Překlad bankovního výpisu ze španělštiny do angličtiny

  • 21.11.2020

Klient zaslal 2 dokumenty s nominativem: MAY 19 IVA DEPOSIT (BANK STATEMENT).pdf, JAN 2020 IVA REFUND DEPOSIT (BANK STATEMENT) new.pdf, a žádá překlad ze španělštiny do angličtiny. Jedná se o překlady výpisů z účtů a potvrzení bank. Klient žádá termín a cenu překladu. Ten poskytneme, jako 360 Kč x 10 normovaných stran s termínem do pondělí. Zakázka přijata v pátek.

Share Button