Technické překlady z ruštiny a angličtiny: texty, screens, položkové překlady

Technické překlady z jazyků ruština a angličtina/Technické překlady - ruština. Tým akademických překladatelů a překlady z techniky. Technické překlady. Tým akademických překladatelůI-translators - technické překlady. Tel: +420 608 666 682. Expresní zpracování manuálů. Volná kapacita pro nově příchozí klienty: až 200 NS/týdně.

Technické překlady z jazyků ruština a angličtina/Technické překlady – ruština. Tým akademických překladatelů a překlady z techniky. Technické překlady. Tým akademických překladatelů I-translators – technické překlady. Tel: +420 608 666 682. Expresní zpracování manuálů. Volná kapacita pro nově příchozí klienty: až 200 NS/týdně.

Technické překlady z anglického jazyka jsou dominujícím jazykem v oblasti manuálů, výrobních postupů, predikcí. Vysoké procento výroby zařízení a strojů v zemích, kde technické překlady vznikají v angličtině a proto jejich odborný překlad z tohoto „technického jazyka“.

Překlady z angličtiny: IT, Excel

Překlady a manuály v anglickém jazyce, tedy z anglického jazyka, vznikají i v zemích, kde angličtina není úřední, nebo mluvený jazyk. Spousta invenčních, programátorských, výrobních firem používá angličtinu ve své firemní komunikaci + dávají vzniknout veškeré dokumentaci v angličtině pro její lepší porozumění a použitelnost pro široké spektrum příjemců. Mimo dané překlady textů, nadále dodáváme čisté: screens, excely, grafy, obrázky + jejich zapracování do technického textu.

Překlady do angličtiny: technická dokumentace

Angličtina patří mezi světové jazyky, tedy jazyky s jedním z největších mluvčích a příjemci anglické technické dokumentace se nacházejí v celém světě, tedy nejenom v zemích, kde se angličtinou mluví či se používá jako úřední jazyk, ale také v zemích, kde se nachází silná technická základna projekčních, technických a výrobních firem operujících v anglickém jazyce na jakékoliv úrovni: interní komunikační úroveň ve firmě, vznikající listinné a písemné (doprovodné) materiály, tedy zmíněné manuály, dokumentace, normy, bezpečnostní a legislativní normativa atd.

Termíny technických překladů z angličtiny

Termíny vypracování technických překladů, jsou více, než v jiných sektorech, podmíněny individuální dohodou mezi technickým kliente a překladatelem, s přihlednutím, nejenom k délce překladu ale také jeho závažnosti, grafické metodice apod. Překlady z angličtiny realizujeme cca v počtu 40 normovaných stran/týden, i pro nově příchozí zákazníky.

Žádáte-lli překlad z ruštiny do angličtiny, kontaktujte nás ZDE. 

Share