Úřední překlad angličtina

  • 22.11.2018

NABÍDKA PŘEKLADŮ Z/DO ANGLIČTINY překlady do angličtiny se soudním ověřením překlady do angličtiny – smlouvy překlady angličtiny – soudní rozhodnutí překlady do angličtiny – plné moci překlady do angličtiny – lékařské překlady (zejména pak lékařské zprávy) technické překlady z/do angličtiny překlady do angličtiny – překlady webových stránek překlady do angličtiny – lokalizace nových bezpečnostních listů […]

Zařazeno do témat: , ,

Odborné překlady ruštiny v Praze

  • 28.10.2018

ODBORNÉ PŘEKLADY RUŠTINY V PRAZE – ZEJMÉNA PŘEKLADY SMLUV A PŘEKLADY OVĚŘENÉ VÁŽÍCÍ SE K MÍSTU PŘEDÁNÍ PŘEKLADU. Ruština je slovanský jazyk, slovanským národům silně vštípený a zakořeněný, dříve masově využívaný, dnes opět na vzestupu (překlady smluv o úvěru). Velký potenciál na poli práce překladatelů ruštiny, nástroj komunikace soukromé, obchodní, právní, internetové a s nimi souvisejících výchozích textů […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady hypotečních smluv do ruštiny

  • 28.10.2018

Překlady smluv o hypotečním úvěru z/do ruštiny/Smlouva o hypotečním úvěru a její překlad: Smlouva o hypotečním úvěru je objemově velmi rozsáhlým a typově dnes velmi často se vyskytujícím příkladem překladu z/do ruštiny. Překlad z/do ruštiny. Má své pevné náležitosti vymezené zákonem – další z důvodů, proč klást důraz na preciznost a odbornost překladatele. Pro dlouhodobé […]

Zařazeno do témat:

Expresní překlady smluv do holandštiny v rámci business 

  • 19.10.2018

Překlady smluv do holandštiny (Praha 1, Praha 2,Praha 3, Praha 4) s apostilou realizujeme na území hlavního města Prahy. Termíny pro dodání úředního překladu se znaleckým razítkem: 2 – 4 pracovní dny + možnost expresně: tentýž den. Expresní a super-expresní termín pro dodání úředně ověřeného překladu do holandštiny metodou hybridní překlad: Expresně. Expresní překlady smluv […]

Zařazeno do témat: ,

Expresní překlad smlouvy do angličtiny: 10:00 – 14:00

  • 30.9.2018

Překlad smlouvy (Zprostředkovatelská smlouva-neexkluzivní/PROCUREMENT CONTRACT-non-exclusive) spadá do oblasti obchodních překladů, jedná-li se o kontrakt obchodní, a do oblasti právních překladů v každém případě, nebot samotný institut smlouvy je vázán na výkon práva a tak je právním dokumentem. Expresní překlad smlouvy: zadání Od klienta jsme obdrželi v 9:30 rychlý požadavek na ještě rychlejší překlad smlouvy do anglického […]

Zařazeno do témat: , , ,

Ověřený překlad BEZ PLATBY PŘEDEM

  • 10.3.2018

ověřené překlady na fakturu i občany ověřené překlady na fakturu pro fyzické osoby ověřené překlady na fakturu pro právnické osoby více info: 608 666 582 Naší velikou výhodou, je možnost objednání nebo obdržení ověřeného překladu nebo překladu smlouvy na Praze 1 a Praze 2 či v jiných lokalitách – BEZ PLATBY PŘEDEM. Profesionální právní zajištění, […]

Zařazeno do témat: ,

Praha 1: Ověřené překlady smluv do angličtiny

  • 10.3.2018

Klient byl expresní metodou informován o dokončení překladu a umístěného k vyzvednutí konkrétně v Praze na Náměstí republiky a na Vinohradech (Žižkov) – Praha 2. Koordinací míst k vyzvednutí překladu: jsme vždy řídili dle aktuální dostupnosti tlumočníka v dané lokalitě či případně referenta (většinou předává on) pro předávání ověřených překladů. Na překladu smluv spolupracovali dva externí a 2 interní tlumočníci soudní tlumočníci […]

Zařazeno do témat:

Expresní překlady smluv se soudním ověřením

  • 10.3.2018

Překlady smluv a dodatků smluv se soudním ověřením realizujeme na území Hradce Králové, Praze, Brně, Olomouci, Plzni, Českých Budějovicích, Liberci, Ústí nad Labem (cenová výhodnost soudně ověřených překladů, oproti krajským městům připadá jednoznačně na Prahu / v případě překladech smluv, je tato otázka bez ověření irelevantní – smlouva je zasílána k překlad elektronicky a přeložená […]

Zařazeno do témat: ,