Ekonomické překlady: obchodně-právní

Překlady z ekonomie a ekonomického vedení podniků. Od technických překladů, až smlouvy a překlady účetních dokladů, výkazů. Jazyky: němčina, holandština, ruština, angličtina, italština, švédština, španělština. Expresní kontakt 608 666 582

Překlady z ekonomie a ekonomického vedení podniků. Od technických překladů, až smlouvy a překlady účetních dokladů, výkazů. Jazyky: němčina, holandština, ruština, angličtina, italština, švédština, španělština. Expresní kontakt 608 666 582

Ekonomické překlady: obchodně-právní, nebo-li překlady obchodní a obchodně právní. Ekonomické překlady zahrnují také překlady smluv, překlady obchodních strategií a nabídek, interní firemní obchodní komunikace, marketing, překlady webových stránek. Překlady pro obchodníky, překlady obchodních jednání apod.

Ekonomické překlady: ceny

Ceny ekonomických překladů účtujeme samozřejmě bez manipulačních poplatků. Mezi ekonomické překlady řadíme i všechny překlady smluv a překlady dokladů s ověřením – tj. soudní překlad. Je to zejména proto, že tyto překlady slouží k obchodním účelům a z toho plyne i režim poptávky po nich – často se jedná o rychlé akce v expresním módu. Nadále poskytujeme cenová zvýhodnění: dáno množstvím, typem překladu a jazykovou kombinací.

EKONOMICKÝ PŘEKLAD OBOROVÁ ANALÝZA

  • Ekonomické překlady obchodní
  • Ekonomické překlady právní
  • Ekonomické překlady obchodně-právní: smlouvy
  • Ekonomické překlady z marketingu
  • Ekonomické překlady z reklamy a managementu
  • Ekonomické překlady studií a diplomových prací v oblasti reklamy a propagace
  • Ekonomické překlady z obchodních jednání
  • Ekonomické překlady www stránek propagujících služby a zboží
  • V neposlední řadě také překlady smluv
  • A překlady soudní – tj. v listinné i elektronické podobě s razítkem znalce

EKONOMICKÝ PŘEKLAD ZAHRNUJE

Překlady abstraktů z ekonomických věd, překlady smluv obchodních. Nadále obsahuje překlady obchodních dopisů (Ekonomické překlady) a ekonomicky zpracovaný překlad – tj. překlad zvýhodněný o sazbu 21 % pro neplátce DPH. Ekonomický překlad se také týká překladů finančních analýz a překladů z oblasti trhu s cennými papíry, komoditami (burza). Ekonomické překlady realizujeme ve věci technických návodů a právních textů. Možnost překladu podání patentové přihlášky do angličtiny a němčiny.

Žádáte li ekonomický překlad, kontaktujte nás ZDE.

 

Share Button