Víkendový expresní překlad z němčiny

  • 11.3.2019

Pro zákazníka jsme provedli z neděle na pondělí překlad obchodní smlouvy z němčiny do češtiny a překlad 2 excelových souborů s ceníkem produktů pro jeho potřebu Pražský zákazník telefonoval v neděli po poledni s požadavkem na překlad 3 dokumentů do českého jazyka a žádal jejich dodání v pondělí ráno v 9:00. Nejednalo se o překlad s […]

Zařazeno do témat: ,

Ceny překladů manuálů / lokalizace, grafika

  • 5.8.2018

Úplné přepracování manuálu v rozsahu 8 normovaných stran, jsme realizovali za cenu 230 Kč / NS. Došlo ke zůžení jazykových verzí v manuálu na pouhou jednu českou verzi. Česká verze byla dodána za 2 pracovní dny. V tomto případě se jednalo relativně jednoduchou „grafickou práci“ bež zásahu grafika, se kterou si poradil sám překladatel. A […]

Zařazeno do témat: ,

Ceny technických překladů manuálů a grafických prací

  • 17.6.2018

  Poptávka po překladu technického manuálu do angličtiny, španělštiny, italštiny. Klientům byla cenová, termínová a technická nabídka vyjádřena v několika bodech: překlad do italštiny + španělštiny v příštím týdnu (překlad jedním překladatelem románských jazyků (zcela jistě lepší koordinace odborných termínů v těch dvou románských jazycích) za cenu 550 Kč / normovaná strana (jedná se asi […]

Zařazeno do témat: ,

Jazyk technických překladů – němčina, angličtina

  • 8.3.2018

Německé technické překlady jsou důležitou součástí veškeré německo-české komponentistiky a souvisejících obchodních a industriálních okruhů. Pro technický překlad z německého jazyka se překladu věnuje český překladatel – akademik, nebo technik (Mgr., Ing., PhDr., PhD.): magistr v jazykovědě, inženýr ve strojírenství, stavebnictví, biotechnologii atd., doktor v jazykovědě – oba tituly přípustné. Pro technický překlad z českého […]

Zařazeno do témat: ,

Technické překlady: angličtina + termíny

  • 2.3.2018

Tým angličtinářů pro technické překlady je velmi členitou základnou pro rozdílnou jazykovou a technickou práci = vedoucí týmu překladatelů rozhodne o vhodnosti toho daného člena pro danou práci / nebo daný úkon. Někdy se přistupuje k metodě: Supervizující překladatel + podružný tým (u střednědobých rozsahů do 500 NS), kdy jeden překladatel řídí samostatně práci 2-3 […]

Zařazeno do témat: ,

Formáty grafika nebo překladatele u technického překladu

  • 2.3.2018

Mezi častější sofistikované formáty technického překladu patří: InDesign 2 and CS with the Adobe InDesign Tagged Text filter, InDesign CS2 through CS4 with the Adobe InDesign INX filter, InDesign CS4 and higher with the Adobe InDesign IDML filter. Další technické formáty „prosté“: Microsoft Word 97 upto version 2003 (.doc) Microsoft PowerPoint 97 upto version 2003 (.ppt) […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady do italštiny: všeobecně

  • 22.2.2018

  překlady smluv z/do italštiny překlady plných mocí překlady webových stránek rychlé krátké překlady technické z/do italštiny překlady pro právní kanceláře rychlý telefon: 608 666 582 Časté srovnávání například s angličtinou ale v poslední době spíše žádaná varianta pro překlad anglicko-italský, stejně tak, jako česko-italský. Italština je jiný systém jazyka než angličtina a z toho […]

Zařazeno do témat: ,

Shrnutí překladů do slovenštiny

  • 20.2.2018

V rámci překladů do slovenštiny poskytujeme jak kvalitní jazykové vypracování překladu, tak jazykovou korekturu, která je prováděna se stejnou dynamikou jako samotný překlad. Kvalitu korektury garantuje překladatele, který slovenský/český text sám přeložil, anebo slovenský text přijal z externího zdroje – v případech, kdy byl přeložen text do slovenského jazyka jiným, třetím, subjektem. (překlady do slovenštiny […]

Zařazeno do témat: ,