vPvB – Látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

  • 11.7.2023

Látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) představují zvláštní kategorii chemických látek, které mají vysokou schopnost hromadění se v životním prostředí a organismech. Tyto látky jsou obtížně rozložitelné přírodními procesy a mohou se akumulovat v tukové tkáni živých organismů, včetně člověka. Kategorie vPvB Existuje několik faktorů, které určují, zda látka spadá do kategorie vPvB. Perzistence […]

Zařazeno do témat: ,