Česky Material Safety Data Sheet

  • 15.10.2022

Nejčastějšími poptávajícími po lokalizaci Material Safety Data Sheet, jsou u nás čeští a slovenští dovozci a výrobci. České a slovenské Bl tvoří až 70 % poptávky po našich službách. Ostatní časté lokalizace se provádějí do angličtiny a němčiny – asi 20 % a zbytek pak připadá na další jazyky: maďarština, francouzština, polština, rumunština, italština. V […]

Zařazeno do témat: ,

Vypracované bezpečnostní listy pro Slovensko

  • 12.10.2022

Excel shampoo – Silný šampón – Polymer wash a wax – Nano šampon – Thick cherry shampoo – Višňový autošampón – Power clean – univerzálny čistič – Citrus degreaser concentrat – Citrusový univerzálny čistič Black non acid wheel cleaner – Bezkyselinový čistič diskov wax rinse – oplachový sušiaci vosk – 3404 90 00 Tyre treat – oživovač […]

Zařazeno do témat: , ,

Ekotoxikologické centrum

  • 20.11.2021

Formát I6z, portál ECHA, účet ECHA, toxikologická centra echa, EuPCS, kódy Eupcs, systém PCN, pokyny k oznamování toxikologického centra, přihlášení echa, portál ECHA, PCN: praktický průvodce, účet ECHA, přihlášení echa reach-it, echa jedové centrum , jedovaté centrum uk, co je pcn v sítích, co je to řídicí síť v geodézii, vrstvy sítě řízení procesů, formát […]

Zařazeno do témat: , , ,

Co zahrnují informace v harmonizovaném formátu

  • 1.11.2021

kontaktní údaje překladatele (název, adresa, tel.č., e-mail) identifikátor výrobku pro směs ve smyslu části B bod 1.1 kategorizaci výrobku podle EUPCS (harmonizovaný Evropský systém kategorizace výrobků) použití (spotřebitelské, profesionální, a průmyslové) * UFI (jednoznačný identifikátor vzorce) klasifikace pokud jde o nebezpečnost pro zdraví a fyzikální nebezpečnost prvky označení (piktogramy, výstražné slovo, výstražná a bezpečnostní upozornění) […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlad bezpečnostních a datových listů

  • 1.11.2021

Klient se na nás obrátil s opakovanou žádostí o překlad bezpečnostních listů. V minulosti jsme pro klienta překládali opakovaně bezpečnostní listy a expoziční scénáře. Tentokrát si klient vyžádal také překlad datových listů z angličtiny a němčiny. Podklady pro zhotovení bezpečnostního listu, přijímáme také v dalších jazycích – všechny jazyky EU. Co se týká vypracování bezpečnostních […]

Zařazeno do témat: , , ,

Bezpečnostní list – překlad do 6 jazyků (slovenština)

  • 28.10.2021

Dá se v podstatě říci, že veliké množství BL přeložených za posledních pár měsíců vedlo k rozšíření nabídky (na základě poptávky) i o další jazyky, těmi jsou: slovenština a polština. Zvládneme tedy problematiku jak do češtiny, angličtiny, němčiny, italštiny, tak také do slovenštiny a polštiny. U BL poskytujeme slevu za opakování schématu v listu – […]

Zařazeno do témat: ,

Registrace směsí česky a polsky

  • 21.10.2021

Registrace směsí pak do češtiny, slovenštiny, polštiny (popis první pomoci): Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené na balení. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto Bezpečnostního listu. Při bezvědomí uložte do stabilizované polohy a sledujte dýchání. Nikdy nepodávejte osobám v bezvědomí žádné tekutiny.)Možnost souběžné registrace směsi do […]

Zařazeno do témat: ,

Aktualizace bezpečnostních listů (včetně dodání UFI kódu)

  • 21.10.2021

Aktualizace bezpečnostních listů provádíme pro zákazníky od počátku naší činnosti (a aktuálně dle nejnovějších požadavků platných od 1.1.2023) a týkají se zejména těch poptávajících, kteří již zpracované české anebo slovenské či další listy (jazyků EU) mají vypracované ale žádají aktualizaci dle parametrů určených novými zákony. Od zákazníků si pak žádáme poklady v podobě již existujících […]

Zařazeno do témat: ,