BEZPEČNOSTNÍ LIST/ překlad

  • 28.12.2020
  • cena za lokalizovaný list od 1650 Kč
  • možnost registrace do systému chlap
  • možnost přípravy etikety
  • možnost expresních lokalizačních služeb
  • rychlý kontakt: 608 666 582
Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požradovaném jazyce, kontrola grafického návrhu.

Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požadovaném jazyce, kontrola grafického návrhu.Dříve: ( podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 ). A některé vybrané a okolnosti, vysvětlení z „konstrukce/architektury“ bezpečnostních listů: 1) Identifikátor výrobku – je položkou identifikující výrobek bezpečnostního listu co do názvosloví, jiných prostředků identifikace názvoslovných i číselně registračních, 2) Distributor (neboli: subjekt odpovědný za uvádění na trh ČR) – zůstává prázdný, nebo se vyplňuje údaj klienta, žádajícího vypracování bezpečnostního list.

Etikety : bezpečnostní listy

(nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015). K bezpečnostním listům, jejich překladů, tvorbě, nebo jak je libo, dodáváme také zákonné fráze pro etikety + výstražné symboly + kontrola grafického návrhu klienta (zákonné fráze pochopitelně dodáváme v požadovaném jazyce: slovenština, polština, angličtina atd.). Tzv. klient si na základě podkladů námi dodaných etiketu navrhne a my ji schválíme.

Jazyk MSDS a etiket

Nejčastější jazyky bezpečnostních listů a etiket: angličtina, němčina, polština, slovenština. Termíny pro vypracování jsou předmětem individuální dohody s distributorem či dovozcem látky na ČR trh (BEZPEČNOSTNÍ LIST/ překlad). Zpravidla jsme schopni dodat celý „set“ bezpečnostních listů do 7 pracovních dní.

Žádáte-li překlad bezpečnostního listu a etikety – kontakt je ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
BEZPEČNOSTNÍ LIST/ překlad