Názvy produktů v bezpečnostních listech

  • 13.10.2020

Zákazník má k vyhotoveným bezpečnostním listům tyto dotazy:

1) nemělo by být na každém BL také číslo BL z originálu?
Např.: ER00-01-31rev2-27/01/2012

2) 1.2. – určená použití – je přeloženo jinak, než v originále.
Zákazník si myslí, že je to volně přeloženo z tohoto BL a v dalších zkopírováno:
SUPERCLAIR SLM LINGE ECO 1L Réf : 173090

Je pravda, že z názvu ve francouzštině není zrovna zřejmé, o jaký produkt se jedná.
Nejedná se ale o směs na výrobu, ale o konečný produkt – klient se domnívá, že měl poslat odkazy na dané produkty na našich stránkách.
Klient posílá tedy zde a pros ještě o úpravu Určených použití.

SUPERCLAIR SAV SOL LIN/OLI COL 1L Réf : 000000
….

12.2. – Klient se domnívá, že je navíc chybně norma, v originále je: Facilement Biodégradable (> 90% – 28 jours – OCDE 302B)

SUPERCLAIR SLM LINGE ECO 1L Réf : 000000
……………….

SUPERCLAIR PAILLETTES SDM* SACHET 1KG Réf : 000000

3) klient se nadále dotazuje, zda-li tyto údaje v 1.1. se nepřekládají? Např. – Mýdlové vločky:
– Nom Chimique: Mélange de sel de sodium d’acides gras
– Synonymes: Savon
– Type de produit: Mélange/ composition

 


NAŠE ODPOVĚĎ:

Čísla dokumentu se neuvádí, jsou to interní čísla výrobce pro dané dokumenty. Použití je upraveno podle informací z českých webových stránek, opravena byla metoda stanovení biodegradace. Informace uvedené v bodu 3 se neuvádí.

Share Button
Zařazeno do témat: