Přesná cena překladu

  • 27.2.2021

Někdy klientům v orientaci postačí běžný ceník ustálených typologií překladů. Někdy je potřeba text překladu posuzovat individuálně a odborným okem, protože v textu hraje roli dalších několik klíčových faktorů a koneckonců i samotný text má pravidla, jak také přistupovat k měření jeho rozsahu, a to jak odhadem, předpokladem a nebo přímo přesným výpočtem.

Statistika ve Wordu

Samotná přesná cena překladu se dá stanovovat hned několika cestami. Nejpřímější cesta vede přes zdrojový Wordový či jiný běžnými metodami měřitelný / počitatelný text. Tento text se počítá na zdrojový nebo cílový. Vychází-li se ze zdrojového, tak se uplatňuje pouze násobkem za většinou normovanou stranu v rozsahu 1800 úhozů (součet znaků + mezer) = jedna normovaná strana. Vychází-li se z cílového textu, tak se tento zdrojový údaj násobí násobkem např. 1,2, což odpovídá 20 % nárůstu textu a je tomu např. u běžných překladů do jazyka.

U překladů lékařských zpráv

U překladů lékařských zpráv, je situace ještě o kategorii jinde a pomineme-li skutečnost, že tento násobek je tedy „přesný“ jen dohodou nebo územ, tak se vlastně ve své podstatě jedná o nepřesné měření rozsahu budoucí normované strany, který vzniká dohodou mezi klientem a překladatelem na základě nějakého zkušenosti / statistiky / zvyku, že k tomuto nárůstu dochází právě takto. Např. u překladů do německého jazyka a zejména pak např. u překladů lékařských zpráv (zde navíc musíme provádět OCR nástrojem konverzi scanovaných dokumentů, abychom dostali alespoň přibližné číslo k rozsahu zdrojového textu), tam současně s parametrem rozepisování lékařských zkratek + samotné kvalitativní funkci morfologie lékařské němčiny, může být tento násobek i více, např. 1,3 za budoucí cílový text.

Share Button
Zařazeno do témat: