Překlady z/do španělštiny: odbornost

Komplexní překladatelský servis v rámci překladů z/do španělštiny. Překlady do španělštiny technické - návody k obsluze. Překlady do španělštiny - lékařské zprávy, medicína, farmacie. Překlady soudně ověřené. Expertní překlady od týmu překladatelů, tel.: +420 608 666 582.

Komplexní překladatelský servis v rámci překladů z/do španělštiny. Překlady do španělštiny technické – návody k obsluze. Překlady do španělštiny – lékařské zprávy, medicína, farmacie. Překlady soudně ověřené. Expertní překlady od týmu překladatelů, tel.: +420 608 666 582.

Překlady z/do románské španělštiny pro firmy a občany. Firemní překlady z/do španělštiny splňují nejaktuálnější nároky trhu na oborové portfólio v oborových zaměřeních na: Překlady z/do španělštiny v oborech práva, v oborech technických. Nadále překlady ze španělštiny bezpečnostních listů – nejlevnější na trhu (reklasifikace látek v BL, tvorba etiket). Také překlady z/do španělštiny v oborech on-line služeb (webových stránek), v oborech stavebních, strojních – obecně, v oborech marketingu a ekonomie.

Překlady do španělštiny: studie, medicína

Samozřejmostí u akademických překladatelů jsou překlady z/do španělštiny v oborech akademických, překlady studií, úryvků knih apod. Překládáme studie, pracovní smlouvy, rozsudky, zdravotnické texty, průmysl. Vyhotovujem tabulkové překlady, překlady bezpečnostních listů.

Překlady do španělštiny: veterinární medicína

U lékařských oborů zmiňujeme obory humánní a veterinární, nadále široký záběr u překladů různých typologiích studíí farmaceutických určených úřední orgánům ČR pro dokazovaní platnosti tvrzení reklamy (při vzniklých sporech) apod.

PŘEKLADY DO ŠPANĚLŠTINY

  • překlady lékařských zpráv
  • překlady se soudním ověřením – na fakturu
  • překlady smluv
  • překlady technických příruček / manuálů
  • překlady lékařské / překlady lékařských zpráv

Překlady do španělštiny: technické

Technické překlady do španělského jazyka od dvou rodilých mluvčích a nejlepších překladatelů na českém trhu se španělskými překlady. Překlady technických manuálů do španělštiny v kapacitě cca 40 normovaných stran/týdně, i pro nově příchozí zákazníky. Překlady protokolů, výpisů, strojních a energetických příruček atd. Formáty: Word, Excel, PDF, text. V rámci technických překladů do španělštiny, definujeme vždy, jako kategorii překladů lékařské / technické medicíny – tj. tam kde překlad provádí nebo do jeho částí zasahuje lékař. Ale také překlady do španělštiny z oblasti techniky, které se netýkají oblasti medicínské techniky. U překladů technických, téměř vždy pracujeme s grafikou klienta, tj. připravujeme dokument k jeho překladu a poté provádíme případné grafické finalizace na českém nebo španělském grafickém textu.

Žádáte-li od nás vypracování poptávky na překlad z/do španělštiny, kontaktujte nás ZDE.

Kontakty tým překladatelů: 608 666 582

 

Share Button