Články na téma:

excelové překlady

 

Ceny překladů manuálů / lokalizace, grafika

Úplné přepracování manuálu v rozsahu 8 normovaných stran, jsme realizovali za cenu 230 Kč / NS. Došlo ke zůžení jazykových verzí v manuálu na pouhou jednu českou verzi. Česká verze byla dodána za 2 pracovní dny. V tomto případě se jednalo relativně jednoduchou „grafickou práci“ bež zásahu grafika, se kterou si poradil sám překladatel. A […]

Štítky: ,

...číst celé

Ceny technických překladů manuálů a grafických prací

  Poptávka po překladu technického manuálu do angličtiny, španělštiny, italštiny. Klientům byla cenová, termínová a technická nabídka vyjádřena v několika bodech: překlad do italštiny + španělštiny v příštím týdnu (překlad jedním překladatelem románských jazyků (zcela jistě lepší koordinace odborných termínů v těch dvou románských jazycích) za cenu 550 Kč / normovaná strana (jedná se asi […]

Štítky: ,

...číst celé

Jazyk technických překladů – němčina, angličtina

Německé technické překlady jsou důležitou součástí veškeré německo-české komponentistiky a souvisejících obchodních a industriálních okruhů. Pro technický překlad z německého jazyka se překladu věnuje český překladatel – akademik, nebo technik (Mgr., Ing., PhDr., PhD.): magistr v jazykovědě, inženýr ve strojírenství, stavebnictví, biotechnologii atd., doktor v jazykovědě – oba tituly přípustné. Pro technický překlad z českého […]

Štítky: ,

...číst celé

Technické překlady: angličtina + termíny

Tým angličtinářů pro technické překlady je velmi členitou základnou pro rozdílnou jazykovou a technickou práci = vedoucí týmu překladatelů rozhodne o vhodnosti toho daného člena pro danou práci / nebo daný úkon. Někdy se přistupuje k metodě: Supervizující překladatel + podružný tým (u střednědobých rozsahů do 500 NS), kdy jeden překladatel řídí samostatně práci 2-3 […]

Štítky: ,

...číst celé

Formáty grafika nebo překladatele u technického překladu

Mezi častější sofistikované formáty technického překladu patří: InDesign 2 and CS with the Adobe InDesign Tagged Text filter, InDesign CS2 through CS4 with the Adobe InDesign INX filter, InDesign CS4 and higher with the Adobe InDesign IDML filter. Další technické formáty „prosté“: Microsoft Word 97 upto version 2003 (.doc) Microsoft PowerPoint 97 upto version 2003 (.ppt) […]

Štítky: ,

...číst celé

Překlady do italštiny: všeobecně

  Časté srovnávání například s angličtinou ale v poslední době spíše žádaná varianta pro překlad anglicko-italský, stejně tak, jako česko-italský. Italština je jiný systém jazyka než angličtina a z toho důvodu je přirovnávání často opravdu obtížné, nebo nejméně úkolem pro odborníka. Italština má relativně náročnou gramatiku, ale naopak je tu snadná a zvládnutelná fonetická výslovnost. […]

Štítky: ,

...číst celé