BEZPEČNOSTNÍ LIST/ překlad

  • 28.12.2020
  • cena za lokalizovaný list od 1650 Kč
  • možnost registrace do systému chlap
  • možnost přípravy etikety
  • možnost expresních lokalizačních služeb
  • rychlý kontakt: 608 666 582
Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požradovaném jazyce, kontrola grafického návrhu.

Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požadovaném jazyce, kontrola grafického návrhu.Dříve: ( podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 ). A některé vybrané a okolnosti, vysvětlení z „konstrukce/architektury“ bezpečnostních listů: 1) Identifikátor výrobku – je položkou identifikující výrobek bezpečnostního listu co do názvosloví, jiných prostředků identifikace názvoslovných i číselně registračních, 2) Distributor (neboli: subjekt odpovědný za uvádění na trh ČR) – zůstává prázdný, nebo se vyplňuje údaj klienta, žádajícího vypracování bezpečnostního list.

Etikety : bezpečnostní listy

(nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015). K bezpečnostním listům, jejich překladů, tvorbě, nebo jak je libo, dodáváme také zákonné fráze pro etikety + výstražné symboly + kontrola grafického návrhu klienta (zákonné fráze pochopitelně dodáváme v požadovaném jazyce: slovenština, polština, angličtina atd.). Tzv. klient si na základě podkladů námi dodaných etiketu navrhne a my ji schválíme.

Jazyk MSDS a etiket

Nejčastější jazyky bezpečnostních listů a etiket: angličtina, němčina, polština, slovenština. Termíny pro vypracování jsou předmětem individuální dohody s distributorem či dovozcem látky na ČR trh (BEZPEČNOSTNÍ LIST/ překlad). Zpravidla jsme schopni dodat celý „set“ bezpečnostních listů do 7 pracovních dní.

Žádáte-li překlad bezpečnostního listu a etikety – kontakt je ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,