Překlady Covid19

  • 21.3.2023

Překlady informačních letáků pro Hygienickou stanici hl. města Prahy, byl pouhým začátkem. Další várku překladů v souvislosti s epidemií očekáváme. Překlady lékařských zpráva pacientů jsou stále na denním pořádku a neubývají. Jen za minulý týden, jsme přijaly 63 žádostí o překlad lékařské zprávy do angličtiny nebo němčiny, což jsou 2 nejčastější jazykové kombinace v oblasti překladů LZ. Následuje ruština, španělština, ukrajinština a další jazyky.

MUDr. Schwarz

Share Button
Zařazeno do témat: