Italské překlady – na 120%

Italské překlady v týmu akademikcých překladatelů činí významnou položku. Pro expresní překlady s ověřením, nebo jiných oborů lidské činnosti, nás kontaktujte na 608 666 582

Italské překlady v týmu akademikcých překladatelů činí významnou položku. Pro expresní překlady s ověřením, nebo jiných oborů lidské činnosti, nás kontaktujte na 608 666 582

Italské překlady vyhotovujeme v kombinacích s dalšími cizími jazyky. Silná základna překladatelů ovládajících, nejenom italštinu, ale také další cizí jazyk je dobrým předpokladem pro vytvoření nabídky, která je schopna pokrýt poptávku co do: kvality (qaulita´), množství (quantita´), oborové škály (gamma). Takové oborové škály, která jde napříč obory, jakými jsou medicína, věda, chemie, technika průmysl. Z konkrétních zakázek zapadajících do tématu zmíněných oborů lze citovat např.:

  • překlady lékařských zpráv z/do italštiny, nebo z/do jiného cizího jazyka
  • překlady odborných publikací a skript na téma medicína, zdravotnictví, farmacie, apod. 
  • překlady bezpečnostních listů z/do italštiny, nebo z/do jiného cizího jazyka

Překlady italského jazyka

U překladů z/do italštiny vycházíme z pevné profesionální základy, kdy všichni překladatelé mají: 1. Odborné vzdělání v oboru filologickém, nebo jinak jazykově orientovaném – rámec italština, 2. Prodělali bohatou překladatelskou praxi (nejméně deset let) do chvíle, než se stali členy týmu Akademiků. Překlady do italštiny provádíme v režimu: legislativní překlad z oboru chemie – zejména legislativní překlad bezpečnostních listů do italštiny, překlady technické – tj. překlady manuálů a dalších technických souborů – včetně grafického zpracování grafikem, překlady lékařských zpráv (+ překlady lékařského marketingu) a překlady z farmacie, překlady se soudním ověřením do italštiny v Praze (v případě překladů ověřených, expresně do italštiny překládáme vysvědčení, matriční doklady, smlouvy do italského jazyka (traduzione dei contratti verso la lingua ceca – Praga) se soudním ověřením (nadále akty, plné moci, rozhodnutí soudů a agendu právních kancelářích s nutností komunikovat verbálně nebo písemnou cestou v italském jazyce)).
jazyce)).

Překlady italského jazyka

Pro své klienty máme připraveny i nabídky týkající se množstevních slev za důvěru v nás vloženou v podobě rozsáhlých překladových souborů. Jsme schopni pokrýt tisíce normovaných stran věnovaných překladu technických manuálů a komponentistiky v jakémkoliv výrobním či obchodním odvětví majících návaznost na italský jazyk a překlady v něm.

Žádáte-li překlad z/do italštiny na kvalitativně vysoké úrovni, kontaktujte nás ZDE.

 

 

Share Button