Bezpečnostní list

  • 5.2.2019

Co je bezpečnostní list a jak s ním souvisí výkon dalších služeb  MSDS pro chemické látky, směsi, detergenty a další: Zajistíme tvorbu / vydání a revizi / kontrolu bezpečnostních listů dle platné evropské a lokální legislativy Provádíme CLP klasifikaci nebezpečných chemických látek a směsí dle nařízení č. 1272/2008/ES Realizujeme převod klasifikace DSD na CLP u nebezpečných […]

Zařazeno do témat: ,

Zadání lokalizace bezpečnostních listů

  • 30.9.2018

Objednávka lokalizace bezpečnostních listů do slovinštiny (lokalizace pro naše zákazníky = získání zákonné legislativní verze bezpečnostního listu pro země Slovinsko – Chorvatsko): „Navazuji na naši komunikaci ohledně objednávky lokalizace bezpečnostních listů a štítků ze září 2016 (1. objednávka) (v příloze). Objednáváme u vás tímto aktem následující bezpečnostní listy – viz přiložený seznam v Excelu  – […]

Zařazeno do témat: ,

Lokalizace bezpečnostních listů

  • 10.5.2018

Poslední poptávka na lokalizaci bezpečnostních listů dle jazykový a legislativních národních pravidel přišla na lokalizaci listu do italštiny. O týden později pak do angličtiny. V prvním případě ( BEZPEČNOSTNÍ LIST – SYNHYDRID Vydání: 14) pak podklady určené v českém jazyce a ve druhé situaci byly podklady anglicky. LOKALIZACE POKYNŮ V BEZPEČNOSTNÍCH LISTECH – ČEŠTINA Další […]

Zařazeno do témat: ,

Sleva na legislativní vypracování bezpečnostního listu: sleva množstevní + sleva 21 %

  • 7.4.2018

Kontrola obsahu bezpečnostního listu a kontrola stavu etikety. Doporučené fráze pro sestavení etikety. Multijazykové verze bezpečnostních listů a sestavení údajů (Sleva 21 % na vypracování bezpečnostního listu) (jinak často vyžadované zákazníky, jako kontrola údajů v bezpečnostním listu). Registrace do REACH. Registrace CHLAP. Množstevní slevy na 1 produktovou řadu bezpečnostního listu nebo na registraci CHLAP. Sleva […]

Zařazeno do témat:

Bezpečnostní list: podklady klienta pro překlad

  • 10.3.2018

Podklad klienta legislativně jako: Datum vydání: 1.6. 2015   Zpracováno dle REACH (nařízení 1907/2006/ES, 453/2010/ES, 1272/2008/ES). Klient zadává přípravu, a koneckonců, jak ve své poptávce uvádí: ZADÁNÍ POPTÁVKY: 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST K VYPRACOVÁNÍ – ANGLICKY, s dotazem na cenu jednorázově s ohledem na vypracování listu pro 1 produkt. Podobných jednorázových poptávek na přípravu bezpečnostního listu, obdržíme za 1 […]

Zařazeno do témat: ,

Identita registrátora – těkavé směsi: bezpečnostní listy

  • 4.3.2018

Pro účely registrace klient žádá ověřit přesné české názvy a napsat identitu registrátora. Pro kompletní dokončení všech informací v bezpečnostním listu a na etiketách. Od klientů naproti tomu nutno vyžádat (Identita registrátora – těkavé směsi: bezpečnostní listy) stěžejní informaci o obsahu /těkavých organických sloučenin / volatile organic compounds (VOC)/. Tuto informaci poskytuje buď samostatně dodavatel, nebo […]

Zařazeno do témat: ,

Technické překlady z ruštiny a angličtiny: texty, screens, položkové překlady

  • 3.3.2018

Technické překlady z anglického jazyka jsou dominujícím jazykem v oblasti manuálů, výrobních postupů, predikcí. Vysoké procento výroby zařízení a strojů v zemích, kde technické překlady vznikají v angličtině a proto jejich odborný překlad z tohoto „technického jazyka“. Překlady z angličtiny: IT, Excel Překlady a manuály v anglickém jazyce, tedy z anglického jazyka, vznikají i v zemích, kde angličtina není úřední, nebo mluvený jazyk. Spousta invenčních, programátorských, výrobních firem […]

Zařazeno do témat: ,

Velikost štítků: PŘEKLAD ANGLIČTINA

  • 22.2.2018

Klienti se dotazují na velikost štítků, jako polepů k označení produktů (dodávané štítky a podklady / překlady: slovenština, angličtina, čeština). Klientům je odpovídáno ve smyslu závislosti na velikosti balení, tj: větší balení = větší štítky. Přesné rozměry štítků pak dodáváme. Je také potřeba zaslat přesné české a slovenské názvy, jaké chce klient použít. aby mohli být […]

Zařazeno do témat: ,