Ekotoxikologické centrum

  • 20.11.2021

Formát I6z, portál ECHA, účet ECHA, toxikologická centra echa, EuPCS, kódy Eupcs, systém PCN, pokyny k oznamování toxikologického centra, přihlášení echa, portál ECHA, PCN: praktický průvodce, účet ECHA, přihlášení echa reach-it, echa jedové centrum , jedovaté centrum uk, co je pcn v sítích, co je to řídicí síť v geodézii, vrstvy sítě řízení procesů, formát […]

Zařazeno do témat: , ,

Co zahrnují informace v harmonizovaném formátu

  • 1.11.2021

kontaktní údaje překladatele (název, adresa, tel.č., e-mail) identifikátor výrobku pro směs ve smyslu části B bod 1.1 kategorizaci výrobku podle EUPCS (harmonizovaný Evropský systém kategorizace výrobků) použití (spotřebitelské, profesionální, a průmyslové) * UFI (jednoznačný identifikátor vzorce) klasifikace pokud jde o nebezpečnost pro zdraví a fyzikální nebezpečnost prvky označení (piktogramy, výstražné slovo, výstražná a bezpečnostní upozornění) […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlad bezpečnostních a datových listů

  • 1.11.2021

Klient se na nás obrátil s opakovanou žádostí o překlad bezpečnostních listů. V minulosti jsme pro klienta překládali opakovaně bezpečnostní listy a expoziční scénáře. Tentokrát si klient vyžádal také překlad datových listů z angličtiny a němčiny. Podklady pro zhotovení bezpečnostního listu, přijímáme také v dalších jazycích – všechny jazyky EU. Co se týká vypracování bezpečnostních […]

Zařazeno do témat: , ,

Bezpečnostní list – překlad do 6 jazyků (slovenština)

  • 28.10.2021

Dá se v podstatě říci, že veliké množství BL přeložených za posledních pár měsíců vedlo k rozšíření nabídky (na základě poptávky) i o další jazyky, těmi jsou: slovenština a polština. Zvládneme tedy problematiku jak do češtiny, angličtiny, němčiny, italštiny, tak také do slovenštiny a polštiny. U BL poskytujeme slevu za opakování schématu v listu – […]

Zařazeno do témat:

Registrace směsí česky a polsky

  • 21.10.2021

Registrace směsí pak do češtiny, slovenštiny, polštiny (popis první pomoci): Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené na balení. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto Bezpečnostního listu. Při bezvědomí uložte do stabilizované polohy a sledujte dýchání. Nikdy nepodávejte osobám v bezvědomí žádné tekutiny.)Možnost souběžné registrace směsi do […]

Zařazeno do témat: ,

Podklady pro aktualizaci bezpečnostních listů

  • 21.10.2021

Zpravidla ale takto zaslané podklady stačí. Zákazníkům sdělujeme, že bezpečnostní list nepřekládáme, ale aktualizujeme dle národních legislativních parametrů. Čeština, němčina, angličtina, slovenština = od 1390 Kč dle shodnosti produktů v řadě. Registrace CHLAP, REACH a tvorba etiket od 290 Kč / kus, při objednání nad 10 produktů. podklady pro aktualizaci bezpečnostních listů termíny aktualizací bezpečnostních […]

Zařazeno do témat: ,

Kontrola bezpečnostního listu

  • 8.10.2021

Jak probíhá kontrola / aktualizace bezpečnostního listu Samotnou kontrolou se rozumí proces, kdy my nejprve obdržíme od zákazníka set bezpečnostních listů a uvedeme zákazníkovi nějaká doporučení pro jejich aktualizaci. V nějakém konkrétnějším případě, se můžeme bavit o nastalé situaci, kdy zákazník dodá podklady anebo bezpečností listy a my mu zcela jistě uvedeme, které je třeba […]

Zařazeno do témat: ,

Aktualizace bezpečnostních listů do rumunštiny

  • 18.8.2021

Aktualizace bezpečnostních listů do rumunského jazyka: České a slovenské bezpečnostní listy a etikety (nebezpečné látky registrace) – slevy na vypracování 21 % nových listů. Vystavení nových bezpečnostních listů k látkám uváděným na český a slovenský trh za uváděný subjekt. Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požadovaném jazyce, […]

Zařazeno do témat: ,