Překlad manuálu do švédštiny

  • 11.11.2017
Překlady montážní dokumentace do švédštiny. Pro informace ohledně specializovaných technických překladech a cenách, nás kontaktujte na expresním kontaktním telefonu: 608 666 582.

Překlady manuálů a tabulkových překladů – součty termínů a pojmů do švédštiny. Pro informace ohledně specializovaných technických překladech a cenách, nás kontaktujte na expresním kontaktním telefonu: 608 666 582.

6. překlad do švédštiny od začátku minulého týdne (překlad manuálu do švédštiny): tabulka ve Wordu a manuál: Další, svým způsobem specifický, požadavek na překlad do švédštiny k nám vyslal další ze stálých klientů. Jedná se o překlad asi 42 normostránek ve dvou typech řazení ve Wordu. První soubor je klasickým manuálem a druhý je tabulkou, tentokrát, ve Wordu. Tabulka ve Wordu je výčtem termínů v anglickém jazyce, které se původně nacházely v PDF dokumentu (obrázková dokumentace) a které klient žádá přeložit takto extra do švédštiny. K účelům překladu tabulky ve Wordu, bude klientem dodána také původní verze v PDF, aby se při překládání vyvrátily pochybnosti technických názvů dáno technickou typologií jednotlivých částí a dílenských souborů v obrázcích. Tabulka obsahuje též žlutě vyznačené kody, které referují na PDF předlohu pro lepší orientaci. Překlad do švédštiny, může proběhnout z anglického, norského a českého jazyka.

Švédština: překlad souboru

Překlad konkrétně tohoto souboru čítá 51 tisíc úhozů, což je asi 28 normovaných stran a vzhledem k heslovitosti v angličtině (nejedná se o souvislý text), bude práce malinko náročnější – švédský překladatel bude muset postupovat velmi přesně a soustředit se na každý termín obzvláště, bez použití dalšího kontextu.  Překlad těchto 28 normovaných stran, překladateli do švédštiny, zabere cca 1 týden. Celkově tedy, i s překladem druhého souboru manuálového typu, asi 1 – 2 týdny při maximální píli a celkem standardním termínu dodání.

PŘEKLAD ZE ŠVÉDSKÉHO JAZYKA JAZYKA A REVIZE ŠVÉDŠTINY

Překlady manuálů společně s grafickou prací provádíme, jak na krátkých textech, tak na textech většího rozsahu (překlad manuálu do švédštiny). Za krátký technický text, považujeme text v rozsahu do 10 NS. Za delší text, naopak, text blížící se nebo přesahující 50 normovaných stran překladu. Grafika proběhne společně s konverzí materiálu a po překladu z/do švédštiny, dochází ještě k jejímu ladění. Ve věci textové práce, při překladu do švédštiny, probíhá kontrola textu ve stále editovatelné podobě korektorem. Poté dochází k uzamčení manuálu a k pevné verzi PDF, která je již neměnná a grafické prvky, jsou tak pevně zakonzervovány.

TERMÍNY PŘEKLADŮ DO ŠVÉDSKÉHO JAZYKA A PRÁCE KOREKTORA A GRAFIKA

Přibližné termíny pro zpracování manuálů (překlad manuálu do švédštiny) ve věci překladu, revize textu a grafiky PDF – jsou následující. U krátkých technických textů cca 3 pracovní dny. U delších textů probíhá návrh časového plánu, který je shodný cca s modelem 50 – 100 normovaných stran za 1,5 – 3 týdny práce překladatele švédštiny, korektora a grafika. V případě extrémních požadavků klienta, lze učinit dohodu, po zvážení typu práce, o kratším dodání technického překladu na manuálu, revizi a grafických pracech.

Žádáte-li od nás překlad do švédštiny ve Wordu, Excelu, nebo PDF – kontaktujte nás prosím ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: , ,