Překlady z/do bulharštiny

Překlady bulharštiny v rámci především technických projektů. Překlady do bulharštiny od rodilých mluvčích. Překlady grafických manuálů, včetně úprava grafiky. Možnost multi-jazykových verzí manuálů: angličtina, ruština, bulharština. Expresní kontakt: +420 608..

Široká oborová nabídka bulharských překladů, od: právních překladů (tedy překladů nesoucí právní informaci) až po překlady ze strojírenského či dřevozpracujícího průmyslu. U překladů do bulharštiny přímo od rodilých mluvčích. Překlady bulharského jazyka – překlady technických manuálů a překlady z medicíny. Překlady pro obchodní účely a překlady smluv do bulharštiny. Překlady buletinů a manulů pro užití přímo v Bulharsku. Překlady z chemie, nebo v rámci právních úkonů. Překlady z chemie dle CLP: bulharské bezpečnostní listy. Grafika etiket k výrobkům bezpečnostních listů. Symboly na bulharské etikety. Kontrola obsahu slovenských etiket.

Překlady listů a etikety do bulharštiny

Úpravy jsou samozřejmou součástí při požadavku klienta (chemický zákon a překlady z/do bulharštiny). Přijímané listy se v zásadě dělí na dvě skupiny: 1) listy již upravené dle nařízení ES č. 1272/2008 platné od 1. 6. 2015 , 2) listy nebo torza listů, které je nutno sestavit/podrobit úpravě dle: nařízení ES č. 1272/2008 platné od 1. 6. 2015. Produktová etiketa, oproti výše řešenému, se promítne v trošku jiné perspektivě zpracování: produktová etiketa nese, jak informace obchodního/marketingového charakteru, tak informace bezpečnostní: zejména etiketa ze zadní části výrobku.

Obchodní překlady do bulharštiny

Překlad zadní části etikety podléhá některým pravidlům, podobně jako úprava bezpečnostního listu. Těmi pravidly zejména jsou: dodání a respektování zákonných frází dodaných chemikem, tedy jejich přesného uvedení. Doplnění etikety o výstražné symboly. Vše je korunováno grafickým návrhem, který schválíme. Grafický návrh je součástí znalosti klientů pracujících v oboru, nebo jejich představy o něm. Pokud v daném návrhu shledáme další nedostatky, je o nich klient informován.

Žádáte-li překlady do bulharštiny, kontaktujte nás prosím – ZDE. 

Share Button