Překlad etiket dle zákonného postupu

  • 5.3.2023

ODPOVĚDI NA OTÁZKY KLIENTŮ:  1.  Jakým způsobem garantujete správně překládat etikety (návod) podle dodaných předloh? 2.  Garantujete, že etikety obsahují všechny zákonné náležitosti? Při tvorbě označení postupujeme přesně podle Nařízení  (EU) č. 1169/2011EU o  o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a Zákona č. 110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích. 3.  Můžete nám také […]

Zařazeno do témat: , , ,

Poptávka tvorby legislativních etiket

  • 4.3.2023

Na základě našeho telefonního hovoru posílám podklady pro případnou tvorbu etikety. Potřebujeme nahradit vietnamský text českým, ale s tím, že doplňujeme informace tak, aby konečná etiketa vyhovovala normám EU. Tam, kde existuje text v DE, prosím, přeložte text DE na CS. Pokud podklady neobsahují text v DE, prosím, přeložte text EN na CS. Kdybychom měli […]

Zařazeno do témat: ,

Bezpečnostní listy a zákony

  • 18.10.2022

Provedeme velice podrobnou a profesionální analýzu a stanovíme legislativní povinnosti Vaší firmy (podle nařízení zákonných REACH a nařízení CLP /nařízení o detergentech a nařízení o biocidních přípravcích a účinných látkách ) pro všechny vaše produkty. Prověříme, jestli plníte všechny povinnosti související s dovozem chemických látek nebo produkty ze třetích zemí. V takových případech pro  Vás […]

Zařazeno do témat: , , , , , , , ,

Piktogramy v technickém textu

  • 10.10.2021

Konkrétně se jedná o piktogramy v souborech technické dokumentace a nebo také piktogramy na etiketách v chemickém prostředí. To první řešíme zpravidla prací grafika anebo překladem pod piktogram, to druhé řešíme, jako legislativní položku v rámci legislativního zákona, kdy provádíme samotný návrh etikety a piktogramy určujeme a upravujeme dle legislativních nároků. Žádáte-li od nás správnou […]

Zařazeno do témat: ,

Technické švédské překlad a tvorba MSDS

  • 10.3.2021

Dnes jsme také přijali žádost o překlad 28 stránkového manuálu z anglického do švédského jazyka. Překlad by se měl realizovat v následujících dnech a měl by po něm následovat překlad dalších 5 manuálů v horizontu 3 měsíců + překlad dalších manuálů z produktové řady v následujících kvartálech. Klient také zmiňoval opakované úpravy dat v manuálech […]

Zařazeno do témat: ,

Registrace produktů / směsí v CHLaP

  • 21.2.2021

CO NABÍZÍME: příprava bezpečnostního listu dle zákonné legislativy příprava bezpečnostního listu od 1650 Kč / list příprava etikety registrace produktu do CHLAP – změny legislativy od 2021 a notifikace PCN registrace REACH překlad expozičního scénáře NÁLEŽITOSTI REGISTRACE PRODUKTŮ Název produktu: xx.  Oznámení: Identifikace nebezpečné směsi nebo detergentu. Obchodní název nebo další název nebezpečné směsi – […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady slovenštiny ® GRAFIKA

  • 20.2.2021

Překlady do slovenského jazyka: slovenský tým: Skupina A provedla překlad nabídek do slovenského jazyka a nadále překlad s ověřením: formuláře, protokoly o zkoušce. Slovenský překladatel ze skupiny B, zrealizoval, na začátku opravy slovenské obchodní nabídky s minimálním zásahem do stylu a gramatického aspektu textu. 140 STRAN PŘEKLADU do slovenštiny Typologický rozsah překladů z/do slovenštiny : Manuál, Zadávací […]

Zařazeno do témat: ,