Jak se překládají technické manuály z němčiny

  • 28.10.2018
Přesně koncipované překlady technických manuálů z němčiny. Expresní kontakt pro více informací: 608 666 582.

Překlady manuálů z/do němčiny: Přesně koncipované překlady technických manuálů z němčiny. Expresní kontakt pro více informací: 608 666 582.

„Překlady technických manuálů, obory, postupy, náhledy překladatele, opakování tématu při překladu a tedy překlad za výhodnější sazbu (rozsáhlé překlady)“. Za jakých podmínek je lze překládat: Technické manuály z němčiny se překládají, resp. dají překládat za předpokladu, že je jejich tvůrce – překladatel, obeznámen s problematikou překladu, tj.: 1) zná překládaný technický obor již z minulosti, 2) nebo se s oborem (zařízením) obeznámí před samotným překladem.

Rozvržení překladu technického manuálu

Při překladech manuálů z němčiny je nezbytné nejprve rozvrhnout technický překlad, tzn.: nastudovat subjekt překladu (zařízení, stroj) – pochopit doslova jak funguje, k čemu má sloužit. Poté následuje nastudování a ověření správnosti slovní zásoby, to je mnohdy nejtěžší úkol.

Překlad manuálu – slovní zásoba němčiny

Slovní zásoba je odlišná pro každý obor, každý stroj, zařízení, soustavu. U každého z nich se používají jiné technické termíny, např.: automobilový průmysl, textilní průmysl, obory v chemii (technologie výroby, kvalita výroby), strojírenství – technologické postupy, výkresová dokumentace. Překlad technického manuálu v rozsahu 50 NS zabere asi 2 týdny práce překladatele. Překlady instrukcí Die Bedienungsanleitung / instrukce pro uživatele v němčině překládáme v režimu: jeden špičkový překladatel na 1 projekt. Překlad krátkých instrukcí k obsluze z češtiny do němčiny s garancí od inženýra v oboru (stroje-strojař, chemie-chemik / ale zde spíše platí to první) realizujeme v rozsahu do 10 normovaných stran za 1-2 pracovní dny. U překladů do 100 NORMOVANÝCH stran v českém nebo německém jazyce: 2 pracovní týdny.

Žádáte-li překlad technického manuálu z/do němčiny, kontaktujte nás ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,