Zadání výběrového řízení na nákup CNC ohýbačky trubek – překlad do anglického jazyka

4 z našich kolegů - expertů pro anglický odborný jazyk pracují 7 dní v týdnu a vyhotovují překlady s celkovou kapacitou více, než 1500 NS/měsíc. Expresní kontakt pro více informací ohledně překladů z/do polštiny: 608 666 582

4 z našich kolegů – expertů pro anglický odborný jazyk pracují 7 dní v týdnu a vyhotovují překlady s celkovou kapacitou více, než 1500 NS/měsíc. Expresní kontakt: 608 666 582

Celkem 12 stran ve formátu PDF s hlavičkou EU, to byl požadavek klienta. Žádal nejlepší cenovou nabídku a časovou dotaci do 3 pracovních dnů. Splnili jsme, úkolu se ujal náš kolega, zkušený překladatel v technicko-hospodářských překladech do anglického jazyka. Samotný text velmi mnoho připomínal právní text, tedy smlouvu mezi smluvními stranami a byl náročný co do terminologie a rozvitosti formulací v právním prostředí.

Překlad výběrového řízení

Kolega si s textem nakonec do zmíněných 3 pracovních dní poradil, i když se jednalo překlad přes víkend. Celkových 17 normovaných stran zabralo kolegovi 3 intenzivnější práce a klient dostal v pondělí svůj překlad na hodinu přesně, tedy v 8:59 ráno. Podobných hospodářsko-technických překladů (nejenom těch s hlavičkou EU) dostáváme týdně několik. Zabývá se jimi právě náš kolega/soudní tlumočník jazyka anglického/ ve spolupráci s týmovým překladatelem: jeho anglickým kolegou. Pojmu „týmový překladatel“ využíváme v našem uskupení překladatelů poměrně často, neboť čítáme asi 20 takových dvojic, které jsou zvyklé spolu pracovat. Často to bývá právě dvojice složená s českého soudního tlumočníka daného jazyka a dalšího rodilého mluvčího, jako např.: angličtina + rodilý mluvčí, švédština + rodilý mluvčí, ruština + rodilý mluvčí, apod.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ TECHNICKÉHO PŘEKLADU

Za výběrové řízení technického překladu lze považovat jakoukoliv novou poptávku, která přichází od neznámého klienta. Před započetím posuzovaný poptávky, je zpravidla dobré posoudit odborný a obchodní záběr klienta a dle něj se přibližně řídit. Poptávka výběrového řízení překladu, může mít, technicky vzato, několik stupňů. zpravidla však to nebývá více, než 2 úrovně: posuzování obchodní nabídky.

PŘEKLADATEL a ZKUŠEBNÍ PŘEKLAD

U obchodní nabídky může být dotazován, ale i třeba nabídnut – Z INICIATIVY PŘEKLADATELE – vzorový nebo jinými slovy ZKUŠEBNÍ překlad. Za zkušební překlad, může být považován, jakýkoliv text, jehož délka je předmětem technické shody mezi poptávajícím a dodávajícím: obvykle je řeč o textu v rozsahu 1 – 10 normovaný stran. K cenám za zkušební překlad, se jistě vyjádříme v jiné instanci.

German-holand and german-sweden tecnical translations

Žádáte-li od nás náročnější technicko-hospodářský překlad do angličtiny, kontaktujte nás prosím ZDE.

ShareŠtítky: , , ,