České překlady

České překlady a překlady webových stránek. Technické, lékařské, farmaceutické a ověřené překlady. Překlady rodiými mluvčími do daného jazyka, např.: švédština – web ve švédštině, italština – web v italštině, ruština – web v ruštině, holandština, polština a samozřejmně i běžnější mutace angličtina a němčina. Expresní kontakt pro překlad webových stránek: 608 666 582

České překlady a překlady webových stránek. Technické, lékařské, farmaceutické a ověřené překlady. Překlady rodiými mluvčími do daného jazyka, např.: švédština – web ve švédštině, italština – web v italštině, ruština – web v ruštině, holandština, polština a samozřejmně i běžnější mutace angličtina a němčina. Expresní kontakt pro překlad webových stránek: 608 666 582

České překlady – Pseudonym? Co jsou vlastně české překlady, nebo jak je na ně nazíráno z titulu národní „jazykovosti“. Schopnost překladu: Tyto schopnosti jsou především dány znalostmi jazykovými, faktickými – u technických oborů, ale celkově také poznáním sociologickým („sociologický subjekt“) – tedy schopností vnímat text jako intelektuálně ale sociální vnímavostí – který jej dokáže zařadit do správného kontextu a tento kontext převést z cizího jazyka do jazyka českého.

České soudní překlady

U překladů soudně ověřených navíc vzniká „uplatnitelná reklamovatelnost“ na např. právní termíny a jejich opětné zařazení do kontextu, který je v tomto případě tím právním a musí s okolním právním prostředím dokonale ladit. Při překladech z cizích jazyků do českého jazyka vzniká plnohodnotná verze překladu – dáno předpokladem, že jej vyhotovuje překladatel, který je tohoto plně schopen.

SHRNUTÍ PŘEKLADŮ DO ČEŠTINY OBECNĚ

České překlady technické – tj. překlady do češtiny, soudně ověřené překlady, lékařské překlady a překlady z chemie. Překlady pro marketing. Expresní překlady českého jazyka, tel.: 608 666 582. Jazykové korektury a rychlé jazykové korektury Čj. Rychlé překlady z/do češtiny– medicína, MUDr. Schwarz. Technické překlady včetně zpracované grafiky manuálu. Odborné překlady z medicíny a farmacie. Překlady lékařských zpráv, protokolů a chorobopisů. Ověřené překlady do českého jazyka – kapacita pro ověřené překlady do českého jazyka = 500 NS týdně. Kapacita pro české překlady ze všech jazyků, všeobecně: 2000 stran týdně.

Následná témata jsou jedna z nejčastějších, které u nás zpracováváme:

Žádáte-li jazykově správný překlad do českého jazyka, kontaktujte nás prosím ZDE.

 

 

Share Button