Články na téma:

Expresní překlady

 

Ceny ruských překladů

Ceny překladů z/do ruštiny. Vysvětlení pojmu absence zprostředkovacího poplatku. Ceny překladů z ruského jazyka neobsahují zprostředkovací poplatek. Překlady vyhotovuje tým překladatelů, kteří agenturní poplatky neúčtují. Cena překladu z ruského jazyka začíná na 190 Kč za normovanou stranu včetně DPH. Tyto ceny jsou dány vyšším množstvím překládaných stran. U nízkého množství normovaných stran a v návaznosti na neobvyklost či náročnost překladu se cena překladu může měnit. […]

Štítky: ,

...číst celé

Překlady z oblasti BEZPEČNOSTI

Překlady listů: rozsáhlé projekty z oblasti překladů bezpečnosti: Datum vypracování I. kvartál 2014: průběžně celé období. Jazyky bezpečnostních listů: Termíny vypracování: hlavní balík listů/termín 3 týdny. Metoda příjmu dokumentů: 45 + 40 = 85 bezpečnostních listů (období 1. měsíc až 4 měsíc 2014). Počet překladatelů/chemiků: 9. Jednotlivé jazyky: angličtina, němčina, polština, slovenština (při „překladu“ do slovenštiny […]

Štítky: ,

...číst celé

Technická distribuce PŘEKLADŮ DO ANGLIČTINY

Zpracováním technických překladů (z angličtiny, jako výchozího jazyka anebo češtiny / mimo překlad do angličtiny pro tento případ) překladu do angličtiny a němčiny je realizována i série protokolů o zkoušce a četné grafické návrhy štítků a mnohočetné návrhy štítků co do grafické podoby / návrhy etiket k produktům / návrhům etiket k chemickým látkám. Tyto […]

Štítky: ,

...číst celé

Příkazní smlouva do němčiny: noční práce

Překlad příkazním smlouvy do němčiny a s tím spojený pondělní podvečer, ve kterém jsme přijali od klienta požadavek na noční překlad jeho smlouvy + plné moci, pro účely řízení a dodání překladu do druhého dne do 10 hodin ranních. Překladu jsme se ujali  cca ve 20 hodin a se smlouvu čítající 4,2 normované strany v […]

Štítky: , ,

...číst celé

Termíny pro zpracování manuálů: 1 den, nebo méně/ 14 dní, nebo méně

Nejčastější termín pro dodání překladu manuálu: 1 týden, nebo 14 dní. Využití: 80 % klienty. Další termíny: kratší (stálí, nebo smluvní klienti = znám systém práce), nebo delší (tam, kde to časové dispozice klienta dovolí). Pojmenování pro způsob zpracování překladu: technický překlad, překlad manuálu, DTP zpracování. Využití CAT nástroje pro překlad: vzrůstající tendence (dle nárůstu […]

Štítky: , ,

...číst celé

Překlady švédštiny: technologie

Technologický popis: a návaznost práce dalších překladatelů na hl. překlad: Překlad z výrobní technologie a jeho text ve švédštiny jsme přijali s okamžitým začátkem pro práci společně se všemi doprovodnými dokumenty ve švédštině. Ty dorazily od klienta a jejich shrnutí by bylo přibližně následující: Stavební dokumentace, Stavební smlouva, Popis technologie stavby apod. Shrnutí zakázky v […]

Štítky: , ,

...číst celé