Úpravy bezpečnostních listů: 70 listů za 2 týdny

 • 28.1.2021

70 NS bezpečnostních listů: Minulý týden jsme zákazníkovi dodali prakticky do 3 dnů více jak 70 stan bezpečnostních listů. Část bezpečnostních listů byla překládána do českého a část do slovenského jazyka. Původní bezpečnostní list byl v angličtině a můžeme říci, že podobný překlad je pro nás již rutinní záležitostí. Stane se totiž minimálně třikrát do měsíce, že jsme o překlad BL požádáni.  Část našich klientů zadávajících bezpečnostní listy, jsou stálí klienti, ale občas se objeví klient/dovozce nový a s tím ochotně navážeme spolupráci.

Původcem BL zpravidla bývá dovozce, nebo výrobce. Nebezpečnou látkou posléze distribuuje distributor a ta se dostává ke konečnému spotřebiteli. Tam všude látku bezpečnostní list doprovází. Formát BL je na každém výrobci, obsah je však závazný a musí obsahovat všechny žádané položky.

Úpravy bezpečnostních listů dle: Překlady a opravy bezpečnostních listů v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb. a nařízením ES č. 1272/2008 Překlady bezpečnostních listů Bez zprostředkovacích poplatků. Specialisté na překlad BL. Vysoká kapacita překladu, krátké termíny dodání. překlad bezpečnostních listů Bez zprostředkovacích poplatků. Specialisté na překlad BL. Vysoká kapacita překladu, krátké termíny dodání. Bezpečnostní listy – překlad z angličtiny Překlad bezpečnostních listů do češtiny a slovenštiny bezpečnostní listy, překlad, překlad, čeština, slovenština

Žádáte-li překlad bezpečnostního listu/bezpečnostného litu do českého, nebo slovenského jazyka, kontaktujte nás prosím ZDE.

 

 

Některé základní atributy zpracování bezpečnostních listů v českém jazyce:

 • ODDÍL 1 Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku
 • ODDÍL 2 Identifikace nebezpečnosti
 • ODDÍL 3 Složení / informace o složkách
 • ODDÍL 4 Pokyny pro první pomoc

Některé základní atributy zpracování bezpečnostních listů ve slovenském jazyce:

 • ODDIEL 1 Identifikácia látky / zmesi a spoločnosti / podniku
 • ODDIEL 2 Identifikácia nebezpečnosti
 • ODDIEL 3 Zloženie / informácie o zložkách
 • ODDIEL 4 Opatrenia prvej pomoci

Nejčastější jazykovou kombinací pro překlad BL u nás bývají jazyky:

 • angličtina – čeština
 • angličtina – slovenština
 • angličtina – němčina
 • angličtina – ruština
 • angličtina – italština
 • angličtina – francouzština
Náhled bezpečnostního listu. Nejčastějším jazykem pro bezpečnostní list u nás bývá čeština a slovenština. Při překladu BL do češtiny, nebo slovenštiny se držíme 100 % standardů. Vyžádejte si některé reference dovozce, nebo výrobce, rádi je dodáme.

Náhled bezpečnostního listu. Nejčastějším jazykem pro bezpečnostní list u nás bývá čeština a slovenština. Při překladu BL do češtiny, nebo slovenštiny se držíme 100 % standardů. Vyžádejte si některé reference dovozce, nebo výrobce, rádi je dodáme.

Share Button
Zařazeno do témat: , ,