Překlad anamnézy do francouzštiny z ruštiny a angličtiny: francouzská pacientka

  • 16.4.2018

 

Překlady onkologie, urologie. Medicínské překlady patří mezi velmi často využívanou službu. Překlad v oboru medicína farmacie vypracovávají naši kolegové: lékař nebo farmaceut. Překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace od českých a německých lékařů pro další využití českých pacientů. Expresní kontakt: +420 608 ...

Překlad anamnéz a propouštěcích zpráv. Speciálně dodávaný pro posudkové lékaře zahraničních a českých zdravotních a jiných pojistné plnění plnících pojišťoven. Zejména německá AOK. Překlady lékařské – angličtina, němčina, ruština, švédština: překlady z medicíny pro vědecké ú čely a úrazová medicína, chirurgie, onkologie, urologie, neurologie, kardio. Medicínské překlady patří mezi velmi často využívanou službu. Překlad anamnézy v oboru medicína farmacie vypracovávají naši kolegové: lékař nebo farmaceut. Překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace od českých a francouzských lékařů pro další využití českých pacientů. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Překlad anamnézy a souvislé lékařské překladatelské služby, jako překlad propouštěcích zpráv, překlad operačních a předoperačních protoklů, nadále překlad nebo syntéza lékařských textů, jsou prováděny týmem MUDr. Schwarze a MUDr. Ivanova. Překlad anamanézy a překlad předoperačních protokolu, probíhá z rukou MUDr. Schwarze a MUDr. Ivanova, na žádost pacientů nebo ošetřujících lékařů – či větších zravotních celků. Překlad anamenézy probíhá v rámci jazyků: ruština, anglčtina, italština, němčina, slovenština, španělština.

EXPRESNÍ PŘEKLADY ANAMNÉZ

Anamnéza, urologie, chirurgie, onkologie – překlad do ruštiny a angličtiny. Lékařský překlady anamnéz do francouzštiny, polštiny, slovenštiny a němčiny. Překlady expresně. Možnost překladu anamnézy za 120 minut od dodání podkladů k překladu.

SLEVY NA PŘEKLADY ANAMNÉZ A DALŠÍCH LÉKAŘSKÝCH ZPRÁV – 21 %

Fakturace a ceny za překlad anamnézy z ruštiny nebo z češtiny do dalších jazyků určených pro přijímací lékaře v případě další léčby, jsou zpravidla bez 21 % přirážky z DPH. Toto je výhodné zejména pro všechny pacienty neplátce DPH. Zkušenost hovoří v tom smyslu, že těchto pacientů je 99 % všech poptávajících civilních pacientů, kteří žádají překlady lékařských zpráv. Lékařské zprávy jsou tedy účtovány a honorovány s automatickou slevou 21 %. Další možné slevy jsou na podkladě množstevních úlev, které vyplynou z lékařských zpráv dodávaných k překladu ve větším množství. Překlady anamnéz a dalších lékařských zpráv, pak vycházejí nejméně v 80 % případů, jako více, než 1 stranu textu a je tady aplikována sleva 21 % + další předmětné slevy, odvislé od konkrétního rozsahu překládané lékařské zprávy.

RUSKÝ LÉKAŘSKÝ PŘEKLAD PROPOUŠTĚCÍ ZPRÁVY

Рекомендация: В период до двух (2) дней прибыть на контрольный медосмотр к своему участковому врачу, в случае ухудшения состояния – контроль без промедления здесь. Удаление шовного материала из раны на голове провести в пятницу по территориальной участковой обязанности соотв. мед. учреждения. Соблюдать режим покоя от напряжений, не допускать никаких силовых воздействий на голову. Согласно рекомендации от нейрохирурга, в период не позднее одной недели обеспечить выполнение контрольной КТ мозга в территориально обязанном хирургическом отделении – больница Ч. Крумлов и далее поступать в соответствии с обнаружением (по возможности консультироваться на нашем отделении нейрохирургии).

PŘEKLADY LÉKAŘSKÝCH ZPRÁV DO FRANCOUŠTINY – MOTOL

Antécédents: Circonstances avant l’hospitalisation: Aujourd'hui en allant voir le contenu du
réfrigérateur, il a eu la nausée, pression à la poitrine, il s’est injecté la nitrate, après quoi –
selon sa femme – il a subi la syncope, elle a appelé le SAMU, il n’arrive pas à se souvenir du
cas. VAS: 0/10. Anamnèse personnel: Carcinome du rein droit, généralisation à présent, état post-chirurgie
hemorroidaire, état post-chirurgie de népholithiase, DM sur l’insuline, la hernie hiatale,
l'œsophage de Barrett suspecté, hypertension, 3 fois post-IM, état post-angioplastie
Anamnèse pharmacologique: ASPIRINE PROTEC, LOZAP, EBRANTIL, TAMSOLUSIN,
BRILIQUE, BETALOC, RAPIDIL, ins LANTUS et à court terme administré une fois par jour.
OMEPRAZOLE. Anamnèse allergique: 0. Anamnèse sociale: un retraité, mais travaillant toujours.

Překlady anamnéz a všech dalších typologií lékařských zpráv, MUDr. Schwarz, MUDr. Ivanov – kontaktujte ZDE. 

Share Button
Zařazeno do témat: ,