Překlad formuláře Santander z polštiny

  • 19.7.2021

Expresní požadavek na překlad formuláře Sandander, psaného v polštině, jsme přijali v neděli večer. Překlad se soudním ověření formuláře, o rozsahu asi 2 normované strany, mohl být připraven v pondělí odpoledne k vyzvednutí v Praze 4. Část textu formuláře Santander: „*Biuro Maklerskie realizuje przelewy walutowe z rachunku walutowego Klienta w Biurze Maklerskim wyłącznie na rachunek Klienta prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. // 2. W przypadku rozszerzenia Umowy Maklerskiej o świadczenie usług w ramach indywidualnego konta emerytalnego, zwroty wpłat ponad ustalony limit są przekazywane na pierwszy ze wskazanych powyżej rachunków. § 2 // 1. Wskazanie/zmiana numerów rachunków, o których mowa w § 1 za pośrednictwem kanałów elektronicznych, tj. w ramach obsługi telefonicznej lub za pośrednictwem Serwisu internetowego, możliwa jest jedynie na numer/y rachunku/ów prowadzony/ch przez Santander Bank Polska S.A. // 2. Złożenie przez Klienta Dyspozycji w zakresie wskazania/zmiany numeru/ów rachunku/ów do przelewów za pośrednictwem kanałów elektronicznych oznacza anulowanie wcześniejszych Dyspozycji Klienta w tym zakresie.

Share Button

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Překlad formuláře Santander z polštiny