Rozmanitost při volení barev v překladu

Tým téměř stovky profesionálních překladatelů pro firemnía právně ověřené překlady na jednom místě. Překlady s ověřením/překlady výpisů, dokladů, plných mocí atd. Překlady abstraktů do angličtiny a němčiny. Překlady lékaři. Překlady pro tituly MUDr., MUDr. Ing., Mgr., Bc. Kontaktujte na kontaktním telefonním čísle: +420 608...

Tým téměř stovky profesionálních překladatelů pro polštinu firemních právně ověřené překlady do polštiny na jednom místě. Překlady do polštiny s ověřením/překlady výpisů, dokladů, plných mocí atd. Překlady abstraktů do angličtiny a němčiny. Překlady lékaři. Překlady pro tituly MUDr., MUDr. Ing., Mgr., Bc. Kontaktujte na kontaktním telefonním čísle: +420 608…

Ke sklonku roku jsem prováděli překlad poměrně rozsáhlého katalogu jehož obsahem byla propagace nátěrových hmot. Katalog byl velmi zdařilý po stránce grafické a barevné úpravy a celkově působil hodně luxusně. Obsahoval fotografie interiérů s aplikovanými barvami a popisy k fotografiím. Navíc se celým katalogem linuly rozsáhlé texty pojednávající o struktuře barvy, jejím složení, způsobu aplikace, bezpečnostních opatření atd.

Překlady katalogů: varianty

Katalog obsahoval celkem 12 druhů nátěrů a vyžádal si ho klient, který nebyl české národnosti (byl to Rus), i když katalog se překládal z němčiny do češtiny. Ruskou verzi jsme tedy výjimečně netvořili, i když zpravidla tomu i tak je, že když se překládají katalogy k produktům, které je přeloží jednou do čj, dají se očekávat i poptávky na další verze.

Překlady katalogů: mutace

Jiný katalog se překládal do 5 jazyků a postupně si tyto překlady vyžádalo 5 klientů, resp. 5 expandujících poboček jedné firmy v pěti zemí. Jedna verze byla tedy ta původní, následovala verze ruská, verze překladu do polštiny, do angličtiny, francouzštiny a španělštiny.

Překlady katalogů: mezijazyčné

Někdy to vyjde tak, že překládáme i mezi-jazyčné (mezi-jazykové) verze a vyhotovujeme překlad z němčiny do ruštiny, z angličtiny do italštiny apod. Zde se jedná v případě překladu problematiky barev o velmi těžký úkol pro překladatele i rodilého korektora textů.Volba cizojazyčných ekvivalentů pokročilých barev si žádá přesnost v překladu i stylu. Musí se shodovat formulace, barvy i styl odstavců. Totéž platí pro aplikační metody, tam je nutno volit naprosto přesnou terminologii.

Žádáte-li překlad katalogu k výrobkům, kontaktujte nás ZDE. 

Share ButtonŠtítky: ,