Překlad 128 stran s ověřením do angličtiny za cenu 25 600 Kč

  • 7.9.2018
Czech english legal - court translation Prague, contact us here: +420 608...

Překlady formulářů TECHNICKÝCH PROTOKOLŮ o zkoušce – TEXT REPORT: překlad s ověřením čeština-němčina-angličtina. Soudně ověřené expresní překlady z anglického jazyka. Množstevní slevy a slevy při podobnosti dokumentů o zkoušce. Czech english legal – court translation Prague, contact us here: +420 608…

Překlad 128 stran s ověřením do angličtiny za cenu 25 600 Kč, přes víkend – tj. jako expresní překlad, jsme provedli v minulém týdnu s předáním toto pondělí. Klient žádal překlad zkušebních protokolů (Test report) k dovozovým hračkám z Vietnamu (překlad s ověřením za cenu). Překlad 128 stran, jsme tak provedli za rovných 200 Kč / strana v expresním termínu. S ohledem na základní sazbu cca 1000 Kč „expresního hodinového“ nebo víkendového překladu u např. cca 1 normované strany, došlo tedy k 80 % slevě na překlad, dáno podobností dokumentů a množstevnímu fakturu.

CENÍK OVĚŘENÝCH PŘEKLADŮ EXPRESS

Roli hrála ale spíše podobnost dokumentů, neboť množstevní faktor nemusí hrát vždy nutnou roli, zvláště, jedná-li se o náročný odborný text (překlad s ověřením za cenu) (např. překlad Výroční zprávy, překlad Konsolidované výroční zprávy, překlad Stanov oddělní majetku, překlad Smlouvy o výkonu funkce, překlad Obchodního rejstříku, překlad Rozhodnutí ČNB o povolení činnosti fondu). 

ZÁKLADNÍ DATA Z ANGLICKÉHO TEST REPORTU PRO PŘEKLAD

Item name : ………………
Item/Style No. : …………………..
Labelled age group : …………
Packaging Provided : …………….
Manufacturer/supplier : …………….
Quantity : ……………….
Date sample received : ………………..
Date test started : ……………..
***************************************************************

Žádáte-li překlad test protokolů: obracejte se na nás prosím ZDE. 

Share Button