Články na téma:

Etikety pro bezpečnostní listy

 

Lokalizace bezpečnostních listů

Poslední poptávka na lokalizaci bezpečnostních listů dle jazykový a legislativních národních pravidel přišla na lokalizaci listu do italštiny. O týden později pak do angličtiny. V prvním případě ( BEZPEČNOSTNÍ LIST – SYNHYDRID Vydání: 14) pak podklady určené v českém jazyce a ve druhé situaci byly podklady anglicky. LOKALIZACE POKYNŮ V BEZPEČNOSTNÍCH LISTECH – ČEŠTINA Další […]

Štítky: ,

...číst celé

Sleva na legislativní vypracování bezpečnostního listu: sleva množstevní + sleva 21 %

Kontrola obsahu bezpečnostního listu a kontrola stavu etikety. Doporučené fráze pro sestavení etikety. Multijazykové verze bezpečnostních listů a sestavení údajů (Sleva 21 % na vypracování bezpečnostního listu) (jinak často vyžadované zákazníky, jako kontrola údajů v bezpečnostním listu). Registrace do REACH. Registrace CHLAP. Množstevní slevy na 1 produktovou řadu bezpečnostního listu nebo na registraci CHLAP. Sleva […]

Štítky:

...číst celé

Bezpečnostní list: podklady klienta pro překlad

Podklad klienta legislativně jako: Datum vydání: 1.6. 2015   Zpracováno dle REACH (nařízení 1907/2006/ES, 453/2010/ES, 1272/2008/ES). Klient zadává přípravu, a koneckonců, jak ve své poptávce uvádí: ZADÁNÍ POPTÁVKY: 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST K VYPRACOVÁNÍ – ANGLICKY, s dotazem na cenu jednorázově s ohledem na vypracování listu pro 1 produkt. Podobných jednorázových poptávek na přípravu bezpečnostního listu, obdržíme za 1 […]

Štítky: ,

...číst celé

Identita registrátora – těkavé směsy: bezpečnostní listy

Pro účely registrace klient žádá ověřit přesné české názvy a napsat identitu registrátora. Pro kompletní dokončení všech informací v bezpečnostním listu a na etiketách. Od klientů naproti tomu nutno vyžádat stěžejní informaci o obsahu /těkavých organických sloučenin / volatile organic compounds (VOC)/. Tuto informaci poskytuje buď samostatně dodavatel, nebo musí být uvedena na původních originálních etiketách. […]

Štítky: ,

...číst celé

Technické překlady z ruštiny a angličtiny: texty, screens, položkové překlady

Technické překlady z anglického jazyka jsou dominujícím jazykem v oblasti manuálů, výrobních postupů, predikcí. Vysoké procento výroby zařízení a strojů v zemích, kde technické překlady vznikají v angličtině a proto jejich odborný překlad z tohoto „technického jazyka“. Překlady z angličtiny: IT, Excel Překlady a manuály v anglickém jazyce, tedy z anglického jazyka, vznikají i v zemích, kde angličtina není úřední, nebo mluvený jazyk. Spousta invenčních, programátorských, výrobních firem […]

Štítky: ,

...číst celé

Velikost štítků: PŘEKLAD ANGLIČTINA

Klienti se dotazují na velikost štítků, jako polepů k označení produktů (dodávané štítky a podklady / překlady: slovenština, angličtina, čeština). Klientům je odpovídáno ve smyslu závislosti na velikosti balení, tj: větší balení = větší štítky. Přesné rozměry štítků pak dodáváme. Je také potřeba zaslat přesné české a slovenské názvy, jaké chce klient použít. aby mohli být […]

Štítky: ,

...číst celé