Jsme k dispozici nejenom v pracovních dnech, ale také ve dnech svátečních a víkendových. Překlad VŠ diplomu pro ruské občany se týká především mladých Rusů vstupujících na český pracovní trh. Tuto službu s expresním vyhotovením do 1 dne, nabízíme jako jediní na trhu. Ruský […]

Share
Štítky: , ,

...číst celé

Expresní ověřené překlady po Praze s donáškou

Заверенные переводы/экспресс/курьер. Pro naše klienty zajišťujeme překlady dokladů s ověřením s donáškou. Jedná se o jedinečnou službu s donáškou překladu od klienta a ke klientovi. Překlad od klientama převezmeme na předem určeném místě a doneseme ho překladateli, ten jej v exponovaných případech může vyhotovit i za několik hodin, a zpět vám jej nese opět donášková […]

Share
Štítky: , , , ,

...číst celé

Výpis z rejstříku trestů – 608 666 582

Tzv. výpis z TR, nebo RT je velmi častou variantou překladu našich kolegů. Kolegové překládají jazyky s ověřením:  polštinu, angličtinu, němčinu, italštinu, švédštinu, holandštinu. Běžně vám do 10 minut sdělíme dostupnost překladatele pro váš překlad po celé ČR, ať voláte odkudkoliv. Překlad z rejstříku trestů, nebo překlad z obchodního rejstříku (OT) je jednou z nejčastějších […]

Share
Štítky: , , , , , ,

...číst celé

Nejrychlejší ověřený překlad do angličtiny a ruštiny

Soudní překlady anglického a ruského jazyka v Praze, Brně, Liberci, Olomouci, Liberci, Hradci K., Českých Budějovicích, Ostravě, Plzni a Ústí nad Labem a souvisejících okresních městech. Našim zákazníkům sdělíme, kde v jejich místě se nachází nejbližší a volný tlumočník pro jejich překlad. Povíme vám, kde se k vašemu místu vyskytuje nejblíže tlumočník jazyka anglického. Maturitní vysvědčení, […]

Share
Štítky: , , , ,

...číst celé

Soudní překlad ruština – Liberec

Oficiální tlumočník jazyka ruského, naši kolegové, pro ruský jazyk, mající sídlo na území měst Liberec, Jablonec n. Nisou jsou připravení velmi rychle splnit požadavek klientů na ruský překlad v Libereckém regionu. Náš kolega vykonávající překlady ověřené z titulu moci úřední překladá z/do ruského jazyka následující typy dokumentů: vysvědčení a diplomy osobní doklady a víza matriční […]

Share
Štítky: ,

...číst celé

Jak najít informaci, kde hledat tlumočníka ve vašem místě

Na níže uvedených kontaktech vám poskytneme informaci, kde se nachází ve vašem místě kolega, který má právě kapacitu pro váš překlad. Kolegové zajišťují soudně ověřené překlady v jazycích: – angličtina, němčina, ruština, polština, italština, španělština, slovenština, francouzština, dánština, holandština, švédština, arabština Místo, kde se právě nacházíte, je okresní, nebo krajské město, popřípadě jakákoliv obec v […]

Share
Štítky: , , ,

...číst celé

Soudně ověřené překlady ruštiny Praha 7

Naši kolegové v Praze 7 jsou k dispozici pro vyhotovení vašeho soudně ověřené překladu z ruského, nebo do ruského jazyka. Ověřený překlad dokladu z/do ruštiny provádíme i na počkání. Možnost obržení překladu 1 normované stránky do 1 hodiny od dodání překladového materiálu. Ostatní termíny pro dodání překladu mimo první zmiňovaný termín jsou: (ověřený překlad z/do ruského […]

Share
Štítky: , ,

...číst celé

12 soudních tlumočníků ruštiny – Praha

Také v Praze disponujeme velmi silnou základnou tlumočníků/překladatelů pro ruský jazyk. 6 našich kolegů a 6 kolegyň – vše soudní tlumočníci ruštiny, vládnou vysokou kapacitou pro ruský překlad, tedy překlad vyhotovovaný v rámci ruského jazyka. Naproti tomu je soudní překlad ještě kvalifikací navíc a tlumočník disponující razítkem soudního tlumočníka může překládat s garancí vůči státu, […]

Share
Štítky: , , , , , , , , , ,

...číst celé

Odhad délky soudního překladu do ruského jazyka

Klientka se nás ptala – po zaslání kopií několika naskenovaných dokumentů – kolik mají normovaných stran. Jednalo se o české doklady k překladu do ruského jazyka soudním tlumočníkem. Obecně se dá říci, že bez složitějšího softwarového vybavení se délka normovaných stran u naskenovaného dokladu nedá přesněji počítat. To je pravda. Zkušený překladatel, ale dokáže pohledem […]

