Překlady ze stavebnictví

  • 20.11.2018
Překlady ze stavebnictví.

Překlady ze stavebnictví do různých technických jazyků. Expresní kontakt projektový manažer, pan Gustav Vigato): +420 608 666 582.

Překlady z nejnáročnějších oborů lidské činnosti: věda, stavebnictví, chemie. Preferujeme dlouhodobou spolupráci a výběr jednoho překladatele – který se stane členem týmu. Ceny některých technických překladů, naleznete ZDE.

KVALITA PŘEKLADŮ ZE STAVEBNICTVÍ: 

  • dlouhodobá spolupráce a práce na fakturu
  • kontakt s překladatelem a kvalitní reference
  • práce v náročnějších rozhraních nebo formátech
  • samostatné zpracování pokročilých formátů a zadání

 

SOFTWAROVÁ PROJEKCE, PŘÍKLADY PŘEKLÁDANÝCH POJMŮ: 

Možnost zadání souřadnic (GPS, S-JTSK) a zobrazení v mapových podkladech Google Maps
Export do formátu IFC, LandXML (podpora BIM)
Vylepšení v programu Stratigrafie
Import zkoušek různých formátů (GeProDo, AGS, TXT, UNI a další)
Nové možnosti generování složitých tvarů podloží (zlom, eroze, sesuv)
Modelování hran terénu
Optimalizace pro velmi rozsáhlé modely
Podstatné zrychlení a vylepšení generování modelu podloží
Napojení programů Pilota CPT a Patka CPT pro výpočet únosnosti založení u všech programů opěrných zdí
Výpočet únosnosti a sedání plošných základů podle výsledků presiometrických zkoušek (PMT) v programu Patka CPT
Zadávání pásových výztuh v programu Vyztužené náspy

PŘEKLADY ZE STAVEBNICTVÍ REALIZUJEME, DO JAZYKŮ:

 

Share Button