Překlad anamnézy do francouzštiny z ruštiny a angličtiny: francouzská pacientka

Duben 16th, 2018 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

  Překlad anamnézy a souvislé lékařské překladatelské služby, jako překlad propouštěcích zpráv, překlad operačních a předoperačních protoklů, nadále překlad nebo syntéza lékařských textů, jsou prováděny týmem MUDr. Schwarze a MUDr. Ivanova. Překlad anamanézy a překlad předoperačních protokolu, probíhá z rukou MUDr. Schwarze a MUDr. Ivanova, na žádost pacientů nebo ošetřujících lékařů – či větších zravotních […]

Ověřené překlady rodných listů / maturitních vysvědčení: osa Praha – Ostrava

Duben 10th, 2018 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Ekonomické oddělení píše (že žádá Ověřené překlady rodných listů): „Touto cestou bych Vás chtěla požádat o cenovou kalkulaci úředního překladu ověřeného výpisu z obchodního rejstříku (zasílám scan) do anglického jazyka a také o informaci jeho možného vyhotovení z hlediska času. Předem děkuji za Vaši odpověď a zůstávám s pozdravem“. Za ekonomické oddělení píše slovenská občanka […]

Sleva na legislativní vypracování bezpečnostního listu: sleva množstevní + sleva 21 %

Duben 7th, 2018 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Kontrola obsahu bezpečnostního listu a kontrola stavu etikety. Doporučené fráze pro sestavení etikety. Multijazykové verze bezpečnostních listů a sestavení údajů (jinak často vyžadované zákazníky, jako kontrola údajů v bezpečnostním listu). Registrace do REACH. Registrace CHLAP. Množstevní slevy na 1 produktovou řadu bezpečnostního listu nebo na registraci CHLAP. Sleva množstevní a sleva na vypracování etikety také […]

Resumé zajímavých přijatých zakázek ve věci ověřených a lékařských překladů dne 7. 4. 2018

Duben 6th, 2018 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Resumé zakázek 7. 4. 2018: překlad obchodního výpisu z českého do anglického jazyka pro farmaceutickou společnost se sídlem v Praze. Dodáno PDF překladu výpisu elektronickou cestou za 60 minut od zadání překladu + v pondělí bude dodáno svázané s dodaným originálem. Překlady dalších výpisů z obchodních společnostní pro česko-italského klienta, který zakládá společnosti pro italské […]

Ministerstvo průmyslu a obchodu publikovalo zprávu: ECHA publikovala aktualizované pokyny

Duben 6th, 2018 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Ministerstvo průmyslu a obchodu publikovalo zprávu: ECHA publikovala aktualizované pokyny pro sestavení bezpečnostních listů (verze 2) Na webu ECHA jsou již dostupné aktualizované pokyny pro sestavení bezpečnostních listů v českém jazyce (publikováno ECHA 5. 12. 2013 a 12. 2. 2014). ECHO a sestavení bezpečnostních listů od ACADEMICAL TEAM Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) publikovala překlady […]

Medicínské překlady – překlad propouštěcí zprávy 67 % všech překladů lékařských zpráv

Duben 5th, 2018 Tým akademických překladatelů: T. 608 666 582

Překlad propouštěcí zprávy do medicínské angličtiny/lékařský úkon splněn: Klient se na nás opakovaně obrátil s dalším medicínským překladem. Tentokrát propouštěcí zpráva českého lékaře – reps.  zpráva z FAKULTNÍ NEMOCNICE. Klient přeložit do čtvrtka do medicínské angličtiny a u části souborných zpráv provést syntézu textu – tj. relevantního obsahu pro zahraničního lékaře v angličtině. Překlad jsme […]