Italské překlady – na 120%

Italské překlady v týmu akademikcých překladatelů činí významnou položku. Pro expresní překlady s ověřením, nebo jiných oborů lidské činnosti, nás kontaktujte na 608 666 582

Italské překlady v týmu akademikcých překladatelů činí významnou položku. Pro expresní překlady s ověřením, nebo jiných oborů lidské činnosti, nás kontaktujte na 608 666 582

Italské překlady vyhotovujeme v kombinacích s dalšími cizími jazyky. Silná základna překladatelů ovládajících, nejenom italštinu, ale také další cizí jazyk je dobrým předpokladem pro vytvoření nabídky, která je schopna pokrýt poptávku co do: kvality (qaulita´), množství (quantita´), oborové škály (gamma). Takové oborové škály, která jde napříč obory, jakými jsou medicína, věda, chemie, technika průmysl. Z konkrétních zakázek zapadajících do tématu zmíněných oborů lze citovat např.:

  • překlady lékařských zpráv z/do italštiny, nebo z/do jiného cizího jazyka
  • překlady odborných publikací a skript na téma medicína, zdravotnictví, farmacie, apod. 
  • překlady bezpečnostních listů z/do italštiny, nebo z/do jiného cizího jazyka

Překlady italského jazyka

U překladů z/do italštiny vycházíme z pevné profesionální základy, kdy všichni překladatelé mají: 1. Odborné vzdělání v oboru filologickém, nebo jinak jazykově orientovaném – rámec italština, 2. Prodělali bohatou překladatelskou praxi (nejméně deset let) do chvíle, než se stali členy týmu Akademiků.

LEGISLATIVNÍ PŘEKLADY DO ITALŠTINY

Překlady do italštiny provádíme v režimu: legislativní překlad z oboru chemie – zejména legislativní překlad bezpečnostních listů do italštiny, překlady technické – tj. překlady manuálů a dalších technických souborů – včetně grafického zpracování grafikem, překlady lékařských zpráv (+ překlady lékařského marketingu) a překlady z farmacie, překlady se soudním ověřením do italštiny v Praze (v případě překladů ověřených, expresně do italštiny překládáme vysvědčení, matriční doklady, smlouvy do italského jazyka (traduzione dei contratti verso la lingua ceca – Praga) se soudním ověřením (nadále akty, plné moci, rozhodnutí soudů a agendu právních kancelářích s nutností komunikovat verbálně nebo písemnou cestou v italském jazyce)).
jazyce)).

Překlady italského jazyka

Pro své klienty máme připraveny i nabídky týkající se množstevních slev za důvěru v nás vloženou v podobě rozsáhlých překladových souborů. Jsme schopni pokrýt tisíce normovaných stran věnovaných překladu technických manuálů a komponentistiky v jakémkoliv výrobním či obchodním odvětví majících návaznost na italský jazyk a překlady v něm.

ITALSKÁ PRACOVNÍ SMLOUVA / CONTRATTO DI LAVORO – PŘEKLAD

Autentický text překladu pracovní smlouvy do italského jazyka: Il salario (výplata zaměstance a překlady výplatních pásek z italštiny) verrà pagato entro il 10. giorno del mese successivo al mese per il quale viene pagato il salario su un conto bancario nella Repubblica ceca designato dal Dipendente o in contanti. Il Dipendente comunicherà al Datore di Lavoro i dettagli rilevanti riguardanti il conto bancario entro e non oltre 30 giorni dalla firma del presente Contratto. Il Dipendente è obbligato a informare il Datore di lavoro di eventuali modifiche ai dati rilevanti riguardanti il proprio conto corrente almeno 20 giorni prima della data di pagamento del salario stabilita dal Datore di Lavoro.

Žádáte-li překlad z/do italštiny na kvalitativně vysoké úrovni, kontaktujte nás ZDE.

 

 

Share Button