Bezpečnostní listy: Příloha I a její aplikace od 1.12. 2010 do 1.6. 2015 📄🔐

  • 27.8.2023

V oblasti chemického průmyslu a obchodu s chemikáliemi hrají bezpečnostní listy klíčovou roli v zajišťování bezpečnosti jak pro pracovníky, tak pro životní prostředí. Jsou to dokumenty, které poskytují podrobné informace o látce nebo směsi, zejména o jejich nebezpečných vlastnostech. 🌡️🧪 Co je to Příloha I? Příloha I je zvláštní část specifikace, která se vztahuje k […]

Zařazeno do témat: ,

Jak se reklasifikují látky v bezpečnostním listu

  • 20.7.2023

Podle nařízení REACH musí být bezpečnostní listy sestaveny v souladu s přílohou II a aktualizovány podle nových požadavků, které platí od 1.1.20231. Mezi tyto požadavky patří například zavedení specifických požadavků pro nanoformy, začlenění do práva EU 6. a 7. revize GHS, povinnost uvádět jednoznačný identifikátor složení UFI nebo povinnost uvádět specifické požadavky pro látky a […]

Zařazeno do témat: ,

Kdy byste měli bezpečnostní list aktualizovat

  • 13.7.2023

Aktualizace bezpečnostního listu je důležitým procesem, který zajišťuje, že informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s chemickými látkami a přípravky jsou stále aktuální a relevantní. Existují různé situace, ve kterých byste měli zvážit aktualizaci bezpečnostního listu. Zde je několik příkladů: Nové informace o opatřeních k řízení rizik: Pokud se objeví nové informace o […]

Zařazeno do témat: ,

Povinnosti vytvoření a zajištění bezpečnostního listu

  • 13.7.2023

  Bezpečnostní list v českém jazyce musí zajistit první distributor, který uvádí nebezpečné chemické látky, směsi nebo přípravky na trh. Vypracování bezpečnostního listu musí splňovat požadavky daného zákona. Bezpečnostní list obsahuje informace o prvním distributorovi a také údaje o výrobci, dovozci nebo distributorovi, který sídlí v jiné členské zemi Evropské unie a od něhož byl […]

Zařazeno do témat: ,

Bezpečnostní listy a scénáře expozice nebezpečných látek 20. 8. 2022

  • 13.7.2023

V tomto článku se dozvíte o bezpečnostních listech a scénářích expozice nebezpečných látek, včetně legislativy, obsahu dokumentů a povinností spojených s jejich používáním. Bezpečnostní list – definice a účel Právní zakotvení bezpečnostních listů Obsah bezpečnostního listu Látky a přípravky vyžadující bezpečnostní list Povinnosti vytvoření a zajištění bezpečnostního listu Správa a aktualizace bezpečnostních listů Scénář expozice […]

Zařazeno do témat: , ,

vPvB – Látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

  • 11.7.2023

Látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) představují zvláštní kategorii chemických látek, které mají vysokou schopnost hromadění se v životním prostředí a organismech. Tyto látky jsou obtížně rozložitelné přírodními procesy a mohou se akumulovat v tukové tkáni živých organismů, včetně člověka. Kategorie vPvB Existuje několik faktorů, které určují, zda látka spadá do kategorie vPvB. Perzistence […]

Zařazeno do témat: ,

Legislativní ekotoxikologické centrum

  • 10.7.2023

Ekotoxikologické centrum týmu Akademických překladatelů Vítejte v Ekotoxikologickém centru týmu Akademických překladatelů, přední české firmy sídlící v Praze. Jsme lídrem v oblasti legislativní chemie a ekotoxikologie a poskytujeme komplexní překladatelské služby pro chemiky, farmaceuty a další odborníky v oboru. Naše společnost se pyšní skvělým týmem vysoce kvalifikovaných překladatelů a odborníků, kteří mají hluboké znalosti v […]

Zařazeno do témat: ,

Jak Tým akademických překladatelů s.r.o. z Prahy redefinuje nebezpečné látky v bezpečnostním listu

  • 8.7.2023

Tým akademických překladatelů s.r.o. z Prahy se věnuje důležitému úkolu přepracování a redefinování informací o nebezpečných látkách v bezpečnostních listech. Tato inovativní společnost se specializuje na překlad a správu technických dokumentů a poskytuje své služby širokému spektru firem, které se zabývají různými průmyslovými odvětvími. Bezpečnostní listy jsou klíčovými dokumenty, které poskytují podrobné informace o nebezpečných […]

Zařazeno do témat: