Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky, dále jen „OP“, byly vydány v souladu s § 1751 Občanského zákoníku, dále také NOZ (zákon č. 89/2012 Sb), a upravují vztahy mezi společností Academical team, Náměstí Přátelství 1518, Praha 10 a dalšími dceřinými společnostmi), dále jen „zhotovitel“ a fyzickými osobami (spotřebitel) nebo právnickými osobami objednávajícími překlady, korektury, … Pokračování textu Obchodní podmínky