Popis průběhu operace a jeho překlad do ruského jazyka: lll.chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol

  • 22.3.2018
Překlady onkologie, urologie. Medicínské překlady patří mezi velmi často využívanou službu. Překlad v oboru medicína farmacie vypracovávají naši kolegové: lékař nebo farmaceut. Překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace od českých a německých lékařů pro další využití českých pacientů. Expresní kontakt: +420 608 ...

Překlady lékařské – ruština, švédština, angličtina: úrazová medicína, chirurgie, onkologie, urologie, neurologie, kardio. Medicínské překlady patří mezi
velmi často využívanou službu. Překlad v oboru medicína farmacie vypracovávají naši kolegové: lékař nebo farmaceut. Překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace od českých a francouzských lékařů pro další využití českých pacientů. Expresní kontakt: +420 608 … Pro expresní informace o medicínských překladech/nacenění textu/termínech, nebo systému práce nás kontaktuje i expresně. Expresní kontakt PÁ – NE pro expresní lékařské překlady: +420 608 666 582

Druhá část popisu operace (operační protokol) pro překlad do ruského jazyka chirurgem: Odstup tepny z levé a. hepatica do čtvrtého segmentu přechodně uzavíráme. Je viditelná linie ischemie jdoucí čtvrtým segmentem. Postupně za pomocí CUSA nástroje a harmonického skalpelu předělujeme parenchym jater podél lig. falciforme,…

LÉKAŘSKÉ PŘEKLADY PRO MOTOL

Pokračování lékařského textu – FN Motol: …kraniálně v jeho úrovni, kaudálně cca 2 cm vpravo v oblasti seg. IV.b.V hilu jaterním je tumor intimně k levé portální žíle kde jsme nuceni jít téměř po pouzdru tumoru s ošetřením drobných portálních větví prolenovým stehem. Ligací ošetřujeme pravý d. hepaticus a též drobné větve jdoucí parenchymem. Tumor odtlačuje dolní dutou žílu ((překlady cévní chirurgie – MUDr. Schwarz, MUDr. Ivanov)), ale leze ji bezpečně oddělit.

lll.chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol: PŘEKLADY DO RUSKÉHO JAZYKA

Střední jaterní žílu též předělujeme cévním staplerem. Centrálně v parenchymu zasahuje tumor okrajově i do prvního, druhého a třetího segmentu. Postupně jej oddělujeme spolu s pravým jaterním lalokem, drobné větve pro levou jaterní žílu ošetřujeme prolenovým stehem – preparát 1180 g včetně žlučníku ad defin histol. vyšetření. Kontrola hemostazy koagulací, opichy a na závěr koagulační vatou. Kontrola je bez biliárního leaku a bez krvácení.

PŘEKLADY LÉKAŘSKÝCH ZPRÁV DO ČEŠKÉHO JAZYKA

Kontrola cévního zásobení bez fixace je vpořádku, nicméně částečně rotující levý lalok způsobuje oběhovou instabilitu kompresí duté žíly, proto jej refixujemeza lig. falciforme kdy anesteziolog hlásí normalizaci stavu, výplach, odsátí. DRain silikonový na spád. Ztráty postupné z difuzních zdrojů včetně s CUSa nástrojem do 1200 ml. Operace bez příhod, pop. péče v chorobopise. Operační materiál hlásí sestra souhlasil.

PŘEKLAD LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY DO RUŠTINY: Fakultní nemocnice v Motole

Vydáno: Překlady lékařských zpráv: lll.chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol: Přednosta Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD. Název překládaného lékařského dokumentu – OPERAČNÍ protokol. Operační diagnózy: C220 dif. dg adenom pravého jaterního laloku, Tumor pravého jaterního laloku. Adenom či dobře diferencovaný HCC. ST.p. chemoembolizaci pravého portálního řečiště s dobrou expanzí levého jaterního laloku. Operační výkon: Rozšířená pravostranná hemihepatektomie.( seg. IV.-VIII.). Indikační rozvaha: Pacientka indikována k rozšířené pravostrané hemihepatektomii pro rozsáhlý jaterní tumor biopticky ověřený jako dobře diferencovaný HCC či adenom. Zasahujem do seg. VII,IV,Vlil. Centrálně je zavzata pravá a odtlačena střední jaterní žíla a v hilu zasahuje až intimně k levé portální žíle, Okrajově se tumor vtlačuje do II. segmentu.

Žádáte-li překlad z/do ruského jazyka od špičkových lékařů, kontaktujte nás ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,