Ceny anglických překladů

Ceny překladů z/do angličtiny a její definice z hlediska týmovosti práce: K cenám překladů do angličtiny neúčtujeme zprostředkovací poplatek. Cena překladu začíná na 200,- Kč za normovanou stranu včetně DPH (Ceny anglických překladů). Tyto ceny jsou dány vyšším množstvím překládaných stran. U nízkého množství normovaných stran a v návaznosti na neobvyklost či náročnost překladu se cena může měnit. Překládaný text a jeho cena odpovídá standardům oceňování v návaznosti na charakter překládané problematiky. Způsob a formát vypracovávání a časové okolnosti, tedy časové nároky klienta, např. text s vyhotovením do 12 hodin/24 hodin, nebo také velmi krátké vypracování krátkého textu do dvou (2) hodin od zadání překladu. Veškeré ceny za překlady neobsahují zprostředkovací poplatek a překlad je hrazen překladateli, který na něm pracuje od začátku až do konce, kdy překlad odevzdává klientovi.

Jak se pohubují ceny za překlad do angličtiny za jednu normovanou stranu

Překlad do dvou hodin od zadání – stejná cena (Ceny anglických překladů): Vyhotovení 2 stran normovaného textu, může v ideálních podmínkách trvat pouhé 2 hodiny. Ideální podmínky jsou dány: disponibilitou překladatele + jeho psychickou a časovou připraveností,. vyřízením formalit se zpracováním zakázky.

CENOVÉ MILNÍKY V ANLGICKÝCH PŘEKLADECH

Cenu za každý daný překlad řešíme s klientem individuálně – avšak efektivně, co do rychlosti sdělení informace za daný odborný text. Nicméně, jsou jisté normy a ty v cenových politikách zůstávají – jejími určujícími faktory, jsou cenové relace překladů medicínských z a do angličtiny. Nadále cenové relace překladů z chemie a dle chemického zákona.

Potřebujete znát cenu za překlad z/do angličtiny – kontaktujte nás ZDE


Share Button