Lokalizace bezpečnostních listů pro brzdové kapaliny

  • 18.3.2023

Specializujeme se na překlad bezpečnostních listů, protože 8 z našich překladatelů se jejich překladem zabývají již více, než 20 let: překlad bezpečnostních listů z/do angličtiny + legislativní lokalizace dalších jazyků (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015), jako: překlad bezpečnostních listů z/do ruštiny (nevztahuje se nařízení ES), překlad bezpečnostních listů z/do portugalštiny překlad bezpečnostních listů z/do slovenštiny překlad bezpečnostních […]

Zařazeno do témat: , ,

Identifikace směsi – registrace látky odborná citace od 290 Kč

  • 18.3.2023

Poznámka Oznámení Identifikace nebezpečné směsi nebo detergentu Obchodní název nebo další název nebezpečné směsi HAND WASH Čištění plastů a textilu / HAND WASH PLASTIC & FABRIC CLEAN Typ oznámení Detergent klasifikovaný z hlediska fyz.chem vlastností a účinků na zdraví jako nebezpečný Příslušná určená použití nebezpečné směsi čisticí / tepovací prostředek na textílie Osoba zodpovědná za […]

Zařazeno do témat: , ,

Notifikace kosmetických výrobků a další související služby

  • 17.3.2023

CENY BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ A DALŠÍCH SLUŽEB:  Ceny bezpečnostních listů se liší, dle odebíraného množství. U odebrání jednoho listu pro 1 produkt je cena cca 3000 Kč za tento. Pokud zákazník objedná počet listů 3-4, jsme schopni učinit cenu 2200 Kč. Pokud je listů více, jak 5, lze cenu snížit na 1700 Kč. Oznámení do českého […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlad bezpečnostního listu do francouzštiny

  • 11.3.2023

DOTAZ KLIENTA: „Prosím Vás o cenovou nabídku na překlad dvou přiložených souborů z češtiny do angličtiny a francouzštiny.“ BEZPEČNOSTNÍ LISTY – SOUBORY S NÁZVEM: Opravný nátěr na bázi PVC BAO.pdf Etiketa Opravný nátěr na bázi PVC BAO, Pro balení nepřesahující 3 litry.pdf H VĚTY Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU: H220 Extrémně hořlavý plyn. H222 Extrémně hořlavý aerosol. […]

Zařazeno do témat: ,

UFI kód (jednoznačný identifikátor)

  • 7.11.2021

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí komplexní služby zahrnující vypracování a/nebo revize KBU a etikety, příprava dokumentace pro nahlášení informací v harmonizovaném formátu agentury ECHA, vygenerování UFI kódu a vytvoření systému pro správu UFI kódů ve Vašem podniku, ve vazbě na nové požadavky CLP nařízení a tím zajistit ochranu zdraví zaměstnanců a široké veřejnosti ve Vašem dodavatelském […]

Zařazeno do témat: , , ,

Informace požadované přílohou VIII

  • 1.11.2021

Informace požadované podle přílohy VIII musí být zpřístupněny příslušnému orgánu, který se uvede v případě každé nebezpečné směsi (která splňuje určitá kritéria) uváděné na trh. Jedná se o informace, které jsou relevantní pro účely formulování preventivních a léčebných opatření, a to zejména při poskytování okamžité reakce na ohrožení zdraví. Tyto informace mohou rovněž používat ustanovené […]

Zařazeno do témat: , , , ,

Klasifikace směsi v bezpečnostním listu

  • 8.10.2021

Je dílčí proces odborníka (osoby způsobilé pro vytváření bezpečnostních listů), který vám dodá zcela správně vydaný, tj. list shodný s případnými legislativními nároky i kontroly ze strany úřadů, jako jsou ČOI, ČIŽP apod. Každý bezpečnostní list se skládá ze stanoveného obsahu a struktury, a výsledný produkt je dokument zcela ověřitelného obsahu a kvalit. Co je […]

Zařazeno do témat: , ,

Aktualizace bezpečnostních listů

  • 20.6.2021

aktualizace bezpečnostního listu a registrace směsi do systému chlap ceny aktualizace listů od 1650 Kč za list registrace směsi od 350 Kč za 1 směs expresní kontakt: 608 666 582 Registrace bezpečnostního listu Aktualizace bezpečnostních listů: České a slovenské bezpečnostní listy a etikety (nebezpečné látky registrace) – slevy na vypracování 21 % nových listů. Vystavení […]

Zařazeno do témat: , ,