Překlad bezpečnostního listu – angličtina (úplné či částečné poklady)

Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požradovaném jazyce, kontrola grafického návrhu.

České a slovenské bezpečnostní listy a etikety – příprava z anglických podkladů pro nový bezpečnostní list. Vystavení nových bezpečnostních listů k látkám uváděným na český a slovenský trh za uváděný subjekt. Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požadovaném jazyce, kontrola grafického návrhu. Kontakt: +420 608…

Překlady bezpečnostních listů/Překlady z/do angličtiny jsou nejčastější kategorií vydání nových bezpečnostních listů. Je tomu proto, že podklady / složení výrobků směsí, pro které bezpečnostní listy vydáváme – jsou doprovázeny nejčastěji podklady, které jsou v takové či oné podobě, vždy v anglickém jazyce. Daná podoba – to je kvalita podkladů v angličtině, pro vydání českého nebo slovenského bezpečnostního listu se různí: nicméně, vydaný český nebo slovenský list je z anglicky dodaných podkladů, doplněn o zjištěná složení směsí, která nemusí být v dodaných (originálních či neoriginálních) podkladech uvedena kompletně. Mluvíme-li pak o dodržení správné terminologie u překladů BL. mluvíme vždy o legislativním vydání bezpečnostního listu v němž „daná terminologie“ splňuje zákonné normy, které jsou předmětem činnosti osoby způsobilé k vydání bezpečnostního listu na českém nebo slovenském trhu. Termíny dodání přeloženého bezpečnostního listu v případě množství 1-10, zpravidla nepřekročí 5-8 pracovních dnů.

České a slovenské bezpečnostní listy vydané z anglických podkladů

Počet přeložených bezpečnostních listů z angličtiny za 20 let – k 1200 druhům produktů). Jsme specialisté na překlady bezpečnostních listů. Za 30 let praxe některých překladatelů (reálně však Odborně způsobilých osob za přípravu / zpracování Bezpečnostního listu) (z angličtiny) a jejich 20 letá praxe v otevřeném trhu, nechala vzniknout prostor pro zakázky překladů bezpečnostních listů v množství, které je definováno poptávkou a schopností v daném časovém úseku tuto poptávku uspokojit (vzhledem ke skutečnosti, že častá objednání bezpečnostních listů představují množství v řádu desítek nově připravovaných bezpečnostních listů pro např. jednu nebo dvě ucelené produktové řady – dochází zprvu k nějakému časovému prodlení se (snad ze strany představovaným postupným dodáváním bezpečnostních listů (s výjimkou, kdy se dodávají např. české a pak až slovenské bezpečnostní listy)), avšak po dokončení příprav / zpracování, jsou listy vystaveny prakticky naráz.

TERMÍNY VYPRACOVÁNÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH LISTŮ Z ANGLICKÝCH PODKLADŮ

V praxi se pak stává, že klient obdrží po 14 dnech naší práce 25 nových českých bezpečnostních listů – a o týden později, obdrží téže ve slovenském jazyce / Zákonné registrace, pak vznikají lehce souběžně s vydáním bezpečnostních listů ). U bezpečnostních listů se držíme striktně normativy vypracovávání bezpečnostních listů (z anglického jazyka) dle pravidel dle zákona a zvyklostem v chemickém průmyslu. Precizní názvosloví chemických sloučenin a komponent obsažených v bezpečnostním listu a jeho překladu. Ve věci vydání bezpečnostních listů pracujeme pak (sestupně) zpravidla v těchto jazycích: slovenština, čeština, angličtina, němčina, portugalština, španělština, srbština, italština, polština, slovinština, francouzština, švédština, maďarštin, ruština. Vypracování překladu bezpečnostních listů ve velmi krátkém časovém horizontu.

Expresní příprava nového bezpečnostního listu do slovenštiny anebo češtiny: 1-2 produkty

Překlad bezpečnostního listu do 120 minut od dodání podkladů – je mimořádná expresní služba, která je předmětem občasné poptávky. V takových případech, pak dokážeme rychle vystavit nový bezpečnostní list dle evropských nařízení (jedná se o expresní časy v řádu hodin až několika málo dnů). Překlad bezpečnostního listu z angličtiny bez zprostředkovacích poplatků. Překlad bez agenturních poplatků – překlad vyhotovuje tým překladatelů. Výrazné množstevní slevy pro překlad většího množství bezpečnostních listů

DALŠÍ ODBORNÉ PŘEKLADY Z OBLASTI CHEMIE A TECHNICKÝ PŘEKLAD VŠEOBECNĚ

Všeobecně používaná angličtina zabrousila do všech oborů. Především technika a průmysl si dnes a denně žádají anglické překlady pro návody, montážní listy, překlady certifikátů, záručních listů a podobně. Další překlady z oboru chemie anebo čistě technický překlad z oborů nechemických, realizujeme po dohodě se zákazníkem.

Žádáte-li překlad BL z/do angličtiny, kontaktujte nás ZDE. 

Share Button