Překlady latinských diplomů

  • 10.3.2021

Postup pro lékaře: 1. zavolejte na číslo 608 666 582, anebo pošlete scan / foto diplomu či rovnou jeho ověřené / vidimované kopie na E-mail 2. vyčkejte na výzvu k objednání a adresu pro poštovní doručení originální ověřené kopie či adresu pro setkání 3. váš diplom bude za 2 dny odeslán anebo se sejdeme v […]

Zařazeno do témat: , ,

Ceny ruských překladů

  • 4.3.2021

Ceny překladů z/do ruštiny. Vysvětlení pojmu absence zprostředkovacího poplatku. Ceny překladů z ruského jazyka neobsahují zprostředkovací poplatek. Překlady vyhotovuje tým překladatelů, kteří agenturní poplatky neúčtují. Cena překladu z ruského jazyka začíná na 190 Kč za normovanou stranu včetně DPH. Tyto ceny jsou dány vyšším množstvím překládaných stran. U nízkého množství normovaných stran a v návaznosti na neobvyklost či náročnost překladu se cena překladu může měnit. […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady z oblasti BEZPEČNOSTI

  • 20.2.2021

Překlady listů: rozsáhlé projekty z oblasti překladů bezpečnosti: Datum vypracování I. kvartál 2014: průběžně celé období. Jazyky bezpečnostních listů: Termíny vypracování: hlavní balík listů/termín 3 týdny. Metoda příjmu dokumentů: 45 + 40 = 85 bezpečnostních listů (období 1. měsíc až 4 měsíc 2014). Počet překladatelů/chemiků: 9. Jednotlivé jazyky: angličtina, němčina, polština, slovenština (při „překladu“ do slovenštiny […]

Zařazeno do témat: ,

Technická distribuce PŘEKLADŮ DO ANGLIČTINY

  • 16.2.2021

Zpracováním technických překladů (z angličtiny, jako výchozího jazyka anebo češtiny / mimo překlad do angličtiny pro tento případ) překladu do angličtiny a němčiny je realizována i série protokolů o zkoušce a četné grafické návrhy štítků a mnohočetné návrhy štítků co do grafické podoby / návrhy etiket k produktům / návrhům etiket k chemickým látkám. Tyto […]

Zařazeno do témat: ,

Odborné překlad ruštiny/včetně znaleckých

  • 29.1.2021

Odborné: Odborné protože jsou předmětem zájmu odborníka, jemuž učarovala profese zvaná: překlad. Tyto překlad jsou výsledkempřekladatelova zájmu o obor, o jeho samého ve vztahu k jazyku – k ruštině. // Soudní: Soudní tlumočník – překladatel je pak navíc člověk, který na základě nejenom svých zkušeností formálně získal pravomoc k aktu zvanému: soudní překlad. Odborné ekonomické překlad ruštiny Ruština: Jazyk, jehož obsahem je jazyk rusky mluvících zemí, lidí a jejichž kultura je […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady smluv: Překlad hypoteční smlouvy z německého jazyka

  • 29.1.2021

Překlady smluv – hypoteční smlouva: Smlouva o hypotečním úvěru patří co do obsahu mezi ty objemnější typy překládaných dokumentů z/do německého jazyka. Má své pevně dané náležitosti vymezené obchodním zákoníkem – proto překlad dokumentu tohoto formátu musí být vyhotoven PŘEKLADATELEM S ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ. U expresního překladu smluv jsme schopni respektovat kvalitu s ohledem na termín překladu, tj. vždy určujeme možnou a nemožnou normu […]

Zařazeno do témat: , ,

Rychlé překlad z anglického jazyka

  • 29.1.2021

Rychlost není málo – překlad do 60 minut. Překlad z angličtiny do 60 minut od zadání překladu. Rychlost vypracování překladu z anglického jazyka (včetně dodání) při dodržení podmínky, že se jedná o 1-2 normované strany anglického textu (1 normovaná strana textu v překladatelském oboru je stranou o 1800 úhozech, včetně mezer). Rychlé překlad z angličtiny nejenom malého rozsahu Tým akademických […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady Středočeský kraj, oblast Praha

  • 27.1.2021

Profesionální překlad pro Středočeský kraj Překlady za ceny bez zprostředkovacích poplatků. Ceny překladů jsou ceny za práci překladatele, neúčtujeme žádný zprostředkovací poplatek. Překlady v regionu Středočeský kraj provádíme v jazycích: překlad z/do angličtiny – Středočeský kraj + další kraje překlad z/do němčiny – Středočeský kraj + další kraje překlad z/do polštiny – Středočeský kraj + další kraje překlad […]

Zařazeno do témat: ,