Němčina a Němci (Rakušané) na našem území – díl 1.

  • 15.11.2012

Zhruba před polovinou prvního milénia našeho letopočtu, kdy se v rámci tzv. „stěhování národů“ do dnešní Evropy dostaly z Asie různé kmeny, které v zásadě urychlily rozpad starověkého Říma a současně splynuly s tajemnými Kelty, se ve střední Evropě usadily dvě zdánlivě nesourodé skupiny národů: Slované a Germáni. Mnohé je však spojuje. Němčina a Němci (Rakušané) na našem území

Share Button

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Němčina a Němci (Rakušané) na našem území – díl 1.