Štítkování a Protokoly o zkoušce: překlad do švédštiny i finštiny

Překlady montážní dokumentace do švédštiny. Pro informace ohledně specializovaných technických překladech a cenách, nás kontaktujte na expresním kontaktním telefonu: 608 666 582.

Překlady montážní dokumentace do švédštiny/finštiny. Pro informace ohledně specializovaných technických překladech a cenách, nás kontaktujte na expresním kontaktním telefonu: 608 666 582.

Prostřednictvím překladu do švédštiny je realizována i sérii protokolů o zkoušce a četné grafické návrhy štítků. Ty jsou rovzrženy v .xls a obsahují zákonné bezpečností a technické informace. Taktéž protokoly o zkoušce jsou ve formátech .xls. Protokol o zkoušce obsahuje termíny k překladu jako: Název výrobce, Název výrobku, Výrobní číslo. Obsahuje položky jako: Zkoušky jsou prováděny dle zkušebního předpisu výrobce, Ověření shody s technickou dokumentací, Zkoušky ochrany, atd. Pro překlad v excelu využíváme opět excel, nebo .xls. Dochází k přesnému přepisování v bunkách. Nic nesmí být pozměněno, pouze přeloženo/pojmenováno ve švédštině vhodným způsobem. Vhodný způsom = způsob dle národních jazykových zvyklostí vyplývajících ze zákonů.

Překlady do švédštiny: provozní návody: 200 NS

Ta samá operace nás čeká i u druhého klienta, na jehož souborech začneme pracovat začátkem února a který si přeje, nejenom překlad do švédštiny, ale také do finštiny. Soubory tohoto klienta obsahují četné Provozní návody, taktéž k překladu do švédštiny a finštiny. Provozní návody čítají přes 200 normovaných stran a my k jejich překladu budeme potřebovat cca 1 měsíc – 6 týdnů. Překlad provozních návodů do švédštiny provádí rodilý mluvčí švédštiny, expertní překladatel se znalostí technické švédštiny a praxí v překladech provozních návodů a manuálů (IT expert a formátově pokročilé zpracování – včetně statistických výpočtů textů pro překlad do švédštiny). Provozní návody obsahují editovatelné tabulky, ty jsou samozřejmě překládány také. Technické hodnoty jsou vzhledem ke shodné metrické soustavě, plně zachovány. Švédský manuál bude plně k použití švédskými uživateli: techniky, inženýry, pracovníky obsluhy strojů.

Provozní technické překlady: metodika: 97,5 %

  • překlad do skandinávských jazyků: švédština, norština, finština
  • vypracování grafické stránky věci dle originálu: 95 – 100 % shoda s originálem /dle kvality dodaných podkladů/
  • vypracování cenové nabídky na stranu
  • vyhodnocení textu a jeho shod
  • práce s CAT tools
  • práce v InDesign, DWG, PowerPoint
  • u Excelu počítání na technické normované strany – nikoliv na řádek
  • realizace cca 50 normovaných stran do 10 pracovních dní
  • prezentovatelnost materiálů skandinávským rodilým mluvčím
  • překlad dle nejvyšších jazykových standardů

Žádáte-li od nás překlady montážní dokumentace do švédštiny/finštiny – jsme k dispozici na těchto kontaktech ZDE.

ShareŠtítky: , ,