Překlady manuálů do němčiny a grafické zpracování překládaných souborů

Technické překlady do němčiny.

Překlady z/do němčiny – překlady technických manuálů. Překlady technické a překlady legislativní z oblasti chemie. Překlady technických protokolů a návodů. Grafické zpracování českých a německých manuálů. Krátké technické manuály pro překlad do německého jazyka ve špičkové kvalitě – rozsah do 10 normovaných stran, za 1-2 pracovní dny následující po dni objednání technického překladu. Expresní kontakt: 608 666 582.

Die Bedienungsanleitung – tedy instrukce pro uživatele v němčině/češtině. Běžné užití nejen v kancelářích – německý originál a jeho překlad. Krok za krokem pomocí překladu: Manuály k přístrojům a zařízením nebo třeba i k počítačovým aplikacím patří mezi nejžádanější typy překladů nejen z němčiny. Dnes již běžně rozšířeným zdrojem překladu bývají i uživatelské příručky a postupy instalací programů. Manuál v němčině: Pověstná německá přesnost a smysl pro detail jsou bezpochyby příznačné i pro manuály v němčině. Jejich nastudováním díky správnému překladu si uživatel značně zjednodušuje práci s danými programy/aplikacemi.

Překlady návodů a aplikací: dostupni 2 z nejlepších odborníků na českém trhu pro německý jazyk

Cílem každého návodu je seznámit, zaškolit a provést uživatele daným produktem jasně a účelně. Definovat přesně – tak jak je tomu i v němčině. Nevynechat v originále ani v překladu žádnou ze směrodatných informací, ani neobcházet jednoduchá fakta zavádějícími složitostmi. Co je účelem překladu detailů v německých manuálech: Často i zdánlivě jednoduché aplikace a programy mají svá velká úskalí. Bez manuálu se často chybuje Velké procento firem operuje se zahraničními aplikacemi, proto tyto velmi často potřebují překlad z němčiny před tím, než zahájí jejich instalaci a začnou je naplno využívat.

Nezbytné součásti překládaných manuálů do němčiny

Každý manuál uvádí obecné představení produktu. Jeho vlastnosti – Produkteigenschaften, dále základní pojmy – Grundbegriffe nejčastěji se vyskytující v manálu, nebo třeba rady pro řešení problémů, tedy takové základní vodítko pro uživatele, který musí mít záruku stoprocentního překladu. Grafické manuály, resp. grafická část překladatelské práce podléhá práci grafika, který provádí nebo může provádět četné úkony na souboru klienta bezprostředně před samotným překladem – ale také po samotném překladu.

Konkrétní časové rozvržení překladových prací na 11 mini manuálech do němčiny

Poptávka k 10 krátkým manuálům do němčiny nás neminula minulý týden. Klient žádal překlad 11 manuálů do německého jazyka. Každý z mini-manuálů v českém jazyce obsahoval 7 – 11 stran normovaného textu + poměrně komplexnější grafiku. Překlady jsou stanoveny na termín 12 dnů od objednání překladu, tj. budou dodány v pondělí. Překládáme technické manuály do němčiny v perfektní a garantované kvalitě s dostupností pouze 2 nejlepších překladatelů na trhu pro tento jazyk. Kapacita pro technické manuály je v období průběhu celého roku 2018 stanovena na 600 NS.

Žádáte-li kvalitní překlad technického manuálu z/do němčiny, kontaktujte nás ZDE.

Share Button