Baterie – nelegislativní překlad

  • 18.6.2019

Tento informační list výrobku (AIS), poskytuje relevantní informace o bateriích prodejcům, zákazníkům, výrobcům OEM a ostatním uživatelům, kteří požadují bezpečnostní list splňující požadavky GHS. Výrobky, jako jsou například baterie, jsou vyjmuty z klasifikačních kritérií bezpečnostních listů systému GHS. Kritéria GHS nejsou navržena ani zamýšlena pro klasifikaci rizik fyzických, zdravotních nebo rizik pro životní prostředí u […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlad bezpečnostního listu k chladícím kapalinám / 2015

  • 19.11.2018

CHLADICÍ KAPALINA G 13 Speciální koncentrovaná chladicí kapalina G13 s nízkým bodem tuhnutí na bázi ethylenglykolu a organických inhibitorů koroze. Odpovídá normě VW TL 774 J. Celoročně chrání chladicí systém motorového vozidla před působením mrazu a před korozí. Zaručuje velmi dobrý převod tepla a je určena pro vozy Škoda řady Fabia, Octavia, Superb, Roomster a […]

Zařazeno do témat:

Překlady do angličtiny: INTERNET

  • 4.3.2018

Překlady internetových stránek do anglického jazyka: Překlady stránek do cizího jazyka překladatelem, nebo tvůrcem-kreativcem jsou relativně snadnou věcí a to až do bodu, pokud se tato činnost provádí s očekáváním průměrného výsledku. Moderní a dobře „jazykově převedený“ web je garancí vyhledání zákazníků pro kvalitní služby, nebo produkt. Internetový překlad se tak stává důležitou strategií pro […]

Zařazeno do témat:

P a H věty pro holandské bezpečnostní listy

  • 20.12.2017

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady ruštiny

  • 2.12.2014

Statistika pro překlady ruštiny čítá v našich řadách poměrně vysoké číslo. Je to dáno zejméně níže pojednávanými skupinami oborů a množství překladatelů schopných tato množství překladů z ruštiny, nebo do ruštiny, zpracovat. Ceklově jsme schopni překladů ruštiny naplnit normu cca. 400 normovaných stran za týden, co do technických a medicínckých překladů. Následují další obory. Překlady […]

Zařazeno do témat: ,

4 bezpečnosní listy: angličtina, polština, čeština, slovenština

  • 12.12.2013

Náš pravidelný klient nám v pondělí ráno dodal celkem 4 bezpečnosní listy: 3 v angličtině, jeden v polštině. Přál si: překlad anglických listů do češtiny a překlad polského listu do češtiny a slovenštiny. Nadále požadoval tzv.: Navržení zákonných textů pro etikety k bezpečnosním listům. My jsme mu navíc nabídli zdarma: kotrolu grafického návrhu etikety. Celkem tedy […]

Zařazeno do témat: , , ,

3 bezpečnosní listy + návrh 2 etiket

  • 11.12.2013

Pro důležitého klienta jsme dnes dodali část překladu a úpravy bezpečnosních listů z angličtiny + návrh zákonných frází a symbolů pro etiketu. Dodací doba byla 1 týden a klient po doručení překladu dodal svůj návrh etikety, který jsme odsouhlasili. Klient obdržel oba bezpečnostní listy přibližně do 5 pracovních dnků. Následovala ihned poté předávka dalšího listu […]

Zařazeno do témat: , ,