Překlad bezpečnostního listu z italského jazyka

Bezpečnostní list - BL.

Bezpečnostní list a jeho překlad z/do italštiny, zkratka – BL. Překládáme bezpečnostní listy z/do všech hlavních evropských jazyků. Kontaktní a expresní tel.: 608 666 582.

 

Pro dovozce produktů obsahujících nebezpečné látky na trh dané země, v tomto případě na italský, je nezbytné, aby byly provázeny bezpečnostním listem v úředním jazyce, tedy v italštině.Bezpečnostní list – a italština. Jak bezpečnostní list vypadá i jaké bude jeho znění v překladu, je ukotveno ve směrnicích EU a samozřejmě i v příslušných ustanoveních české legislativy.

Sestavení legislativního bezpečnostního listu z italských podkladů 

Výrobce přípravků této klasifikace musí poskytnout data k zacházení s nimi svým odběratelům, aby je tito mohli uvést na trh. Právě tyto případy žádostí o překlad bezpečnostního listu z italštiny patří mezi nejčastější. Přeložit bezpečnostní list je v kompetenci natolik znalého překladatele v sektoru, jenž má minimálně dobré technické povědomí o dané problematice, nebo ideálně překladatel s osobní zkušeností či praxí v oborech, jakými jsou například chemie, farmacie, výroba biologických produktů, baterií, výroba benzínu a jiné.Kdo bezpečnostní list překládá

Legislativní překlad bezpečnostního listu do ITALŠTINY

Účelem bezpečnostního listu (BL) je především informovat odběratele a konečného spotřebitele o povaze produktu.
Držení se správného schématu i v jeho překladu z nebo do italštiny napomůže k lepšímu pochopení jeho uživateli.
Ten musí dostat přesné informace jak v původním originále, tak překladu, od technických parametrů, přes složení výrobku, varovné symboly až po recyklační pokyny.

MNOŽSTVÍ ITALSKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ A CENOVÁ POLITIKA ZA 1 VYSTAVENÝ LIST

Vzhledem k nepřebernému množství produktů tohoto druhu uváděných našimi výrobci na italský trh a naopak je překladů bezpečnostních listů z nebo do italštiny nemalý počet. Dáno geografickými parametry i přetrvávající úzkou spoluprací s italskými partnery. Slovníček základních pojmů v BL z italštiny: Sostanza – Látka, Contenuto – Obsa, Colore – Barva, Emergenza – Bezpečnostní (linka). Ceny italských nově vystavených bezpečnostních listů se odvíjí od počtu produktů v jedné produktové řadě, pro které se listy vypracovávají. Italské bezpečnostní listy lze vystavit pro 5 – 10 produktů za sníženou cenu. Základní cena italského bezpečnostního listu v základní úrovni začíná u jednorázového objednání 1-2 bezpečnostních listů. V momentě, kdy se řada objednávaných produktů / směsí, resp. počtu listů k nim dostane na počet 5 – 10 produktů, činíme již množstevní slevu na „překlad“ listu. Dalším mezním množství je objednání cca 20 listů, kdy činíme další stupeň slevy na cenu italského bezpečnostního listu.  

Žádáte-li objednat vydání 1 nebo více nových bezpečnostních listů v italštině – kontakt je ZDE. 

Share Button