Share
Štítky: , , , , , , , ,

...číst celé

Ověřený překlad do ruského jazyka – 4 listiny za 4 hodiny od předání listin

Dnes jsme překládali pro významného klienta 4 listiny do ruského jazyka. Jednalo se o tzv. soudní překlad. Překlad vyhotovila naše kolegyně a jeho zpracování nám trvalo rovné 3 hodiny včetně hodiny předání. Pracovali jsme expresně, aby klient měl své listiny brzy u sebe. Jednalo se o překlad: plné moci z ruského do českého jazyka (tedy právní […]

Share
Štítky: , , , , , , , ,

...číst celé

Tlumočníci – Ruská justice

Za ruskou justici lze považovat téma kolem justice a souvisejících úředních a oficiálních vztahů. V našem případě se bude jednat o vztah jazykový, tedy vztah činitele jazykového a jeho garantů. Garantem jazykové stránky pro německou justici je soudní tlumočník, může jím být soudní tlumočník pro němčinu v Rusku, nebo soudní tlumočník pro jazyk ruský v […]

Share
Štítky: , , , , , , , , ,

...číst celé

Soudní tlumočník ruštiny

Soudní tlumočník ruštiny, nebo-li tlumočník pro jazyk ruský (resp. také tlumočník jazyka ruského) je osobou vztahově úzce propojenou s úřední sférou, justicí, notáři a právníky každého státu. Je to znalec jazyka, který však pracuje „na volné noze“. Jeho profese se může řadit mezi tzv. svobodná povolání, nikoliv dle však autorského zákona, avšak dle smyslu a […]

Share
Štítky: , , , , , , , ,

...číst celé

Ověřený překlad z ruštiny do němčiny

Včera jsme obdrželi poptávku klienta na překlad vysokoškolského diplomu z ruského do německého jazyka. Klient byl Rus a na překlad značně spěchal. Muselo se tedy jednat rychle a klient nám vyšel vstříc a svými znalostmi z počítačových technologií nám zaslal překlad ihned ve scanové kopii včetně ověření kopie daného dokumentu. Tedy ověřenou kopii VŠ diplomu českým […]

Share
Štítky: , , ,

...číst celé

Doložka soudního tlumočníka

Co je Doložka soudního tlumočníka (nejenom němčiny) je prohlášení tlumočníka formou specifické formulace, která je neoddělitelnou součásti každého soudního překladu. Soudní tlumočník ji připojuje za překlad, společně s razítkem a překlad tzv. váže. Postup u překladu z i do němčiny je identický, v tomto se v ničem neliší. Každý soudní tlumočník zná přesný postup a […]

Share
Štítky: , , , , , ,

...číst celé

Soudní tlumočník pro jazyk ruský – překlad

Naše kolegyně a náš kolega zajišťují služby v oblasti soudních překladů a mohou pro vás mimo ověřený překlad z/do němčiny zařídit: 1) ověřenou kopii pro daný překlad, 2) apostilu příslušného ministerstva, 3) U ověřených překladů zajišťují překlad jak běžných dokumentů jako: rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, pasy, další osobní doklady, plné moci, smlouvy, certifikáty, vysvědčení diplomy, […]

Share
Štítky: , ,

...číst celé

Kombinace soudní tlumočník/právo

Naše kolegyně a náš kolega zajišťují služby v oblasti soudních překladů a mohou pro vás mimo ověřený překlad z/do němčiny zařídit: ověřenou kopii pro daný překlad, apostilu příslušného ministerstva. U ověřených překladů zajišťují překlad jak běžných dokumentů jako: rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, pasy, další osobní doklady, plné moci, smlouvy, certifikáty, vysvědčení diplomy, tak […]

Share
Štítky: , ,

...číst celé

Soudní tlumočník jazyka ruského

Naše kolegyně a náš kolega zajišťují služby v oblasti soudních překladů a mohou pro vás mimo ověřený překlad z/do ruštiny zařídit: ověřenou kopii pro chystaný překlad, apostilu příslušného ministerstva, zaslání soudního překladu poštou. U ověřených překladů zajišťují překlad jak běžných dokumentů jako: rodné listy, (oddací listy, úmrtní listy), pasy, další osobní doklady, plné moci, smlouvy, certifikáty, vysvědčení, diplomy VŠ, tak řadu dalších méně častých dokladů, avšak s ne […]

Share
Štítky: , , , ,

...číst celé

Ověřená kopie – pošta (czech point, Městský úřad, notář)

Návod, kde pořídit ověřenou kopii, potřebnou pro soudní/ověřený překlad z/do německého jazyka. Soudní tlumočník přijímá ověřené kopie dokladů k překladu z následujících míst: Czech point (Česká pošta) Městský úřad (matrika, nebo jiné) Notář Pro podrobné informace doporučujeme volat jednoho z našich kolegů/tlumočníků jazyka německého. Pro bližší informace, nebo dovysvětlení, jsme vám plně k dispozici. Soudní […]

