Rychlé překlady z/do ruštiny: POŽADAVKY

Překlady z/do ruského jazyka ve všech moderních oborech současného trhu. Též soudní překlady v celé ČR bez zprostředkovacích poplatků. Expresní kontakt na překladatele ruského jazyka: 608 666 582

Překlady z/do ruského jazyka ve všech moderních oborech současného trhu. Též soudní překlady v celé ČR bez zprostředkovacích poplatků. Překlady lékařských zpráv. Překlady smluv. Překlady technické. Překlady s ověřením. Expresní kontakt na překladatele ruského jazyka: 608 666 582

Co znamenají Rychlé překlady z/do ruštiny: Takovými překlady běžně jsou technické listy z ruštiny, manuály z ruštiny, návody, technické plány, výkresy, dokumentace: vše v ruském jazyce tvořeno rusky jazykově dotovanou protistranou – ta nutně nemusí při tvorbě například manuálu vycházet z předpokladu, že daný text bude kdy překládán do jakéhokoliv jazyka. Ruská protistrana pouze činí obsah své práce a pozdější text je prací pro překladatele, specializovaného na technický jazyk a parametry v něm, tedy jak řečeno: ty formální i méně formální.

Rychlé překlady z/do ruštiny: technické požadavky

Zákazník poptá ruský technický překlad telefonicky či E-mailem, event. rovnou překlad objedná – tedy učiní objednávku předepsaným způsobem – a z té překladatel + ze vzájemné dohody speciálních požadavků vychází (rychlé překlady z/do ruštiny). Konečný překlad manuálu z ruštiny musí být překladem, tedy vlastně textem, z jehož obsahu i formy nesmí být ideálně jakýkoliv překlad „cítit“. Jedná se v podstatě o originální dílo, které si nezadá s manuálem vytvořeným českým technikem, anebo ruským technikem, který by však perfektně ovládal českou technickou mluvu.

KVALITATINVÍ A KVANTITATIVNÍ PŘEKLADY RUŠTINY

Expresní překlady ruského jazyka, tel.: 608 666 582. Rychlé překlady z/do ruštiny – medicína, MUDr. Ivanov. Technické překlady včetně zpracované grafiky manuálu. Odborné překlady z medicíny a farmacie. Překlady lékařských zpráv, protokolů a chorobopisů. Překlady manuálů včetně grafiky. Překlady ověřené. Překlady v Praze – překlady s donáškou do firmy. Možnost express do 1 hodiny. Kapacita pro ruské překlady: 100 stran týdně. Rychlý technický překlad ruštiny do 1-2 pracovních dnů (do 10 normovaných stran). Překlad 1 strany ve velmi krátkém čase.

Poslední překlady ruštiny:

Žádáte-li technický překlad z/do ruštiny, kontaktujte nás pro ZDE.

Překlady z/do ruštiny: 6 překladatelů

 

 

Share Button