Share
Štítky: , ,

...číst celé

Soudní tlumočník ruštiny

Soudní tlumočník ruského jazyka je tlumočník jmenovaný soudem v ČR. 4 z našich kolegů nesou statut soudního tlumočníka pro jazyk ruský a poskytují stručně vyčísleno následující služby: ověřený překlad z/do ruštiny – notářské úkony, plné moci ověřený překlad z/do ruštiny – vysvědčení, certifikáty ověřený překlad z/do ruštiny – smlouvy, rozsudky ověřený překlad z/do ruštiny – […]

Share
Štítky:

...číst celé

Kvalitní překlad ruštiny: normy, termíny

Soudně ověřené překlady z/do ruštiny poskytujeme ve městech Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Liberec, Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové: Letitá tradice jako nosné téma/Ruština, rusisté a ruské překlady v souvislých oborových provázanostech. Oborová bohatost: Překlady ruštiny vyhotovují jak překladatelé z mladších generací, tak překladatelé starších ročníků, avšak s bohatou praxí – například rusisté s 20 roky praxe. V […]

Share
Štítky: ,

...číst celé

Překlady osobních dokladů z/do ruštiny s ověřením

  Osobní doklady/Rodné listy, Pasy, Oddací listy/Překlad do ruského jazyka a soudní tlumočník ruštiny – ST. Překlady osobních dokladů s razítkem Překlady osobního dokladu (pas, občanský průkaz, rodný list, oddací list, úmrtní list) nesoucí doložku a razítko tlumočníka jmenovaného soudem se nazývají překlady soudní, překlady ověřené, překlady oficiální atd.:  toto všechno jsou názvy panující ve společnosti […]

Share
Štítky: , , , ,

...číst celé

Překlady maturitních vysvědčení z/do ruštiny s ověřením

Maturitní vysvědčení/Doklady o vzdělání/Překlad do ruského jazyka. Soudní tlumočník ruštiny. Překlady maturitních vysvědčení s razítkem: vše dodáváno v Praze na poškání, nebo po ČR, do 3 dnů od odeslání vaší kopie maturitního vysvědčení. Překlady maturitního vysvědčení a překlady dokladů o vzdělání nesoucí doložku a razítko tlumočníka jmenovaného soudem se nazývají překlady soudní, překlady ověřené, překlady oficiální atd.: […]

Share
Štítky: , , ,

...číst celé

Překlady z/do ruštiny do 2 hodin

Překlad z ruštiny s termínem vyhotovení do 2 hodin od zadání překladu je variantou, jak rychle jednat se zahraničním partnerem v případě E-mailové či jiné písemné komunikaci. Expresní překlady z/do ruštiny vyhotovujeme pro klienty, kteří mají z nějakého důvodu naspěch. Překlad z ruštiny do 120 minut lze vyhotovit v rámci těchto malých překladů: Expresní překlad […]

Share
Štítky: , , , , , , , ,

...číst celé

Levné překlady z ruštiny

„Levné překlady“ z ruštiny, jako marketingově-informativní pojem. Co jsou levné překlady z ruštiny. Průměrná cena za běžně odborný překlad se v české kotlině pohybuje od poloviny 90tých let kolem 200 – 300 Kč/normovanou stranu (tato cena je zpravidla aplikována tam, kde se vyskytne prostor pro překlad technického celku v rozsahu na 50 normovaných stran. Technické manuály […]

Share
Štítky: , ,

...číst celé

Soudní tlumočník ruského jazyka

Ruština je slovanský jazyk, slovanským národům silně vštípený a zakořeněný, dříve masově využívaný, dnes opět na vzestupu. Velký potenciál na poli práce překladatelů ruštiny, nástroj komunikace soukromé, obchodní, právní, internetové a s nimi souvisejících výchozích textů pro překlady z rozličných oborů. Soudní tlumočník ruského jazyka Ruština jako jeden z deseti nejvíce používaných jazyků světa patří také mezi stále více poptávané jazyky, co se standardních […]

Share
Štítky: , ,

...číst celé

Překlady ruštiny

Odchylek při překladu neexistuje/Aneb překladatel překládá přesně: Úřední ruština a úřední styl jsou „úředničinou“ stejně dokonalou jako v dalších jazycích tohoto světa. Úřední dokumenty, doklady v ruštině jsou přesným opisem jazyka, kterého používají úřady a instituce. Nejčastějšími názvy pro typy dokumentů úředních pro překlad z/do ruštiny jsou: Překlady dokumentů, smluv, plných mocí. Technické překlady ruštiny […]

Share
Štítky: ,

...číst celé

Odborné překlady ruštiny/včetně znaleckých

Odborné: Odborné protože jsou předmětem zájmu odborníka, jemuž učarovala profese zvaná: překlad. Tyto překlady jsou výsledkempřekladatelova zájmu o obor, o jeho samého ve vztahu k jazyku – k ruštině. Soudní: Soudní tlumočník – překladatel je pak navíc člověk, který na základě nejenom svých zkušeností formálně získal pravomoc k aktu zvanému: soudní překlad. Ruština: Jazyk, jehož obsahem je jazyk rusky mluvících zemí, lidí a jejichž kultura je v jazyce zrcadlena tak, jako […]

Share
Štítky: , , , , ,

...číst celé